BlueReactor Systems klaar voor gebruik

06-12-2020

BlueReactor Systems heeft grote stappen gemaakt. Een eerste proef bij enkele koplopende varkenshouders was dermate positief dat besloten werd een specifieke versie te ontwikkelen voor de vleesvarkenssector. Een prototype is onlangs bij een vleesvarkensbedrijf in Asten-Heusden in bedrijf genomen.

Bronaanpaksysteem

Toepassing in de vleesvarkenssector wordt nu verder onderzocht, waarvoor ook de officiële erkenning middels de TAP/RAV-lijst zal worden nagestreefd. In de veehouderij wordt het als bronaanpaksysteem ingezet, wat wil zeggen dat elke stalsectie zijn eigen unit krijgt om zodoende het stalklimaat voor dier en mens te zuiveren van schadelijke emissies als ammoniak, methaan, zwavel en bacteriën en virussen. Onlangs werd het prototype geïnstalleerd bij het varkensbedrijf van de Familie Maas in Heusden-Asten, waar het systeem zijn werking moet aantonen en moet leiden tot indicatieve gegevens over de praktische realiseerbare emissiereducties. Niet alleen de ammoniakreductie wordt gemeten, maar vooruitlopend op aankomende wet- en regelgeving, ook zwavel en methaan. In toekomstige proeven zal ook het effect op fijnstof worden vastgesteld. Begin 2021 zal de proefstalfase worden aangevraagd door drie koplopende veehouders, waarbij in elk bedrijf plasmareactors worden geplaatst.

De oorsprong van de BlueReactor

BlueReactor Systems is een van de ondernemingen ontstaan uit onderzoeken van KapiteinLabs. De innovatie is een reactor die werkt op het technologisch principe van niet-thermische plasma, een nog hogere aggregatietoestand dan de gasfase, zoals bliksem. De reactor werd een aantal jaar geleden door KapiteinLabs ontwikkeld om mee te helpen de Q-koorts in Brabant te bestrijden en vond uiteindelijk zijn toepassing in de bierbrouw- en horecasector, waar een oplossing werd gezocht voor geuroverlast.  Na enkele jaren van doorontwikkelen is de BlueReactor geschikt voor de oorspronkelijke doelgroep: de veehouderij.

Een specialistische variant is met een universiteit ontwikkeld voor de petro-chemische sector waar hoge reinigingsniveaus zijn bereikt en het systeem nu in opdracht van een grote speler wordt doorontwikkeld. Parallel wordt dus een eigen veeteeltversie ontwikkeld, een schoolvoorbeeld van een cross-over, die uiteindelijk GreenReactor zal gaan heten. Aangezien zowel de technologie als de reactor volledig modulair zijn opgebouwd en instelbaar naar de behoefte van de stalsectie en diercategorie, is het GreenReactor System potentieel geschikt als universeel stalsysteem.

Rol Taskforce

In het voorjaar van 2020 is de Taskforce Toekomstbestendige Stallen door André Kapitein benaderd om hem te ondersteunen de weg te vinden naar de veehouderij en meer kennis te verkrijgen van de specifieke wettelijke eisen en toepassingskaders in de sector. In eerste instantie kwam Kapitein via de Taskforce in contact met drie innovatieve varkenshouders in Noord-Brabant. Diverse leden van de Taskforce hebben Kapitein vervolgens ondersteund om zijn ondernemings- en projectplan in de aanloop naar de proefstalfase te optimaliseren, de coalitie rondom BlueReactor Systems te versterken en contacten te leggen binnen andere relevante netwerken. Dat laatste kreeg waardering in de vorm van de uitverkiezing tot een van de zes winnaars van de Groene Groeiers-prijsvraag voor reducering van stikstof in de landbouwsector  via het gelijknamige programma van VNO-NCW West.

Meer informatie is te vinden op www.bluereactorsystems.com

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen