Webinar ‘Digitalisering en de inzet van nieuwe technologie voor toekomstbestendige stallen'

10-06-2021

De Taskforce Toekomstbestendige Stallen brengt kennis, netwerken, financiën, praktijkvoorbeelden en nieuwe en bestaande technologische oplossingen samen voor de toekomstbestendigheid van de veehouderij. Wij helpen veehouders en leveranciers met het ontwikkelen en implementeren van innovatieve stalsystemen. Daar komen technische, economische, juridische en maatschappelijke aspecten bij kijken. De implementatie van innovatie voor een duurzamere voedselketen vraagt samenwerking op al deze fronten. Zo verbinden we ontwikkelaars van stalsystemen, technologie, deskundigen en onderzoeksorganisaties om te komen tot integrale oplossingen.

Ondertussen komen er steeds meer stalinnovaties beschikbaar om te verduurzamen. Wilt u voorbereid zijn op de toekomst van de veehouderijsector en emissies bij de bron aanpakken? Heeft u als veehouder hulp nodig bij de implementatie van een nieuw stalsysteem? Heeft u een idee of concept voor een innovatie dat kan bij kan dragen? Wilt u misschien aanhaken op een lopend initiatief? Neem dan contact op met de Taskforce Toekomstbestendige Stallen.

Uitdagingen

De veehouderijsector staat voor allerlei uitdagingen. Het verlagen van schadelijke emissies zoals stikstof, CO2, methaan, geur is hier maar één van. De Taskforce is ervan overtuigd dat slimme technologieën helpen om de stallen op een duurzame wijze toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van dier, boer, omgeving en economie. Diverse bedrijven hebben slimme oplossingen ontwikkeld voor een deel van de problematiek. Maar er is een sterke behoefte aan een meer integrale benadering. Bovendien is het van belang om de verduurzaming van stallen zo veel mogelijk bij de bron aan te pakken.

In Brabant zijn deze uitdagingen extra urgent. Vanaf 1 juli 2024 moeten stallen die ouder zijn dan 15 jaar (rundvee 20 jaar), voldoen aan de reductie-eis van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (IOV) . De nieuwe wet- en regelgeving betekent voor veehouders dat ze op termijn moet investeren in emissie reducerende technieken. Wilt u als veehouder weten wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn? Neem dan contact op met de Taskforce Toekomstbestendige Stallen.

Nieuws

Woensdag 23 juni a.s. van 15.00 – 16.00 uur organiseert de Taskforce Toekomstbestendige Stallen in samenwerking met de 5GHUB een goed gesprek (online en off-line) over de uitdagingen en kansen in de veehouderij.

Samen met het gehele speelveld: de politiek, veehouders, innovators, leveranciers en studenten van de TU/e gaan we in gesprek hoe digitalisering en inzet van nieuwe technologie kan bijdragen aan een duurzamere veehouderij. We geloven dat nieuwe technologie een additioneel en beloftevol perspectief biedt voor een duurzamere veehouderij en moeten dit samen optimaal benutten.

Programma

 1. Een introductie en welkom vanuit de 5GHUB (Rene Visser) en de Taskforce Toekomstbestendige Stallen
   
 2. Een korte uitleg over de globale uitdagingen en kansen in de Nederlandse veehouderij
   
 3. Een interactief gesprek met leveranciers van innovatieve stalsystemen/ concepten (o.a. Kamplan), veehouders en deskundigen over waar de kansen liggen, waar de uitdagingen zijn en waar de noodzaak ligt voor de toekomst van de veehouder, leverancier en innovator
   
 4. Een doorkijk naar de toekomstbestendige stallen door VAA Dataworks
   
 5. Een gesprek met jou, met genodigden ter plekke, met Laura van der Sanden en Lisa Putter (master studenten van de TU/e- betrokken bij Innovation Space)  voor het benoemen van kansen die digitalisering en nieuwe technologie kan bieden.  

Aanmelden
Er is een (beperkte) mogelijkheid het webinar ‘live’ bij te wonen in de congresruimte van het High Tech Campus, maar het is ook mogelijk online deel te nemen. Aanmelden kan hier.  

 

Heb jij een challenge voor techbedrijven? Of wil je juist een challenge aangaan? Meld je aan via ons mailadres: taskforce@toekomstbestendigestallen.nl


Dit event organiseert de Taskforce Toekomstbestendige Stallen in samenwerking met de 5GHUB;  De 5GHUB in Eindhoven is een gezamenlijk innovatiecentrum van High Tech Campus, Brainport Development, VodafoneZiggo en Ericsson om gezamenlijk maatschappelijke impact te creëren.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.