Webinar Innovatiesubsidie SBV

04-03-2021

De Taskforce Toekomstbestendige Stallen brengt kennis, netwerken, financiën, praktijkvoorbeelden en technologische oplossingen samen voor de toekomstbestendigheid van de veehouderij. Wij helpen veehouders en leveranciers met het ontwikkelen van innovatieve stalsystemen en de uitdagingen bij implementatie. Een innovatie kan alleen succesvol bijdragen aan een transitie als de innovatie maatschappelijk ingebed raakt. Daar komen technische, economische, juridische en maatschappelijke aspecten bij kijken (zie figuur 1). De implementatie van innovatie voor een duurzamere voedselketen vraagt samenwerking op al deze fronten. Zo verbinden we ontwikkelaars van stalsystemen, technologie, deskundigen en onderzoeksorganisaties om te komen tot integrale oplossingen.

Uitdagingen

De veehouderijsector staat voor allerlei uitdagingen. Het verlagen van schadelijke emissies zoals stikstof, CO2, methaan en geur is er hier maar één van. De Taskforce is ervan overtuigd dat slimme technologieën helpen om de stallen op een duurzame wijze toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van het dier, de boer, de leefomgeving en de economie. Diverse bedrijven hebben slimme oplossingen voor een deel van deze problematiek, maar er is een sterke behoefte aan integraliteit.

In Brabant zijn deze uitdagingen extra urgent. Vanaf 1 juli 2024 moeten stallen die ouder zijn dan 15 jaar (rundvee 20 jaar), voldoen aan de reductie-eis van de Omgevingsverordening Noord-Brabant (OV). De nieuwe wet- en regelgeving betekent voor veehouders dat ze moeten investeren in emissie reducerende technieken. Wilt u als veehouder weten wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn? Kijk dan eens onder ‘Ik moet mijn stal (ver)bouwen’.

Nieuws

Neem deel aan het interactieve webinar ‘Opvolging SBV-regeling’ op dinsdag 16 en woensdag 17 maart a.s. Als vervolg op de informatiesessie over de SBV-regeling van RVO, organiseert de Taskforce Toekomstbestendige Stallen drie online sessies om ervaringen te delen van boeren en leveranciers.

2e ronde SBV regeling gaat open

Vanaf 24 februari t/m 4 mei 2021 kunnen weer subsidieaanvragen gedaan worden voor brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (SBV). 

Via de SBV regeling kan subsidie worden aangevraagd (vanuit de veehouder met één of meerdere leveranciers van stalsystemen en een onderzoeksinstelling) voor de experimentele ontwikkeling en implementatie van brongerichte stalsysteem of maatregelen om stalemissies te verminderen.

Interactief webinar

Neem deel aan de interactieve (online) sessie ‘Opvolging SBV regeling’ op dinsdag 16 en woensdag 17 maart a.s.  
In vervolg op de informatiesessie over de regeling van RVO organiseert de Taskforce Toekomstbestendige Stallen drie online sessies om ervaringen te delen en om veehouders, leveranciers en deskundigen de mogelijkheid te geven de samenwerking op te zoeken. Zoals Kees Scheepens van PIGSTER al aangaf tijdens de informatiesessie van RVO: ‘Zoek vooral samenwerking en dan met name met deskundigen op deelgebieden’. De drie sessies zijn toegankelijk voor alle geïnteresseerden en zijn bedoeld als een verdiepingsslag op het webinar van RVO. 

We delen tussen en met boeren de successen en de uitdagingen bij het aanvragen en implementeren van de SBV subsidie en de nieuwe technologie. Ook is er aandacht voor de samenwerking tussen veehouders en leveranciers van nieuwe stalsystemen. Hoe werkt het? Waar loop je tegenaan? Wat zijn de successen en ervaringen?  

Taskforce toekomstbestendige stallen

De Taskforce toekomstbestendige stallen kan hierin een rol spelen met haar brede netwerk door jou te helpen met het vinden van een (mede)ontwikkelaar, onderzoeksorganisatie en een testlocatie. Deze zijn nodig voor de subsidieaanvraag.

Programma

Dinsdag 16 maart - 10.30 – 12.15 uur:

Ervaringen tussen boeren, successen en uitdagingen bij aanvragen en implementeren van de SBV subsidie en de nieuwe technologie

* Welkom door Taskforce Toekomstbestendige stallen – Xander Pieterse 
* SBV regeling- delen van ervaringen met onderwerpen zoals:
* Hoe organiseer je de samenwerking tussen boer en leverancier(s)? 
* Valideren van nieuwe technologie – hoe werkt dat?
* Waar moet je verder op letten?
* Break-out sessies / ervaringen delen in kleine groepjes
* Plenaire terugkoppeling en afsluiting

13.30 – 15.30 uur:
Integrale benadering voor de toekomstbestendige stal – stapelen van innovaties 

De SBV regeling gaat uit van ‘integrale oplossingen’ vaak betekent dit dat verschillende technologieën gekoppeld moeten/kunnen worden. In dit webinar gaan we in op de verschillende aspecten en mogelijkheden hiervan en is er gelegenheid tot korte discussies / kennismaking in breakout sessies

* Welkom door Taskforce Toekomstbestendige Stallen – Xander Pieterse 
* Ervaringen delen door bedrijf die al gebruik maakt van de regeling
* Mest en Methaan
* Management maatregelen - welke kansen zijn er?
* Korte toelichting PPS mest
* Break-out sessies
* Plenaire terugkoppeling en afsluiting

Woensdag 17 maart - 10.30 – 12.15 uur:
Deelsessie: Mest en Methaan

Reductie van methaan emissie (van mest) is één van de componenten van de SBV regeling. In dit webinar wordt gekeken wat er al kan en wat de stand van zaken is.

* Welkom door Taskforce Toekomstbestendige Stallen – Xander Pieterse 
* Methaan in de melkveehouderij
* Mest
* Systemen in de stal
* Opslag buiten de stal
* Aanwending
* Vragen en terugkoppeling
* Afsluiting

Aanmelden 

Klik hier om je aan te melden voor het de online sessies. Na ontvangst van jouw aanmelding, ontvang je een link om het webinar te volgen en het programma. 

Heb je vragen, opmerkingen of wil je je aanmelden voor onze nieuwsbrief? neem dan contact met ons op via toekomstbestendigestallen@fme.nl

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.