Programma Integraal Aanpakken presenteert resultaat onderzoek naar emissiereductie

26-07-2022

De afgelopen jaren is binnen het programma Integraal Aanpakken onderzoek gedaan naar integrale oplossingen voor de reductie van zowel ammoniak als methaan in de veehouderij. Het doel is om te komen tot inzichten en werkbare oplossingen waar veehouders in de praktijk mee aan de slag kunnen.

Het programma integraal aanpakken is een samenwerking waar ZLTO onderdeel van is. het programma heeft als doel te komen tot inzichten en werkbare oplossingen waar veehouders in de praktijk mee aan de slag kunnen om hun bedrijf rendabel en toekomstgericht te kunnen aanpassen aan de opgaven voor klimaat en stikstof. 

Veel van dit ondezoek is gericht op melkvee, maar ook de andere sectoren komen aan bod. 

Benieuwd naar de resultaten? Lees deze hier.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen