Innovators stikstofreductie erkent als winnaars Groene Groeiers

03-11-2020

De Taskforce Toekomstbestendige Stallen brengt kennis, netwerken, financiën, praktijkvoorbeelden en technologische oplossingen samen voor de toekomstbestendigheid van de veehouderij. Wij helpen veehouders en leveranciers met het ontwikkelen van innovatieve stalsystemen en de uitdagingen bij implementatie. Een innovatie kan alleen succesvol bijdragen aan een transitie als de innovatie maatschappelijk ingebed raakt. Daar komen technische, economische, juridische en maatschappelijke aspecten bij kijken (zie figuur 1). De implementatie van innovatie voor een duurzamere voedselketen vraagt samenwerking op al deze fronten. Zo verbinden we ontwikkelaars van stalsystemen, technologie, deskundigen en onderzoeksorganisaties om te komen tot integrale oplossingen.

Uitdagingen

De veehouderijsector staat voor allerlei uitdagingen. Het verlagen van schadelijke emissies zoals stikstof, CO2, methaan en geur is er hier maar één van. De Taskforce is ervan overtuigd dat slimme technologieën helpen om de stallen op een duurzame wijze toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van het dier, de boer, de leefomgeving en de economie. Diverse bedrijven hebben slimme oplossingen voor een deel van deze problematiek, maar er is een sterke behoefte aan integraliteit.

In Brabant zijn deze uitdagingen extra urgent. Vanaf 1 juli 2024 moeten stallen die ouder zijn dan 15 jaar (rundvee 20 jaar), voldoen aan de reductie-eis van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (IOV). De nieuwe wet- en regelgeving betekent voor veehouders dat ze moeten investeren in emissie reducerende technieken. Wilt u als veehouder weten wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn? Kijk dan eens onder ‘Ik moet mijn stal (ver)bouwen’.

Nieuws

De prijsvraag Groene Groeiers - een initiatief van VNO/NCW en partner in de Taskforce – stond volop in het teken van Stikstof en Landbouw. Voor deze uitdaging kwamen 24 innovatoren langs met interessante innovaties.

De urgentie van de stikstofproblematiek is hoog. Gelukkig werken innoverende bedrijven hard door aan nieuwe technieken en systemen om stikstof te reduceren. Om hen perspectief te bieden, brengt de Brabantse Taskforce Toekomstbestendige Stallen ondernemers met beloftevolle ideeën graag onder de aandacht.

De prijsvraag Groene Groeiers - een initiatief van VNO/NCW en partner in de Taskforce – stond volop in het teken van Stikstof en Landbouw. Voor deze uitdaging kwamen 24 innovatoren langs met interessante innovaties. De jury had de opdracht die matches te selecteren waarvan zij denken dat ze binnen afzienbare termijn de grootste maatschappelijke impact hebben, hoog innovatief zijn en/of snel kunnen worden geïmplementeerd en opgeschaald. De vakkundige jury erkende 6 hiervan als zeer beloftevol.

De Taskforce Toekomstbestendige Stallen volgt alle innovaties rondom stikstof reductie op de voet. De geselecteerde innovaties zijn bij de Taskforce goed bekend en drie ervan hebben vanuit de Taskforce en met ondersteuning van Provincie Noord Brabant deskundige ondersteuning gekregen. De 6 geselecteerde innovaties zijn: 

De Brabantse Taskforce Toekomstbestendige Stallen feliciteert de winnaars met deze erkenning. Op 3 december zullen deze oplossingen als voorbeeld voor een innovatieve aanpak van het stikstofvraagstuk worden gepresenteerd aan voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW en betrokken ministers.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.