Innovatiesubsidie SBV 3e opening

27-10-2021

Op 22 november gaat de subsidiemodule voor innovatieve stalsystemen voor de 3e keer open. Totaal is voor deze opening 30 miljoen beschikbaar. Er zijn een aantal veranderingen t.o.v de vorige opening. Zo is er nu bij methaanreductie geen onderscheid tussen enterisch methaan en methaan uit de mest.

 

De belangrijkste veranderingen zijn:

  • u kunt nu ook subsidie aanvragen voor het verbeteren van dierenwelzijn in en de brandveiligheid van stalsystemen (bovenop de al geldende wettelijke eisen);
  • uw project voldoet minimaal aan de eisen voor brongerichte vermindering van emissies;
  • uw project scoort hoger als de emissie zich minder naar buiten het stalsysteem verplaatst (minder afwenteling naar de omgeving);
  • het maximum subsidiebedrag voor nieuwe en bestaande stalsystemen is in fase 1 € 1.000.000;
  • er is geen maximum subsidiebedrag per locatie meer in fase 3. Veehouders krijgen in deze fase maximaal € 500.000;
  • er is geen onderscheid meer tussen enterisch methaan (methaan uit het dier zelf) en methaan uit mest bij de minimale reductiepercentages voor combinaties van techniek en managementmaatregelen en managementmaatregelen;
  • één budget voor managementmaatregelen voor zowel varkens als melkvee;
  • bij de uitvoering van het innovatieproject mag een techniek niet in meer dan 4 stalsystemen toegepast worden

U kunt deze subsidie aanvragen vanaf 22 november 2021 tot en met 14 februari 2022, 17:00.

Meer weten over deze subsidie? RVO organiseerde een webinar met meer informatie.

Bij deze subsidie moet u samenwerken met een meetinstantie. Wilt u samenwerken met Wageningen Livestock Research? In het bestand hieronder kunt u meer informatie vinden. 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen