Innoveren om te kúnnen halveren

02-03-2021

Lees hier de blog van ZLTO bestuurder Hendrik Hoeksema 'We moeten immers innoveren om te kúnnen halveren'.

Met enige aarzeling zijn wij als ZLTO jaren geleden in de Taskforce Toekomstbestendige Stallen gestapt. Niet omdat we niet in innovatie geloven. Integendeel. Landbouw en innovatie zijn voor elkaar geboren. Wie een beetje rondkijkt weet dat. Deze Taskforce is meer een aarzelende ontboezeming over een grensoverschrijdende samenwerking. Vertrouwen ook. Samenwerken met een provinciale overheid waarmee je regelmatig vecht over regelgeving. Moet dat nu?

Gelukkig hebben we JA gezegd. Er sluiten zich steeds meer partners aan. Laatst nog de jonge boeren in Brabant. Want er gebeuren mooie dingen. Kijkt u daarvoor maar eens op de website: https://www.zlto.nl/toekomstbestendigestallen.

Goed ook dat we er mee doorgaan. Na een grondige evaluatie zetten we met elkaar de komende jaren nog meer energie op het aanjagen en opschalen van nieuwe stalsystemen waarmee boeren een sprong over hun schaduw en in de tijd maken. Stalsystemen met maatschappelijke koppelkansen, die werken op het boerenerf én passen binnen het verdienvermogen van de boer.

Toch gelooft lang niet iedereen in de kracht van innovatie in ons kleine kikkerland. In het verkiezingsgeweld richting stembusgang steken oude stokpaardjes weer de kop op. Innoveren en halveren schijnen daarbij iets met elkaar te maken te hebben. LTO heeft er iets mee, maar D66 en de Partij voor de Dieren vinden er het hunne van. Blijkbaar heeft ieder zijn eigen waarheid. Innoveren is beter dan halveren of andersom.

In ieder geval staat innovatie weer hoog op de politieke agenda. Gelukkig maar. Want innovatie en halveren hebben wel degelijk met elkaar te maken. We moeten immers innoveren om te kúnnen halveren. Laten we daarvoor gaan. Halveren van CO2-emissies, fijnstof en geur wel te verstaan. Innoveren om deze te kúnnen halveren. Dat is een mooie ambitie om samen voor te gaan!

Hendrik Hoeksema
Bestuurder ZLTO

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen