Landbouw Innovatie in Brabant 2021

10-02-2022
0 reacties

Door innovaties te steunen werkt de Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant (LIB) aan een duurzame en in de maatschappij verankerde land- en tuinbouw. Het Activiteitenverslag 2021 brengt de activiteiten en projecten in beeld die het LIB in 2021 heeft georganiseerd of ondersteunt.

De Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant (LIB) is een samenwerkingsverband van de Provincie Noord-Brabant en de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) met als doel gezamenlijk te werken aan een duurzame en vitale land- en tuinbouw die bijdraagt aan de kwaliteit van het platteland.

Met het convenant LIB 2020-2023 willen de provincie en ZLTO gezamenlijk de ontwikkeling van een duurzame en in de maatschappij verankerde land- en tuinbouw bevorderen. Zij doen dit door innovaties te steunen die een bijdrage leveren aan systeemveranderingen met waardecreatie, kringlooplandbouw en doorontwikkeling als sleutelbegrippen.

Het LIB daagt ondernemers in de groene ruimte uit, stimuleert en ondersteunt hen om bij te dragen aan een betere leefomgeving in Noord-Brabant. Zo kan het LIB met praktische voorbeelden bijdragen aan een positief geluid vanuit de sector richting de maatschappij, en aan de ambitie om tot de duurzaamste en slimste agrofoodregio van Europa te behoren.

Om dit doel te bereiken wordt integraal gewerkt aan de hand van 3 innovatiesporen (thema’s):

 • fysieke leefomgeving (ecologie)
 • waardecreatie (economie)
 • maatschappelijke inbedding en waardering (sociaal)

Activiteitenverslag 2021

In 2021 zijn 28 projecten afgerond en is een bijdrage geleverd aan 38 projecten. Namelijk 13 lopende en 25 nieuwe projecten met een innovatie impuls van circa vier miljoen euro:

 • Versailles van het Noorden, boomkwekerij
 • Landschapsboeren
 • Varroa resistente honingbijen, fase 2
 • Prijzen Monitor
 • Dutch Dairy Challenge
 • Agro Campussen
 • Duurzaamheidspark Oss
 • Plantaardige Zuivel
 • Silphie
 • Innovatieve alternatieven Glyfosaat
 • Klimaatneutraal glastuinbouw
 • Hooikaas
 • Biologische aanpak ammoniakemissie
 • Koepelplan Voedselbossen
 • Gebiedsplan Duinboeren en Maatschappij
 • Drip irrigatie aardappelen
 • Diergezondheid varkenshouderij
 • Verwaarding restproducten aardbeien
 • Bodemkwaliteit en waterbesparing De Kempen
 • Gezonde korte keten, van grond-mond
 • Korte Keten verkoop, 24-7 winkel
 • Integrated Pest Management Grondwaterbeschermingsgebieden
 • Robuuste aardappelen
 • Verwaarden zuivelreststromen
 • Ent machine boomkwekerij
 • Sensorisch landschap
 • Koolstofboeren, samenwerking industrie
 • Elektriciteitslekstromen rundveehouderij, fase 2
 • Ammoniak en geurreductie melkveehouderij
 • Oogstvoorspeller zachtfruit, fase 2
 • Diervriendelijk en wildreddend maaien
 • Kunstmatige Intelligentie Boomkwekerij
 • Innovatief Brabantsmuseum
 • Elektriciteit opwekken met bomen, implementatie
 • Kunstmestvervangers
 • Verwaarden van strokenteelt
 • GreenTech Port Brabant
 • Smaak van Hier, implementatie

Het LIB Activiteitenverslag 2021 gaat verder in op deze projecten en beschrijft ook de andere activiteiten die de Stuurgroep LIB in 2021 heeft uitgevoerd. 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen