Innovatiesubsidie SBV 3e opening

27-10-2021

De Taskforce Toekomstbestendige Stallen brengt kennis, netwerken, financiën, praktijkvoorbeelden en nieuwe en bestaande technologische oplossingen samen voor de toekomstbestendigheid van de veehouderij. Wij helpen veehouders en leveranciers met het ontwikkelen en implementeren van innovatieve stalsystemen. Daar komen technische, economische, juridische en maatschappelijke aspecten bij kijken. De implementatie van innovatie voor een duurzamere voedselketen vraagt samenwerking op al deze fronten. Zo verbinden we ontwikkelaars van stalsystemen, technologie, deskundigen en onderzoeksorganisaties om te komen tot integrale oplossingen.

Ondertussen komen er steeds meer stalinnovaties beschikbaar om te verduurzamen. Wilt u voorbereid zijn op de toekomst van de veehouderijsector en emissies bij de bron aanpakken? Heeft u als veehouder hulp nodig bij de implementatie van een nieuw stalsysteem? Heeft u een idee of concept voor een innovatie dat kan bij kan dragen? Wilt u misschien aanhaken op een lopend initiatief? Neem dan contact op met de Taskforce Toekomstbestendige Stallen.

Uitdagingen

De veehouderijsector staat voor allerlei uitdagingen. Het verlagen van schadelijke emissies zoals stikstof, CO2, methaan, geur is hier maar één van. De Taskforce is ervan overtuigd dat slimme technologieën helpen om de stallen op een duurzame wijze toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van dier, boer, omgeving en economie. Diverse bedrijven hebben slimme oplossingen ontwikkeld voor een deel van de problematiek. Maar er is een sterke behoefte aan een meer integrale benadering. Bovendien is het van belang om de verduurzaming van stallen zo veel mogelijk bij de bron aan te pakken.

In Brabant zijn deze uitdagingen extra urgent. Vanaf 1 juli 2024 moeten stallen die ouder zijn dan 15 jaar (rundvee 20 jaar), voldoen aan de reductie-eis van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (IOV) . De nieuwe wet- en regelgeving betekent voor veehouders dat ze op termijn moet investeren in emissie reducerende technieken. Wilt u als veehouder weten wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn? Neem dan contact op met de Taskforce Toekomstbestendige Stallen.

Nieuws

Op 22 november gaat de subsidiemodule voor innovatieve stalsystemen voor de 3e keer open. Totaal is voor deze opening 30 miljoen beschikbaar. Er zijn een aantal veranderingen t.o.v de vorige opening. Zo is er nu bij methaanreductie geen onderscheid tussen enterisch methaan en methaan uit de mest.

 

De belangrijkste veranderingen zijn:

  • u kunt nu ook subsidie aanvragen voor het verbeteren van dierenwelzijn in en de brandveiligheid van stalsystemen (bovenop de al geldende wettelijke eisen);
  • uw project voldoet minimaal aan de eisen voor brongerichte vermindering van emissies;
  • uw project scoort hoger als de emissie zich minder naar buiten het stalsysteem verplaatst (minder afwenteling naar de omgeving);
  • het maximum subsidiebedrag voor nieuwe en bestaande stalsystemen is in fase 1 € 1.000.000;
  • er is geen maximum subsidiebedrag per locatie meer in fase 3. Veehouders krijgen in deze fase maximaal € 500.000;
  • er is geen onderscheid meer tussen enterisch methaan (methaan uit het dier zelf) en methaan uit mest bij de minimale reductiepercentages voor combinaties van techniek en managementmaatregelen en managementmaatregelen;
  • één budget voor managementmaatregelen voor zowel varkens als melkvee;
  • bij de uitvoering van het innovatieproject mag een techniek niet in meer dan 4 stalsystemen toegepast worden

U kunt deze subsidie aanvragen vanaf 22 november 2021 tot en met 14 februari 2022, 17:00.

Meer weten over deze subsidie? RVO organiseerde een webinar met meer informatie.

Bij deze subsidie moet u samenwerken met een meetinstantie. Wilt u samenwerken met Wageningen Livestock Research? In het bestand hieronder kunt u meer informatie vinden. 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.