Uitnodiging bijeenkomst geitenhouderij

27-05-2022

Op 7 juni vindt er een bijeenkomst plaats voor geitenhouders, die in het teken staat van emissiereductie en nieuwe stalsystemen en alle vragen die er leven rondom dit thema. De locatie is bij Vencomatic, waar men tevens een kijkje kan nemen bij klimaatsystemen die zij ontwikkelen voor kippenstallen

Veel Brabantse geitenhouders staan voor grote vraagstukken. Een daarvan is om (stal)emissies te reduceren. Op papier lijkt het simpel, maar in de praktijk is het complex. Je kunt niet zeggen: kies een systeem en klaar. Zo simpel ligt het niet. Veel geitenhouders vragen zich af of er wel een systeem is dat voldoet aan de eisen en bij hen, hun bedrijf en hun geiten past. Is het haalbaar en betaalbaar?

Zo zijn er nog veel meer vragen. Vragen die we willen beantwoorden met jullie hulp. Tijdens deze bijeenkomst willen we met jullie boven tafel krijgen welke vragen er leven. 

Voorop staat volgens ons het leren uit de praktijk en daarvoor gebruiken we input die HAS studenten nu aan het verzamelen zijn, maar ook bedrijfsbezoeken zullen hier onderdeel van uitmaken. Vandaar dat we ter inspiratie ook bij andere sectoren gaan kijken, en we op deze avond bij Vencomatic te gast mogen zijn.

Vencomatic

De Venco Campus is een energie neutraal gebouw in de vorm van een ei. De ventilatie wordt o.a. geregeld met dezelfde warmtewisselaars die we ook in kippenstallen gebruiken. Hierin zitten 3 bedrijven van de Vencomatic Group gehuisvest. Vencomatic, Agro Supply en Rondeel. De Vencomatic Group produceert al bijna 40 jaren allerlei automatiseringsproducten voor de kippenindustrie. Dit betreft automatische legnesten, voer- en drinksystemen, Volieresystemen, Klimaatsystemen etc. Maar ook het On Farm Hatching systeem voor vleeskuikens, genaamd Patio. Betreffende het klimaatsysteem wordt er op dit moment grote vooruitgang geboekt met de opvang van stikstof in kippenstallen. Gedurende deze avond vertellen wij daar graag over.

Programma:

• Welkom 
• Rondleiding Vencomatic Group
• Victor van Wagenberg (hoofd Product Management – Vencomatic Group) details klimaatsysteem
• Stefan Bazelmans (Alius) met aanvullingen van de ervaringen in geitenstallen
• Ruimte voor vragen, discussie en input van ideeën
• Afsluiting en aansluitend borrelen

Informatie en aanmelden

Datum: Dinsdag 7 juni 2022
Tijd: 20:00 – 22:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur)
Locatie: Venco Campus, Meerheide 200, 5521 DW, Eersel

In verband met calamiteiten is het verplicht om u vooraf aan te melden. Er zijn na aanmelding geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar bianca.aarts@zlto.nl met onderstaande gegevens:

Naam
• Adres
• Postcode + woonplaats
• E-mailadres
• Telefoon nummer
• Aantal personen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bianca Aarts (ZLTO):
E: bianca.aarts@zlto.nl / T: +31 6 185 636 98.

Let op: Deze bijeenkomst is uitsluitend voor geitenhouders.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen