Subsidie voor innovatieve stallen: First Movers

30-11-2021

De Taskforce Toekomstbestendige Stallen brengt kennis, netwerken, financiën, praktijkvoorbeelden en nieuwe en bestaande technologische oplossingen samen voor de toekomstbestendigheid van de veehouderij. Wij helpen veehouders en leveranciers met het ontwikkelen en implementeren van innovatieve stalsystemen. Daar komen technische, economische, juridische en maatschappelijke aspecten bij kijken. De implementatie van innovatie voor een duurzamere voedselketen vraagt samenwerking op al deze fronten. Zo verbinden we ontwikkelaars van stalsystemen, technologie, deskundigen en onderzoeksorganisaties om te komen tot integrale oplossingen.

Ondertussen komen er steeds meer stalinnovaties beschikbaar om te verduurzamen. Wilt u voorbereid zijn op de toekomst van de veehouderijsector en emissies bij de bron aanpakken? Heeft u als veehouder hulp nodig bij de implementatie van een nieuw stalsysteem? Heeft u een idee of concept voor een innovatie dat kan bij kan dragen? Wilt u misschien aanhaken op een lopend initiatief? Neem dan contact op met de Taskforce Toekomstbestendige Stallen.

Uitdagingen

De veehouderijsector staat voor allerlei uitdagingen. Het verlagen van schadelijke emissies zoals stikstof, CO2, methaan, geur is hier maar één van. De Taskforce is ervan overtuigd dat slimme technologieën helpen om de stallen op een duurzame wijze toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van dier, boer, omgeving en economie. Diverse bedrijven hebben slimme oplossingen ontwikkeld voor een deel van de problematiek. Maar er is een sterke behoefte aan een meer integrale benadering. Bovendien is het van belang om de verduurzaming van stallen zo veel mogelijk bij de bron aan te pakken.

In Brabant zijn deze uitdagingen extra urgent. Vanaf 1 juli 2024 moeten stallen die ouder zijn dan 15 jaar (rundvee 20 jaar), voldoen aan de reductie-eis van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (IOV) . De nieuwe wet- en regelgeving betekent voor veehouders dat ze op termijn moet investeren in emissie reducerende technieken. Wilt u als veehouder weten wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn? Neem dan contact op met de Taskforce Toekomstbestendige Stallen.

Nieuws

De provincie Noord-Brabant stelt €460.000,- beschikbaar voor boeren die een innovatief stalsysteem toepassen dat de emissies omlaag brengt. Boeren kunnen daarvoor vanaf 13 december 2021 subsidie aanvragen.

De subsidieregeling First Movers stimuleert veehouders om te investeren in nieuwe stalsystemen die emissies bij de bron aanpakken en anticiperen op een duurzame mestverwerking.

Kansrijk een kans geven

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw en Voedsel: “Voor de landbouw gelden vanaf 2024 strenge regels voor verduurzaming van stallen. Dat is belangrijk om emissies bij de bron aan te kunnen pakken. En dat is nodig voor het versterken van onze natuur. Daarom steunen we veehouders die een stalsysteem aan willen schaffen dat de emissies fors omlaag brengt. We willen kansrijke stalsystemen stimuleren, die nog niet breed in de praktijk zijn getoetst. Want alleen door praktijkervaring op te bouwen komen we verder.”

Extra voordelen

Twan van den Heuvel, varkenshouder in Elsendorp, heeft twee jaar geleden van de subsidie gebruik gemaakt: “Bij de renovatie van de stallen wilde ik eigenlijk een luchtwasser aanschaffen, maar ik heb door de subsidieregeling van de provincie toch gekozen voor een innovatief systeem dat emissies bij de bron aanpakt. Daarmee heb ik niet alleen minder ammoniak in de stal, maar het is ook beter voor de dieren en voor ons personeel.”

Subsidie

Deze tranche is opengesteld voor melkveehouders omdat er voor melkvee recent twee nieuwe stalsystemen in de Regeling ammoniak en veehouderij zijn opgenomen: A 1.37 (indrukbare drainerende loopvloer van BVPro) en A 1.39 (Lely Sphere). De provincie stelt daarom opnieuw een subsidiebedrag beschikbaar voor boeren die deze innovatieve stalsystemen willen aanschaffen. Dat kan voor maximaal 40% gesubsidieerd worden en maximaal €25.000,- per bedrijf. Jonge boeren worden extra ondersteund om hun bedrijf toekomstbestendig te maken, daarom krijgen zij gunstigere voorwaarden en geldt een maximumbedrag van €30.000,- per bedrijf. In totaal is er €460.000,- beschikbaar in de First Movers regeling. De provincie is voornemend om deze subsidieregeling weer open te stellen zodra er nieuwe brongerichte systemen voor andere diercategorieën beschikbaar komen. 

Direct naar de aanvraag in het subsidieloket

Afbeeldingen

First Movers Regeling

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.