Q&A Stal van de Toekomst (De Hoeve)

30-03-2022

Naar aanleiding van de bijeenkomst op 3 febr. over toekomstbestendige stallen in de varkenshouderij zijn er een aantal veelgestelde vragen en antwoorden over De stal van de Toekomst van De Hoeve. Je vindt ze hier.

Vragen en antwoorden van Camiel van Houtert en varkenshouder Rob van der Zanden  -  De Hoeve “Stal van de Toekomst” 

  • Hoeveel spoelwater is er nodig per vlv plaats om te spoelen?

Het spoelwater bestaat uit (verse) mest. We gebruiken de dunne vloeistof uit de waterkanalen om het spoelproces op gang te krijgen. Met deze dunne fractie wordt het eerste mestkanaal, het tweede en derde enzovoort gespoeld. Dunne vloeistof bestaat uit water van de schoonmaak, morswater uit drinknippels, urine en wat mest en voer wat in het waterkanaal wordt opgevangen. Het is dus niet zo dat we schoon drinkwater gebruiken om de mest uit de stal te spoelen

  • Als geur beperkende factor is, moet je dan alsnog na geschakelde techniek toepassen?

De gemeten geurreductie is 50%. Dat is in vergelijking tot andere stalsystemen hoog. In sommige gebieden is echter de omgevingsgeur medebepalend waardoor dit niet alleen met bronaanpak of met een luchtwasser alleen te tackelen is. Een combinatie van maatregelen is in sommige gevallen een oplossing. Is dat een probleem? Nee. De bronaanpak zorgt voor de meeste emissiereductie, een schoon stalklimaat en reduceert fors methaan. Na geschakelde techniek zorgt ervoor dat de vergunning norm in alle omstandigheden wordt behaald en voor een optelling van reducties wat voor geur soms onmisbaar is. Daarbij hoeft de na-geschakelde techniek niet 100% van de lucht te filteren  wordt deze kleiner gedimensioneerd, soms zonder centraal afzuigkanaal. Een stal wordt daardoor zo emissiearm dat intern salderen ook mogelijk wordt. Een combinatie is niet per definitie onwenselijk.

  • Camiel wat heb je nodig om bij dragende zeugen volgens jou succesvol 85% NH3 emissie te realiseren. Dus waar loop je nu tegen aan dat je het niet haalt?

Bij dragende zeugen is na geschakelde techniek eigenlijk onontkoombaar. Op zich niet erg omdat de stal vaak geen apart luchtkanaal behoeft. De combinatie met bronaanpak maakt dat je maximaal reduceert en zorgt voor een goed stalklimaat voor de drachtige dieren. Juist tijdens de dracht zouden we extra voorzichtig moeten zijn met de dieren. Schadelijke lucht heeft direct invloed op de gezondheid en weerstand van embryo, big en varken. Vergelijk het gerust met mensen.

  • Wat is die schaalgrootte om koste efficiënt te kunnen werken?

Daar is gen eenduidig antwoord op. Uiteraard heeft het aantal dierplaatsen invloed op de kosten per dierplaats, maar hoe zit de huidige stal in elkaar. Welke investeringen voorkom je door de stal te verbouwen, denk aan het vervangen van versleten roosters, schade door luchtwassers etc. Wat ga je terug zien qua groei en slachtresultaten door aanpak van het stalklimaat? Hoe ga je in de toekomst methaan reduceren? Natuurlijk is een kleinere stal duurder in verbouw per dierplaats, maar uiteindelijk is het meer dan alleen verbouwkosten waar je in investeert.

  • Investeringskosten?

Bij vleesvarkens reken op 100 tot 200 euro per dierplaats. De stal is daarmee wel weer voorzien van nieuwe vloeren, roosters en kan weer 20 jaar mee.

  • Contactgegevens voor meer info over De stal van de toekomst

Camiel van Houtert , De Hoeve            

Maastrichterweg 150

5556VA, Valkenswaard

T 0403030310

M 0612904621

E camiel@dehoevebv.nl

I: www.dehoevebv.n

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen