Technologie zoekt boer

07-12-2020

Ben jij een veehouder die zich aan het oriënteren is op innovatieve stalsystemen? Wil je meewerken aan innovaties voor de veehouderij en/of jouw bedrijf ter beschikking stellen voor innovaties? Lees dan verder over het aanbod en de mogelijkheden!

Regelmatig komt de Taskorce in contact met innovatieve partijen die bezig zijn met de ontwikkeling van oplossingen voor een duurzamere veehouderij. Zij willen graag in contact komen met veehouders die geïnteresseerd of nieuwsgierig zijn in de oplossingen waar zij aan werken. Dit is voor verschillende redenen. Soms gaat om te zien of met een aantal veehouders een SBV (Subsidie Brongerichte Verduurzaming) regeling kan worden aangevraagd. Vaak gaat het ook om veehouders mee te laten denken en te zien hoe de oplossing beter passend kan worden gemaakt voor de behoefte van veehouders.

Hieronder staat het aanbod op een rij. Is jouw interesse gewekt? Neem dan contact op via toekomstbestendigestallen@fme.nl.

Voor alle diergroepen


Filterfloor

Filterfloor is een eenvoudig intergraal emissie reducerend stalvloerpaneel, opgebouwd uit kunststof lagen die urine en mest van elkaar scheiden in twee waardevolle meststromen. Door deze bronaanpak wordt drijfmest voorkomen, ammoniak- en broeikasgasemissies in de stal en daar buiten gereduceerd, dierenwelzijn verbeterd en blijven mineralen en organische stof beter behouden.

Heb je een bestaande vlakke roostervloer of nieuwbouwplannen, dan komen wij graag met jou in contact. Bij interesse, stuur een mail naar info@filterfloor.nl

EMS B.V.

EMS heeft een emissie-meetsysteem ontwikkelt voor ammoniak. Het emissie meetsysteem verzamelt 24/7 meetdata en laat zowel real-time data alsook trendlijnen zien wat de geproduceerde ammoniak emissie is op basis van elektronische metingen in de stal.

We zoeken voor de regio brabant nog organisaties / testlocaties die met het state-of-the-art systeem aan de slag willen om hier permanent mee te gaan monitoren.

Zit continu monitoren in uw toekomstvisie en ziet u de voordelen van zelf monitoren en bijsturen, dan komen we graag met u in contact. Interesse? Stuur een e-mail naar info@macview.nl


YokoGawa en (brand)veiligheid

YokoGawa is onder andere gespecialiseerd in veiligheid en veiligheidsmonitoring bij projecten en fabrieken met een hoog veiligheidsrisico. Een aantal jonge medewerkers werd uitgedaagd om eens buiten hun markt te kijken naar andere toepassingsmogelijkheden. Ze vonden de veehouderij en zijn met veel enthousiasme aan de gang gegaan. Ze hebben nu een warmte-detectie systeem ontwikkeld.

YokoGawa introduceert een sensorsysteem uit de petrochemische industrie waarmee in een vroeg stadium plotselinge temperatuursverschillen gemeten kunnen worden. Graag komen zij in contact met veehouders om over deze oplossing verder te denken. Je kunt contact opnemen met Niels.Huttenhuis@nl.yokogawa.com of Jens.van.Deuren@nl.yokogawa.com.

Voor melkveehouders

Lely en de Lely Sphere

Lely Sphere is een stalsysteem voor het separeren van mineralenstromen en verwaarden van emissies. Het systeem scheidt mest en urine bij de bron, zet ammoniakemissies om in circulaire kunstmest en creëert zo drie waardevolle meststromen. Je kunt deze gescheiden meststoffen inzetten voor precisiebemesting. Zo sluit je de mineralenkringlopen beter, reduceer je de ammoniakemissie met circa 70% én verbeter je het stalklimaat.

In de provincie Noord-Brabant zoekt Lely nog enkele bedrijven om het Lely Sphere systeem verder te testen. Heb je een traditionele roostervloer, een mestoverschot en de mogelijkheid om urine en mest apart op te slaan, dan komt Lely graag met jou in contact. Interesse? Stuur een email naar sphere@lely.com.

Hanskamp

Hanskamp werkt aan allerlei oplossingen voor de melkveehouderij, momenteel werken zij aan het cowtoilet. Het innovatieve CowToilet is een automatisch en vrijwillig urineersysteem. Het maakt gebruik van een natuurlijk zenuwreflex die een plasneiging bij de koe veroorzaakt. Hanskamp is met het CowToilet door vakbeurs EuroTier bekroond met de Gouden Innovatie Award. Als je geïnteresseerd bent en meer wilt weten kunt je met Hanskamp contact opnemen. Telefoonnummer  0314 - 393 797 of info@hanskamp.nl.

Voor varkenshouders

Cooperl met Trac systeem

Het Franse Cooperl wil naar Nederland komen en hier het Trac systeem introduceren. Het systeem scheidt mest in de stal en onder de roosters in een dikke en dunne fractie. Via schuin aflopende vloeren en een schuif wordt een aantal keer per dag de mest gescheiden in ongeveer 1/3e dikke fractie en 2/3e dunne fractie. Voor meer informatie zie dit artikel. Als je geïnteresseerd bent neem dan contact op via toekomstbestendigestalllen@fme.nl.

Big Dutchman en het Havito Systeem

Big Dutchman is op zoek naar varkenshouders in Nederland die geïnteresseerd zijn in het Havito systeem, een brongericht systeem voor reductie van ammoniak. Voor een goede indruk zie bijvoorbeeld dit filmpje.

Hierbij een oproep aan varkenshouders die geïnteresseerd of nieuwsgierig zijn naar het systeem en/ of wellicht overwegen met hen een aanvraag in te dienen voor subsidie via de regeling Subsidie Brongerichte Verduurzaming. Als je geïnteresseerd bent neem dan contact op via toekomstbestendigestalllen@fme.nl.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen