Nieuwe subsidiemogelijkheden voor jonge landbouwers

12-11-2020

De Taskforce Toekomstbestendige Stallen brengt kennis, netwerken, financiën, praktijkvoorbeelden en nieuwe en bestaande technologische oplossingen samen voor de toekomstbestendigheid van de veehouderij. Wij helpen veehouders en leveranciers met het ontwikkelen en implementeren van innovatieve stalsystemen. Daar komen technische, economische, juridische en maatschappelijke aspecten bij kijken. De implementatie van innovatie voor een duurzamere voedselketen vraagt samenwerking op al deze fronten. Zo verbinden we ontwikkelaars van stalsystemen, technologie, deskundigen en onderzoeksorganisaties om te komen tot integrale oplossingen.

Ondertussen komen er steeds meer stalinnovaties beschikbaar om te verduurzamen. Wilt u voorbereid zijn op de toekomst van de veehouderijsector en emissies bij de bron aanpakken? Heeft u als veehouder hulp nodig bij de implementatie van een nieuw stalsysteem? Heeft u een idee of concept voor een innovatie dat kan bij kan dragen? Wilt u misschien aanhaken op een lopend initiatief? Neem dan contact op met de Taskforce Toekomstbestendige Stallen.

Uitdagingen

De veehouderijsector staat voor allerlei uitdagingen. Het verlagen van schadelijke emissies zoals stikstof, CO2, methaan, geur is hier maar één van. De Taskforce is ervan overtuigd dat slimme technologieën helpen om de stallen op een duurzame wijze toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van dier, boer, omgeving en economie. Diverse bedrijven hebben slimme oplossingen ontwikkeld voor een deel van de problematiek. Maar er is een sterke behoefte aan een meer integrale benadering. Bovendien is het van belang om de verduurzaming van stallen zo veel mogelijk bij de bron aan te pakken.

In Brabant zijn deze uitdagingen extra urgent. Vanaf 1 juli 2024 moeten stallen die ouder zijn dan 15 jaar (rundvee 20 jaar), voldoen aan de reductie-eis van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (IOV) . De nieuwe wet- en regelgeving betekent voor veehouders dat ze op termijn moet investeren in emissie reducerende technieken. Wilt u als veehouder weten wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn? Neem dan contact op met de Taskforce Toekomstbestendige Stallen.

Nieuws

Van 7 december 2020 (09:00 uur) tot en met 12 februari 2021 (17:00 uur) kunnen jonge landbouwers (t/m 40 jaar) binnen het POP3 Brabant programma subsidie aanvragen om hun bedrijf te moderniseren en te innoveren.

Er is in totaal 560.000 euro beschikbaar gesteld. Iedere jonge landbouwer kan eenmalig maximaal 20.000 euro subsidie ontvangen binnen de maatregel met een maximaal percentage van 30 procent op het totale investeringsbedrag. Dit houdt in dat er met het subsidieplafond minimaal 28 nieuwe aanvragen gesubsidieerd kunnen worden. Naar verwachting zal deze openstelling, net als voorgaande openstellingen binnen deze maatregel, worden overtekend.

Landelijke investeringslijst met duurzaamheidscores
Er wordt binnen deze regeling gewerkt met een landelijke investeringslijst. Aan elk van de type investeringen zijn duurzaamheidscores toegekend. De investeringen met de hoogste score krijgen bij overtekening van de openstelling voorrang. Uit voorgaande openstellingen is gebleken dat met name de investeringen in de hoogste categorieƫn in aanmerking komen voor subsidie. Deze openstelling verschilt met die van vorig jaar in dat Brabant uit de landelijke investeringslijst geen items heeft geschrapt. Een ander verschil is dat de landelijke commissie voor deze investeringslijst heeft besloten om bij enkele items de score te wijzigen. Dit heeft vooral consequenties voor de investeringen voor emissiearme vloeren voor melkveestallen. Aanvragen hiervoor zullen met de nieuwe landelijk vastgestelde score bij overtekening, veel minder kans hebben om gehonoreerd te worden dan in vorige jaren. Een uitgebreid overzicht van de investeringen met bijbehorende score vindt u terug in bijlage 1 van de Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020.

Voor de beoordeling van alle aanvragen wordt een tendersysteem gehanteerd. Dit houdt in dat ingediende projecten, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig worden beoordeeld op basis van de criteria zoals beschreven in artikel 2.2.9 van de Subsidieregeling. Daarbij worden zij onderling vergeleken en gerangschikt.

Deze openstelling wordt in zijn geheel door RVO uitgevoerd. Meer informatie over de openstelling treft u later op de website van RVO.

Meer over POP3 Brabant

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.