Innovatie van onderop is nodig én mogelijk

14-02-2023
0 reacties

De provincie Noord-Brabant organiseerde op 9 februari in het Evoluon een congres over de innovatie van ons landbouw- en voedselsysteem. Het centrale thema was 'Innovatie van onderop', met de vraag: hoe geven we samen de vernieuwing van het landbouw- en voedselecosysteem een boost?

Congres over vernieuwing landbouw- en voedselsysteem

Alle sprekers waren het erover eens: de noodzaak om ons landbouw- en voedselsysteem te vernieuwen, is enorm. ‘Het is niet vijf voor twaalf, maar twee voor twaalf,’ zei bioboer Bart van den Broek.

‘Optimalisatie is niet langer voldoende. Een transitie is niet langer voldoende,’ stelde hoogleraar Katrien Termeer. ‘Het gaat om andere waarden en identiteiten, om een andere inrichting.’ 

Ruud van Vessem (tot 2018 directeur van Philips Innovation Services) riep de overheden op keuzes te maken: ‘Beter honderd euro voor één succesvol innovatie-initiatief dan één euro voor honderd initiatieven.’

Deelsessies

Halverwege de middag brainstormden de (ruim tweehonderd!) deelnemers over vier vragen: Hoe sluiten we landbouw- en voedselkringlopen? Hoe wordt biodiversiteitsherstel onderdeel van het verdienmodel van agrarisch ondernemers? Hoe zetten we monitoring in om transparanter te maken wat er gebeurt in de stal? En hoe stimuleren we plantaardige eiwitconsumptie- en productie?

Innovatie is dé oplossing

Aansluitend benadrukte gedeputeerde Elies Lemkes waarom de provincie voor het thema innovatie had gekozen: ‘Innovatie is dé oplossing om ons landbouw- en voedselsysteem te transformeren.’ Haar boodschap is er één van hoop en optimisme, vertelde ze: ‘Op de HAS heb ik gezien hoe jonge mensen innovaties voor de sector ontwikkelen. Daar werd ik superblij van. Ik heb gezien hoeveel kansen innovaties van onderop, uit de sector, kunnen bieden.’

ZLTO-voorzitter Wim Bens bedankte de provincie Noord-Brabant: ‘Dank je wel dat jullie de food- en landbouwindustrie prominent op de kaart hebben gezet. De innovatiekracht van onderop in de sector is gigantisch. Laten we hier ruimte voor maken. De natuur moet beschermd worden én boeren willen een goede boterham verdienen. Laten we daar samen een weg in vinden.’

Bart van den Broek sloot zich daarbij aan: ‘We moeten elkaar vinden. Of we nu kleine of grote stappen zetten, we moeten het steeds samen doen.’

Jubileum LIB

Het Innovatiecongres werd afgesloten met de lancering van het LIB jubileumboek 'omdenkers en doorzetters' met daarin de belangrijkste thema's in de landbouwinnovatie in Brabant van de afgelopen 27 jaar. Geert Wilms van het LIB reikte de eerste exemplaren uit aan gedeputeerde Elies Lemkes en ZLTO-voorzitter Wim Bens.

Meer weten? Lees dan het uitgebreide verslag (pdf) van het congres. 

Ambitie provincie

Het Innovatiecongres draagt bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 economisch toonaangevend is. Het Innovatiecongres past in de ambitie om koploper te zijn op het gebied van innovatie, digitalisering, het sluiten van kringlopen en slimme verdienmodellen in agrifood. Dat doen we samen met andere overheden, het bedrijfsleven, startups, onderwijs en onderzoeksinstellingen. Zo is Brabant dé groene proeftuin van de toekomst, waar alle partners samenwerken aan duurzame, innovatieve oplossingen voor de voedselvoorziening van morgen, waarin een goede balans tussen landbouw- en voedselproductie en de omgeving centraal staat.

Afbeeldingen

Sfeerimpressie Innovatiecongres Landbouw & Voedsel

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen