Landbouw Innovatie in Brabant 2020

18-02-2021
0 reacties

De Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant (LIB) is een samenwerkingsverband van de Provincie Noord-Brabant en de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) met als doel gezamenlijk te werken aan een duurzame en vitale land- en tuinbouw die bijdraagt aan de kwaliteit van het platteland.

In september 2019 is het LIB convenant 2020-2023 ondertekend door de provincie Noord-Brabant en de ZLTO. De basis daarvoor is gelegd in de LIB-evaluatie 2015- 2018 van Prof. dr. ir. Katrien Termeer (WUR bestuurskunde en Kroonlid bij de SER).

In deze LIB periode wordt gezamenlijk de ontwikkeling van een duurzame en in de maatschappij verankerde land- en tuinbouw bevorderd. Door innovaties te steunen die kunnen bijdragen aan systeemveranderingen met waardecreatie, kringlooplandbouw en doorontwikkeling als sleutelbegrippen. Om zo ondernemers in de groene ruimte uit te dagen, te stimuleren en te ondersteunen om bij te dragen aan een betere leefomgeving in Noord-Brabant.

Dat gebeurt via drie innovatiesporen (thema’s):
1. Fysieke Leefomgeving (Ecologie)
2. Waardecreatie (Economie)
3. Maatschappelijke inbedding en waardering (Sociaal)

In het LIB-programma worden de doelstellingen en activiteiten van Stuurgroep LIB uitgebreid omschreven.

Updates

Door innovaties te steunen werkt de Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant (LIB) aan een duurzame en in de maatschappij verankerde land- en tuinbouw. In 2020 zijn 23 projecten afgerond en is een bijdrage geleverd aan 42 projecten met een innovatie impuls van circa vijf miljoen euro.

De Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant (LIB) is een samenwerkingsverband van de Provincie Noord-Brabant en de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) met als doel gezamenlijk te werken aan een duurzame en vitale land- en tuinbouw die bijdraagt aan de kwaliteit van het platteland.

Met het nieuwe convenant LIB 2020-2023 willen de provincie en ZLTO gezamenlijk de ontwikkeling van een duurzame en in de maatschappij verankerde land- en tuinbouw bevorderen. Zij doen dit door innovaties te steunen die een bijdrage leveren aan systeemveranderingen met waardecreatie, kringlooplandbouw en doorontwikkeling als sleutelbegrippen.

Het LIB daagt ondernemers in de groene ruimte uit, stimuleert en ondersteunt hen om bij te dragen aan een betere leefomgeving in Noord-Brabant. Zo kan het LIB met praktische voorbeelden bijdragen aan een positief geluid vanuit de sector richting de maatschappij, en aan de ambitie om tot de duurzaamste en slimste agrofoodregio van Europa te behoren.

Om dit doel te bereiken wordt integraal gewerkt aan de hand van 3 innovatiesporen (thema’s):

 • fysieke leefomgeving (ecologie)
 • waardecreatie (economie)
 • maatschappelijke inbedding en waardering (sociaal)

Activiteitenverslag 2020

In 2020 zijn 23 projecten afgerond en is een bijdrage geleverd aan 42 projecten: 14 lopende en 28 nieuwe. Het gaat daarbij om een innovatie impuls van circa vijf miljoen euro. Er is een bijdrage geleverd aan de volgende projecten:

 • Autonoom mechanisch schoffelen boomkwekerij
 • RIJP, korte keten boer – markt
 • Varroa resistente honingbijen
 • Duurzame irrigatie met zon
 • Boerschappen, opschaling en transparante keten
 • Innovatief stalsysteem voor de melkveehouderij
 • Meelwormen; procesefficiëntie en opschaling
 • Natuurlijk Tomaat en Healthy Fridge
 • Vleesvervangers van lokaal geteelde veldbonen
 • Biologische gewasbescherming aardbei
 • Koepelplan Voedselbossen
 • Mobiele slachterij varkens
 • De Boomveer, fase 2
 • Diergezondheid varkenshouderij, fase 2
 • Gebiedsplan Duinboeren en Maatschappij
 • Robotisering onkruidbestrijding industriegroenten
 • Bodem in Beeld
 • Precisie beregenen aardappelen
 • Slimme bonenpluk: kwaliteit en minder verspilling
 • Natuurinclusieve boeren samen naar de markt
 • Kalf bij de Koe
 • Bodemresetten, praktijkpilots vollegrondstuinbouw
 • Ketenontwikkeling zoete bataat
 • Plant-e technologie in de boomkwekerij
 • Platform beleving APP op de boerderij
 • SunBiose: zonnepanelen boven gewassen/fruitteelt
 • Lokaal duurzame energie van boer naar bedrijf
 • Klimaatladder Biefselect
 • Microbalans Geiten, fase 2
 • MINO, emissie reductie varkens, fase 2
 • De Smaak van Hier, uitrol
 • Biologische bestrijding van plaagdieren
 • Intelligente tweelaagse watervoorziening
 • Cradle 2 Cradle varkenshouderij
 • Inzet drones bij doorzaaien gras
 • Effectiviteit en efficiëntie sub-irrigatie
 • Membraandestillatie dunne digestaat (varkensmest)
 • Specifieke bemesting per kilogram grasopbrengst
 • Biodivers rustjaar voor stikstof- en koolstofbinding
 • Biohuiden Coöperatie, Trace Your Leather
 • Ontbijt uit Brabants Bos, agroforestry
 • Digitalisering en robotisering oesterzwammen

Het LIB Activiteitenverslag 2020 gaat verder in op deze projecten en beschrijft ook de andere activiteiten die de Stuurgroep LIB in 2020 heeft uitgevoerd. Het LIB wordt mede begeleid door FoodUp Brabant.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.