De realiseerbaarheid van Toekomstbestendige Stalsystemen

01-02-2022

Het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK) vertegenwoordigd ruim duizend jonge Brabantse (potentiële) agrariërs. Deze jonge Brabantse agrariërs hebben allemaal een ding gemeen: ze kiezen voor het mooiste beroep dat er bestaat en werken dag in dag uit met passie aan hun bedrijf.

Dit doen ze vaak samen met hun familie. Het harde werken bestaat niet alleen uit het harde werken op het land of in de stal, maar ook daaromheen zijn er veel zaken waaraan gewerkt moet worden. Zo zijn er veel (maatschappelijke) ontwikkelingen gaande die invloed hebben op deze bedrijven. Hieronder valt ook het aangepaste Brabantse beleid met betrekking tot het terugdringen van emissies uit stallen. Een complex vraagstuk, niet alleen op technisch gebied, maar zeker ook op financieel gebied.

Dit is de reden, dat het BAJK is aangesloten bij de Taskforce Toekomstbestendige Stallen. Ons doel binnen de taskforce is dan ook om het geluid van de jonge boeren in Brabant te laten horen en jonge ondernemers de kans te geven zich te verdiepen in de kansen en uitdagingen die er zijn.  

Dit doen wij onder andere door het organiseren van excursies en thema-avonden in samenwerking met de andere partijen die aangesloten zijn bij de taskforce, maar ook met jonge boeren en met lokale ondernemers. Op deze avonden geven wij jonge agrarische ondernemers de kans emissiearme stalsystemen in de praktijk te bezichtigen en vragen te stellen aan de betreffende ondernemers.

Bij veel jonge boeren spelen er daarnaast vraagstukken rondom het vergunningstraject van emissiearme stalsystemen en de financiering daarvan. De financierbaarheid vinden wij belangrijk, veel jonge boeren bevinden zich in een in of rondom een bedrijfsovername en moeten dagelijks keuzes maken over de toekomst van hun bedrijf. Binnen de taskforce komen wij hier ook voor uit en zijn we in gesprek over de financiële kant van het verhaal. Er kunnen nog zoveel technische innovatieve oplossingen voor handen zijn, maar als deze niet te realiseren zijn vanwege financierbaarheid of andere bijkomende zaken als vergunningen resulteert deze technische innovatie niet in structurele oplossingen. Als BAJK streven wij daarom naar het informeren van leden en het delen van hun mening over alle aspecten waar een emissiearm stalsysteem invloed op heeft. Van vergunning tot verdienmodel.

We hopen dat de Brabantse jonge boeren en tuinders ook naar 2024 het mooiste beroep uit mogen oefenen wat er bestaat. Hopelijk vinden we samen met de Taskforce Toekomstbestendige Stallen een antwoord op de (maatschappelijke) ontwikkelingen in de vorm van structurele oplossingen. Realistische oplossingen, daar gaat BAJK voor!

Noud Baetsen - Bestuurder BAJK

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen