De volgende fase: innovatie slaagt als het past

17-12-2020

De Taskforce Toekomstbestendige Stallen brengt kennis, netwerken, financiën, praktijkvoorbeelden en nieuwe en bestaande technologische oplossingen samen voor de toekomstbestendigheid van de veehouderij. Wij helpen veehouders en leveranciers met het ontwikkelen en implementeren van innovatieve stalsystemen. Daar komen technische, economische, juridische en maatschappelijke aspecten bij kijken. De implementatie van innovatie voor een duurzamere voedselketen vraagt samenwerking op al deze fronten. Zo verbinden we ontwikkelaars van stalsystemen, technologie, deskundigen en onderzoeksorganisaties om te komen tot integrale oplossingen.

Ondertussen komen er steeds meer stalinnovaties beschikbaar om te verduurzamen. Wilt u voorbereid zijn op de toekomst van de veehouderijsector en emissies bij de bron aanpakken? Heeft u als veehouder hulp nodig bij de implementatie van een nieuw stalsysteem? Heeft u een idee of concept voor een innovatie dat kan bij kan dragen? Wilt u misschien aanhaken op een lopend initiatief? Neem dan contact op met de Taskforce Toekomstbestendige Stallen.

Uitdagingen

De veehouderijsector staat voor allerlei uitdagingen. Het verlagen van schadelijke emissies zoals stikstof, CO2, methaan, geur is hier maar één van. De Taskforce is ervan overtuigd dat slimme technologieën helpen om de stallen op een duurzame wijze toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van dier, boer, omgeving en economie. Diverse bedrijven hebben slimme oplossingen ontwikkeld voor een deel van de problematiek. Maar er is een sterke behoefte aan een meer integrale benadering. Bovendien is het van belang om de verduurzaming van stallen zo veel mogelijk bij de bron aan te pakken.

In Brabant zijn deze uitdagingen extra urgent. Vanaf 1 juli 2024 moeten stallen die ouder zijn dan 15 jaar (rundvee 20 jaar), voldoen aan de reductie-eis van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (IOV) . De nieuwe wet- en regelgeving betekent voor veehouders dat ze op termijn moet investeren in emissie reducerende technieken. Wilt u als veehouder weten wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn? Neem dan contact op met de Taskforce Toekomstbestendige Stallen.

Nieuws

In deze column blikt projectleider van de Taskforce Toekomstbestendige stallen Xander Pieterse terug en vooruit op het werk van de Taskforce.

Het oorspronkelijke traject waarmee de Taskforce toekomstbestendige stallen is gestart is zo goed als afgesloten. De laatste rapportage is verstuurd en het plan voor de volgende fase is in de maak. Uiteraard is het werk nog niet klaar. Het is tijd om wat lessen te halen uit de afgelopen jaren en met nieuwe inzichten een volgende fase in te luiden.  Wat ons betreft richten we ons steeds meer op de koplopende veehouders.


Resultaat

Het resultaat van de afgelopen periode mag er best zijn: Al samenwerkend is een netwerk met zo’n 130 bedrijven ontstaan met in totaal 165 innovaties voor een duurzamere veehouderij. 132 daarvan kunnen bijdragen aan de reductie van ammoniakemissies. Er is dus veel gaande, meer dan we oorspronkelijk verwachtten. Dit geeft perspectief en dat is belangrijk: de druk op de veehouderij blijft hoog. Het vergt echter nogal wat om in een onzekere context, met veel verschillende belangen, toch aan de slag te gaan met vernieuwende ideeën. Het bouwen aan een, in alle opzichten, duurzamere veehouderij staat of valt bij veehouders en innovatieve bedrijven die hun nek uit durven - en willen steken: de koplopers. Zonder hen komen de ideeën niet van de grond. Wat ons betreft is het tijd dat we hier meer aandacht voor hebben.
 

De koplopende veehouder

Dus, nu met 165 innovatieve systemen in het vizier, verschuiven we ons accent. We gaan een ondersteunend netwerk opzetten rond koplopende veehouders die met nieuwe stalsystemen in de weer gaan.  Ons punt: een innovatie slaagt als het past! Dat wil zeggen: binnen een stalomgeving en met aangeschakelde technologieën, binnen een business case, binnen de afspraken met overheid en ketenpartners en, niet in de laatste plaats, bij de boer zelf met eigen verwachtingen en een eigen werkwijze. Al datgene is onmogelijk om vanuit één oogpunt te overzien. We bouwen daarom verder op onze samenwerking met kennisinstellingen, financiële instellingen, en uiteraard met ons netwerk met koplopende veehouders en innovatieve bedrijven. Verder werken we met de HAS aan een nieuw voorstel. Onderwijl zijn we met een financiële instelling in gesprek. 

De agenda van de Taskforce wordt steeds meer bepaald vanuit de praktijk bij de koplopende veehouders die met nieuwe systemen aan de gang gaan. Wat ons betreft staan zij er niet alleen voor. 

Gezocht:

Ben jij een veehouder die ervaring op wil doen met een nieuw stalconcept? Of ben je als bedrijf al bezig of klaar om een nieuw systeem te implementeren bij een veehouder? Stuur een mail naar toekomstbestendigestallen@fme.nl. We komen graag in gesprek en zoeken inzichten om gaande weg een bruikbaar netwerk op te zetten

Xander Pieterse, projectleider Taskforce toekomstbestendige stallen

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.