Korte keten ontwikkelingen en stimulering

03-05-2021
0 reacties

De Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant (LIB) is een samenwerkingsverband van de Provincie Noord-Brabant en de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) met als doel gezamenlijk te werken aan een duurzame en vitale land- en tuinbouw die bijdraagt aan de kwaliteit van het platteland.

In september 2019 is het LIB convenant 2020-2023 ondertekend door de provincie Noord-Brabant en de ZLTO. De basis daarvoor is gelegd in de LIB-evaluatie 2015- 2018 van Prof. dr. ir. Katrien Termeer (WUR bestuurskunde en Kroonlid bij de SER).

In deze LIB periode wordt gezamenlijk de ontwikkeling van een duurzame en in de maatschappij verankerde land- en tuinbouw bevorderd. Door innovaties te steunen die kunnen bijdragen aan systeemveranderingen met waardecreatie, kringlooplandbouw en doorontwikkeling als sleutelbegrippen. Om zo ondernemers in de groene ruimte uit te dagen, te stimuleren en te ondersteunen om bij te dragen aan een betere leefomgeving in Noord-Brabant.

Dat gebeurt via drie innovatiesporen (thema’s):
1. Fysieke Leefomgeving (Ecologie)
2. Waardecreatie (Economie)
3. Maatschappelijke inbedding en waardering (Sociaal)

In het LIB-programma worden de doelstellingen en activiteiten van Stuurgroep LIB uitgebreid omschreven.

Updates

Om gerichter volhoudbare ontwikkelingen en initiatieven in de korte keten te stimuleren is er behoefte aan inzicht. Taskforce Korte Keten en Stuurgroep Landbouw innovatie Brabant (LIB) hebben ontwikkelingen en ervaringen in de korte keten vertaald naar een stimuleringskader voor nieuwe initiatieven.

Enerzijds is er geweldig perspectief in de Korte Keten, voor ondernemers en maatschappij. Maar anderzijds zijn de ervaringen niet altijd best en sterven meerdere initiatieven een zachte dood, of blijven initiatieven zeer beperkt van omvang. Vandaar dat er behoefte is aan inzicht in de Korte Keten, om gerichter volhoudbare ontwikkelingen en initiatieven in de Korte Ketente stimuleren. Welke nieuwe initiatieven dragen bij aan deze ontwikkeling en welke dus ook niet? En hoe moet die stimuleringer uit zien?

In de notitie 'De Korte Keten - Ontwikkelingen en Stimulering' vind je een overzicht van de ontwikkelingen en ervaringen in de Korte Keten. Deze zijn vertaald naar een stimuleringskader ten behoeve van nieuwe initiatieven in de Korte Keten. Dit document is tot stand gekomen met informatie vanuit diverse instanties (o.a. stichting Taskforce Korte Keten, WUR, ZLTO en HAS) die zich bezighouden met dit onderwerp en eerdere rapportages. Het is samengesteld door Bart Kraaijvanger (Taskforce Korte Keten) in samenwerking met Paul van Enckevort (Provincie Noord-Brabant) en Geert Wilms (Stuurgroep Landbouw Innovatie Brabant).

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.