Innoveren om te kúnnen halveren

02-03-2021

De Taskforce Toekomstbestendige Stallen brengt kennis, netwerken, financiën, praktijkvoorbeelden en technologische oplossingen samen voor de toekomstbestendigheid van de veehouderij. Wij helpen veehouders en leveranciers met het ontwikkelen van innovatieve stalsystemen en de uitdagingen bij implementatie. Een innovatie kan alleen succesvol bijdragen aan een transitie als de innovatie maatschappelijk ingebed raakt. Daar komen technische, economische, juridische en maatschappelijke aspecten bij kijken (zie figuur 1). De implementatie van innovatie voor een duurzamere voedselketen vraagt samenwerking op al deze fronten. Zo verbinden we ontwikkelaars van stalsystemen, technologie, deskundigen en onderzoeksorganisaties om te komen tot integrale oplossingen.

Uitdagingen

De veehouderijsector staat voor allerlei uitdagingen. Het verlagen van schadelijke emissies zoals stikstof, CO2, methaan en geur is er hier maar één van. De Taskforce is ervan overtuigd dat slimme technologieën helpen om de stallen op een duurzame wijze toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van het dier, de boer, de leefomgeving en de economie. Diverse bedrijven hebben slimme oplossingen voor een deel van deze problematiek, maar er is een sterke behoefte aan integraliteit.

In Brabant zijn deze uitdagingen extra urgent. Vanaf 1 juli 2024 moeten stallen die ouder zijn dan 15 jaar (rundvee 20 jaar), voldoen aan de reductie-eis van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (IOV). De nieuwe wet- en regelgeving betekent voor veehouders dat ze moeten investeren in emissie reducerende technieken. Wilt u als veehouder weten wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn? Kijk dan eens onder ‘Ik moet mijn stal (ver)bouwen’.

Nieuws

Lees hier de blog van ZLTO bestuurder Hendrik Hoeksema 'We moeten immers innoveren om te kúnnen halveren'.

Met enige aarzeling zijn wij als ZLTO jaren geleden in de Taskforce Toekomstbestendige Stallen gestapt. Niet omdat we niet in innovatie geloven. Integendeel. Landbouw en innovatie zijn voor elkaar geboren. Wie een beetje rondkijkt weet dat. Deze Taskforce is meer een aarzelende ontboezeming over een grensoverschrijdende samenwerking. Vertrouwen ook. Samenwerken met een provinciale overheid waarmee je regelmatig vecht over regelgeving. Moet dat nu?

Gelukkig hebben we JA gezegd. Er sluiten zich steeds meer partners aan. Laatst nog de jonge boeren in Brabant. Want er gebeuren mooie dingen. Kijkt u daarvoor maar eens op de website: https://www.zlto.nl/toekomstbestendigestallen.

Goed ook dat we er mee doorgaan. Na een grondige evaluatie zetten we met elkaar de komende jaren nog meer energie op het aanjagen en opschalen van nieuwe stalsystemen waarmee boeren een sprong over hun schaduw en in de tijd maken. Stalsystemen met maatschappelijke koppelkansen, die werken op het boerenerf én passen binnen het verdienvermogen van de boer.

Toch gelooft lang niet iedereen in de kracht van innovatie in ons kleine kikkerland. In het verkiezingsgeweld richting stembusgang steken oude stokpaardjes weer de kop op. Innoveren en halveren schijnen daarbij iets met elkaar te maken te hebben. LTO heeft er iets mee, maar D66 en de Partij voor de Dieren vinden er het hunne van. Blijkbaar heeft ieder zijn eigen waarheid. Innoveren is beter dan halveren of andersom.

In ieder geval staat innovatie weer hoog op de politieke agenda. Gelukkig maar. Want innovatie en halveren hebben wel degelijk met elkaar te maken. We moeten immers innoveren om te kúnnen halveren. Laten we daarvoor gaan. Halveren van CO2-emissies, fijnstof en geur wel te verstaan. Innoveren om deze te kúnnen halveren. Dat is een mooie ambitie om samen voor te gaan!

Hendrik Hoeksema
Bestuurder ZLTO

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.