Provincie steunt ontwikkeling innovatieve stalconcepten

18-03-2020

De Taskforce Toekomstbestendige Stallen brengt kennis, netwerken, financiën, praktijkvoorbeelden en nieuwe en bestaande technologische oplossingen samen voor de toekomstbestendigheid van de veehouderij. Wij helpen veehouders en leveranciers met het ontwikkelen en implementeren van innovatieve stalsystemen. Daar komen technische, economische, juridische en maatschappelijke aspecten bij kijken. De implementatie van innovatie voor een duurzamere voedselketen vraagt samenwerking op al deze fronten. Zo verbinden we ontwikkelaars van stalsystemen, technologie, deskundigen en onderzoeksorganisaties om te komen tot integrale oplossingen.

Ondertussen komen er steeds meer stalinnovaties beschikbaar om te verduurzamen. Wilt u voorbereid zijn op de toekomst van de veehouderijsector en emissies bij de bron aanpakken? Heeft u als veehouder hulp nodig bij de implementatie van een nieuw stalsysteem? Heeft u een idee of concept voor een innovatie dat kan bij kan dragen? Wilt u misschien aanhaken op een lopend initiatief? Neem dan contact op met de Taskforce Toekomstbestendige Stallen.

Uitdagingen

De veehouderijsector staat voor allerlei uitdagingen. Het verlagen van schadelijke emissies zoals stikstof, CO2, methaan, geur is hier maar één van. De Taskforce is ervan overtuigd dat slimme technologieën helpen om de stallen op een duurzame wijze toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van dier, boer, omgeving en economie. Diverse bedrijven hebben slimme oplossingen ontwikkeld voor een deel van de problematiek. Maar er is een sterke behoefte aan een meer integrale benadering. Bovendien is het van belang om de verduurzaming van stallen zo veel mogelijk bij de bron aan te pakken.

In Brabant zijn deze uitdagingen extra urgent. Vanaf 1 juli 2024 moeten stallen die ouder zijn dan 15 jaar (rundvee 20 jaar), voldoen aan de reductie-eis van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (IOV) . De nieuwe wet- en regelgeving betekent voor veehouders dat ze op termijn moet investeren in emissie reducerende technieken. Wilt u als veehouder weten wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn? Neem dan contact op met de Taskforce Toekomstbestendige Stallen.

Nieuws

In de taskforce Toekomstbestendige stallen werken de provincie Noord-Brabant, FME-CWM, ZLTO en VNO-NCW Brabant Zeeland samen om de innovatie van stalconcepten op gang te brengen en te ondersteunen.

De taskforce wordt regelmatig benaderd met ideeën voor innovatie met potentie, maar het ontbreekt soms aan de expertise om deze ideeën uit te werken in een goed businessplan. De taskforce ondersteunt deze innovaties door deze te koppelen aan andere partijen. Echter vragen deze vaak om een businessplan voordat er een samenwerking kan worden opgezet. Ontwikkelaars blijven regelmatig hierop steken met als gevolg dat innovaties niet (door)ontwikkelen.

Advies en begeleiding op maat

Met het extra geld dat de provincie nu beschikbaar stelt is er € 150.000,- beschikbaar, waarmee FME-CWM advies en begeleiding op maat kan bieden in de vorm van expertise-uren. Hiermee kunnen 15 à 20 businessplannen geschreven worden. De aanvrager zal zelf 50% van de kosten moeten bijdragen. Per aanvrager betekent dit een maximum aan uren capaciteit t.w.v. € 10.000. Alleen ideeën die emissies bij de bron aanpakken komen hiervoor in aanmerking.

Deze aangeboden expertise wordt in eerste instantie geleverd door FME-CWM en ZLTO, maar specialistische expertise kan ook worden ingekocht (bv wetenschappelijke kennis van WUR/HAS). FME-CWM brengt deskundigheid in op het gebied van business development en innovatie en ZLTO doet dit op het gebied van de doelgroep en markt: de veehouderij.

Aanpassen verouderde stalsystemen

Door de verscherpte regelgeving moeten veel veehouders hun stalsystemen aanpassen naar de toekomstige eisen. Er is daardoor veel vraag naar innovatieve stalconcepten die de emissies bij de bron aanpakken. De provincie vindt het belangrijk dat er zo snel mogelijk innovatieve stalsystemen op de markt komen die emissies bij de bron aanpakken. En stimuleert innovaties op dit gebied door kennis en middelen beschikbaar te stellen.

Zelf een idee?

Heeft u zelf een idee voor een nieuw stalconcept of wilt u aansluiten bij een bestaand initiatief? Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze subsidie? Meld u dan bij de Taskforce toekomstbestendige stallen via toekomstbestendigestallen@fme.nl
Kijk ook op www.zlto.nl/toekomstbestendigestallen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.