Stalinnovaties vleeskalveren, varkens en melkvee krijgen steun

14-05-2020

De Taskforce Toekomstbestendige Stallen brengt kennis, netwerken, financiën, praktijkvoorbeelden en nieuwe en bestaande technologische oplossingen samen voor de toekomstbestendigheid van de veehouderij. Wij helpen veehouders en leveranciers met het ontwikkelen en implementeren van innovatieve stalsystemen. Daar komen technische, economische, juridische en maatschappelijke aspecten bij kijken. De implementatie van innovatie voor een duurzamere voedselketen vraagt samenwerking op al deze fronten. Zo verbinden we ontwikkelaars van stalsystemen, technologie, deskundigen en onderzoeksorganisaties om te komen tot integrale oplossingen.

Ondertussen komen er steeds meer stalinnovaties beschikbaar om te verduurzamen. Wilt u voorbereid zijn op de toekomst van de veehouderijsector en emissies bij de bron aanpakken? Heeft u als veehouder hulp nodig bij de implementatie van een nieuw stalsysteem? Heeft u een idee of concept voor een innovatie dat kan bij kan dragen? Wilt u misschien aanhaken op een lopend initiatief? Neem dan contact op met de Taskforce Toekomstbestendige Stallen.

Uitdagingen

De veehouderijsector staat voor allerlei uitdagingen. Het verlagen van schadelijke emissies zoals stikstof, CO2, methaan, geur is hier maar één van. De Taskforce is ervan overtuigd dat slimme technologieën helpen om de stallen op een duurzame wijze toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van dier, boer, omgeving en economie. Diverse bedrijven hebben slimme oplossingen ontwikkeld voor een deel van de problematiek. Maar er is een sterke behoefte aan een meer integrale benadering. Bovendien is het van belang om de verduurzaming van stallen zo veel mogelijk bij de bron aan te pakken.

In Brabant zijn deze uitdagingen extra urgent. Vanaf 1 juli 2024 moeten stallen die ouder zijn dan 15 jaar (rundvee 20 jaar), voldoen aan de reductie-eis van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (IOV) . De nieuwe wet- en regelgeving betekent voor veehouders dat ze op termijn moet investeren in emissie reducerende technieken. Wilt u als veehouder weten wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn? Neem dan contact op met de Taskforce Toekomstbestendige Stallen.

Nieuws

De provincie Noord-Brabant steunt de realisatie van een hele reeks nieuwe stalsystemen in drie diercategorieƫn: vleeskalveren, varkens en melkvee. Deze systemen pakken de uitstoot van methaan, ammoniak en geur aan bij de bron.

De provincie ziet de brongerichte aanpak van emissies als een kansrijke innovatie waarmee boeren kunnen ondernemen in balans met hun omgeving. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Landbouw): “In Brabant zoeken we naar een balans tussen veehouderij en omgeving. Met het ondernemerschap van onze boeren en de innovatiekracht van onze industrie lukt het om stallen vergaand te verbeteren. Deze brongerichte systemen zijn beter voor het klimaat, de omgeving, de boer en de dieren.

Vleeskalveren

De provincie ondersteunt onderzoek naar zes brongerichte stalsystemen voor vleeskalveren. De verwachting is dat ze leiden tot een halvering van de ammoniakemissie. Er wordt ook een vermindering verwacht in geur en methaan. Het totale project bedraagt een kleine miljoen euro, waar de provincie € 680.000 van subsidieert.

De nieuwe stalsystemen worden gebouwd en gemeten bij kalverhouder Thelosen in Someren. In het project werken een aantal kalverhouders samen met leveranciers van stalsystemen, Monteny Milieuadvies, projectleider W. van Hoof (Keigroen) en enkele bedrijven die de emissiemetingen doen. In de klankbordgroep zitten onder andere de Dierenbescherming, WUR, RVO en de provincie Noord-Brabant. Op deze manier wordt de informatie uit het project gedeeld met andere deskundigen.

Melkvee

Adviesbureau DLV ontwikkelt in samenwerking met vier melkveehouders een verbetering van de sleufvloer. De sleufvloer is een systeem dat in de jaren ’90 ontwikkeld is. Het bestaat uit vloerplaten met perforaties die de urine doorlaten. De vaste mest die op de vloer blijft liggen, wordt regelmatig weggeschoven. In het aangepaste systeem zal de mestschuif vaker schuiven, worden de schuifbladen jaarlijks vervangen en worden de doorgangen in de stallen emissiearm gemaakt. Dit moet volgens Monteny Milieuadvies een verbetering van de uitstoot van ammoniak opleveren van bijna 12 naar 7 kg. De totale kosten van de aanpassingen bij vier melkveehouders bedragen € 91.214. De provincie draagt € 63.850 bij. De betrokken melkveehouders zijn Gremi Loeffen in Langenboom, Pijnenburg-Boons in Hilvarenbeek, Van Dijk-Van der Horst in Groeningen en Hoeve Zonnelust in Schijndel.

Gespeende biggen en varkens

Keten Duurzaam Varkensvlees/De Hoeve Innovatie doet al sinds 2017 onderzoek naar de Stal van de Toekomst met behulp van financiële ondersteuning van de provincie. KDV breidt haar onderzoek uit. Hierdoor wordt hun Stal van de Toekomst geschikt voor meer soorten bestaande stallen.  Met name stallen met brede mestkelders bij vleesvarkens en gespeende biggen. Dit zijn varkens die niet meer bij de moeder hoeven te zijn voor de moedermelk. Deze Stal van de Toekomst vermindert de uitstoot van ammoniak, geur, fijnstof en methaan aanzienlijk. De kosten van het project zijn € 583.000, waarvan de provincie € 466.400 subsidieert.  

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.