Wilt u omschakelen naar duurzame landbouw? U kunt met subsidie een bedrijfsplan laten schrijven.

25-10-2021

Als u voor deze omschakeling een bedrijfsplan laat maken door een erkend bedrijfsadviseur, kunt u subsidie aanvragen voor deze kosten via de SABE regeling. Let op, er zijn voorwaarden aan deze subsidie. Lees deze goed door.

 

 • Aanvragen van de subsidie kan van 3 november tot 15 december.
 • De subsidie mag 80% van de kosten dekken, u betaalt zelf de resterende 20%
 • Het maximale bedrag is €6.000,-

 

Wat staat er in een bedrijfsplan? 

Het bedrijfsplan laat zien hoe uw bedrijf technisch en inhoudelijk omschakelt naar duurzame landbouw. Ook beschrijft het plan de bedrijfseconomische kant van de omschakeling. In het plan moeten in elk geval deze onderdelen staan:

 • beschrijving van uw bedrijf op dit moment: activiteiten, grootte, SWOT-analyse
 • plan om uw producten te verkopen nadat u bent omgeschakeld
 • maatregelen en investeringen voor uw omschakeling
 • begroting voor uw omschakeling
 • haalbaarheid van uw omschakeling

Ook laat het bedrijfsplan zien hoe uw bedrijf bijdraagt aan minimaal 5 van deze onderwerpen:

 • minder uitstoot van stikstof (verplicht onderwerp)
 • minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
 • minder uitstoot van broeikasgassen
 • minder uitstoot van nitraat
 • grotere biodiversiteit
 • meer duurzaam bodembeheer
 • meer hergebruik van veevoer
 • meer dierenwelzijn en diergezondheid

Meer informatie is hier te vinden.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen