Webinar voor Omgevingsdiensten en Gemeenten "Reductie van methaan en ammoniak"

30-08-2021

Om gemeenten en omgevingsdiensten meer inzichten te geven in de laatste ontwikkelingen rondom emissiereductie verzorgt de Taskforce een Webinar over o.a. emissieonderzoek en -metingen in stallen en de gevolgen hiervan voor toezicht, handhaving en vergunningverlening.

Daarnaast vragen wij uw en visie op- en zorgen over stal- en meetsystemen van in het kader van toezicht en handhaving.

Programma:

  • Welkom
  • Ton van Korven (ZLTO) over het doel van de bijeenkomst.
  • Nico Ogink (Wageningen Livestock Research).Wat kunnen we meten in de stal, en hoe kunnen we dat toepassen in de monitoring van stalemissies?
  • Fred Stouthart (Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) geeft zijn visie rondom doelvoorschriften.
  • Leveren van input voor onderzoek t.a.v. vergunningverlening, toezicht en handhaving.
  • Ruimte voor vragen en discussie
  • Afsluiting

 

Aanmelden

De online bijeenkomst vindt plaats op woensdag 22 september 2021 van 10:30 tot 12:00.
Deelname is na aanmelding kosteloos.

U ontvangt een dag van tevoren een uitnodiging met de link naar het Webinar.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen