Innovators stikstofreductie erkent als winnaars Groene Groeiers

03-11-2020

De prijsvraag Groene Groeiers - een initiatief van VNO/NCW en partner in de Taskforce – stond volop in het teken van Stikstof en Landbouw. Voor deze uitdaging kwamen 24 innovatoren langs met interessante innovaties.

De urgentie van de stikstofproblematiek is hoog. Gelukkig werken innoverende bedrijven hard door aan nieuwe technieken en systemen om stikstof te reduceren. Om hen perspectief te bieden, brengt de Brabantse Taskforce Toekomstbestendige Stallen ondernemers met beloftevolle ideeën graag onder de aandacht.

De prijsvraag Groene Groeiers - een initiatief van VNO/NCW en partner in de Taskforce – stond volop in het teken van Stikstof en Landbouw. Voor deze uitdaging kwamen 24 innovatoren langs met interessante innovaties. De jury had de opdracht die matches te selecteren waarvan zij denken dat ze binnen afzienbare termijn de grootste maatschappelijke impact hebben, hoog innovatief zijn en/of snel kunnen worden geïmplementeerd en opgeschaald. De vakkundige jury erkende 6 hiervan als zeer beloftevol.

De Taskforce Toekomstbestendige Stallen volgt alle innovaties rondom stikstof reductie op de voet. De geselecteerde innovaties zijn bij de Taskforce goed bekend en drie ervan hebben vanuit de Taskforce en met ondersteuning van Provincie Noord Brabant deskundige ondersteuning gekregen. De 6 geselecteerde innovaties zijn: 

De Brabantse Taskforce Toekomstbestendige Stallen feliciteert de winnaars met deze erkenning. Op 3 december zullen deze oplossingen als voorbeeld voor een innovatieve aanpak van het stikstofvraagstuk worden gepresenteerd aan voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW en betrokken ministers.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen