Q&A Stal van de Toekomst (De Hoeve)

30-03-2022

De Taskforce Toekomstbestendige Stallen brengt kennis, netwerken, financiën, praktijkvoorbeelden en technologische oplossingen samen voor de toekomstbestendigheid van de veehouderij. Wij helpen veehouders en leveranciers met het ontwikkelen van innovatieve stalsystemen en de uitdagingen bij implementatie. Een innovatie kan alleen succesvol bijdragen aan een transitie als de innovatie maatschappelijk ingebed raakt. Daar komen technische, economische, juridische en maatschappelijke aspecten bij kijken (zie figuur 1). De implementatie van innovatie voor een duurzamere voedselketen vraagt samenwerking op al deze fronten. Zo verbinden we ontwikkelaars van stalsystemen, technologie, deskundigen en onderzoeksorganisaties om te komen tot integrale oplossingen.

Uitdagingen

De veehouderijsector staat voor allerlei uitdagingen. Het verlagen van schadelijke emissies zoals stikstof, CO2, methaan en geur is er hier maar één van. De Taskforce is ervan overtuigd dat slimme technologieën helpen om de stallen op een duurzame wijze toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van het dier, de boer, de leefomgeving en de economie. Diverse bedrijven hebben slimme oplossingen voor een deel van deze problematiek, maar er is een sterke behoefte aan integraliteit.

In Brabant zijn deze uitdagingen extra urgent. Vanaf 1 juli 2024 moeten stallen die ouder zijn dan 15 jaar (rundvee 20 jaar), voldoen aan de reductie-eis van de Omgevingsverordening Noord-Brabant (OV). De nieuwe wet- en regelgeving betekent voor veehouders dat ze moeten investeren in emissie reducerende technieken. Wilt u als veehouder weten wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn? Kijk dan eens onder ‘Ik moet mijn stal (ver)bouwen’.

Nieuws

Naar aanleiding van de bijeenkomst op 3 febr. over toekomstbestendige stallen in de varkenshouderij zijn er een aantal veelgestelde vragen en antwoorden over De stal van de Toekomst van De Hoeve. Je vindt ze hier.

Vragen en antwoorden van Camiel van Houtert en varkenshouder Rob van der Zanden  -  De Hoeve “Stal van de Toekomst” 

  • Hoeveel spoelwater is er nodig per vlv plaats om te spoelen?

Het spoelwater bestaat uit (verse) mest. We gebruiken de dunne vloeistof uit de waterkanalen om het spoelproces op gang te krijgen. Met deze dunne fractie wordt het eerste mestkanaal, het tweede en derde enzovoort gespoeld. Dunne vloeistof bestaat uit water van de schoonmaak, morswater uit drinknippels, urine en wat mest en voer wat in het waterkanaal wordt opgevangen. Het is dus niet zo dat we schoon drinkwater gebruiken om de mest uit de stal te spoelen

  • Als geur beperkende factor is, moet je dan alsnog na geschakelde techniek toepassen?

De gemeten geurreductie is 50%. Dat is in vergelijking tot andere stalsystemen hoog. In sommige gebieden is echter de omgevingsgeur medebepalend waardoor dit niet alleen met bronaanpak of met een luchtwasser alleen te tackelen is. Een combinatie van maatregelen is in sommige gevallen een oplossing. Is dat een probleem? Nee. De bronaanpak zorgt voor de meeste emissiereductie, een schoon stalklimaat en reduceert fors methaan. Na geschakelde techniek zorgt ervoor dat de vergunning norm in alle omstandigheden wordt behaald en voor een optelling van reducties wat voor geur soms onmisbaar is. Daarbij hoeft de na-geschakelde techniek niet 100% van de lucht te filteren  wordt deze kleiner gedimensioneerd, soms zonder centraal afzuigkanaal. Een stal wordt daardoor zo emissiearm dat intern salderen ook mogelijk wordt. Een combinatie is niet per definitie onwenselijk.

  • Camiel wat heb je nodig om bij dragende zeugen volgens jou succesvol 85% NH3 emissie te realiseren. Dus waar loop je nu tegen aan dat je het niet haalt?

Bij dragende zeugen is na geschakelde techniek eigenlijk onontkoombaar. Op zich niet erg omdat de stal vaak geen apart luchtkanaal behoeft. De combinatie met bronaanpak maakt dat je maximaal reduceert en zorgt voor een goed stalklimaat voor de drachtige dieren. Juist tijdens de dracht zouden we extra voorzichtig moeten zijn met de dieren. Schadelijke lucht heeft direct invloed op de gezondheid en weerstand van embryo, big en varken. Vergelijk het gerust met mensen.

  • Wat is die schaalgrootte om koste efficiënt te kunnen werken?

Daar is gen eenduidig antwoord op. Uiteraard heeft het aantal dierplaatsen invloed op de kosten per dierplaats, maar hoe zit de huidige stal in elkaar. Welke investeringen voorkom je door de stal te verbouwen, denk aan het vervangen van versleten roosters, schade door luchtwassers etc. Wat ga je terug zien qua groei en slachtresultaten door aanpak van het stalklimaat? Hoe ga je in de toekomst methaan reduceren? Natuurlijk is een kleinere stal duurder in verbouw per dierplaats, maar uiteindelijk is het meer dan alleen verbouwkosten waar je in investeert.

  • Investeringskosten?

Bij vleesvarkens reken op 100 tot 200 euro per dierplaats. De stal is daarmee wel weer voorzien van nieuwe vloeren, roosters en kan weer 20 jaar mee.

  • Contactgegevens voor meer info over De stal van de toekomst

Camiel van Houtert , De Hoeve            

Maastrichterweg 150

5556VA, Valkenswaard

T 0403030310

M 0612904621

E camiel@dehoevebv.nl

I: www.dehoevebv.n

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.