Meer tijd voor stalaanpassingen, minder stikstof bij extern salderen

14-02-2023

De Taskforce Toekomstbestendige Stallen brengt kennis, netwerken, financiën, praktijkvoorbeelden en technologische oplossingen samen voor de toekomstbestendigheid van de veehouderij. Wij helpen veehouders en leveranciers met het ontwikkelen van innovatieve stalsystemen en de uitdagingen bij implementatie. Een innovatie kan alleen succesvol bijdragen aan een transitie als de innovatie maatschappelijk ingebed raakt. Daar komen technische, economische, juridische en maatschappelijke aspecten bij kijken (zie figuur 1). De implementatie van innovatie voor een duurzamere voedselketen vraagt samenwerking op al deze fronten. Zo verbinden we ontwikkelaars van stalsystemen, technologie, deskundigen en onderzoeksorganisaties om te komen tot integrale oplossingen.

Uitdagingen

De veehouderijsector staat voor allerlei uitdagingen. Het verlagen van schadelijke emissies zoals stikstof, CO2, methaan en geur is er hier maar één van. De Taskforce is ervan overtuigd dat slimme technologieën helpen om de stallen op een duurzame wijze toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van het dier, de boer, de leefomgeving en de economie. Diverse bedrijven hebben slimme oplossingen voor een deel van deze problematiek, maar er is een sterke behoefte aan integraliteit.

In Brabant zijn deze uitdagingen extra urgent. Vanaf 1 juli 2024 moeten stallen die ouder zijn dan 15 jaar (rundvee 20 jaar), voldoen aan de reductie-eis van de Omgevingsverordening Noord-Brabant (OV). De nieuwe wet- en regelgeving betekent voor veehouders dat ze moeten investeren in emissie reducerende technieken. Wilt u als veehouder weten wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn? Kijk dan eens onder ‘Ik moet mijn stal (ver)bouwen’.

Nieuws

De aanpassing van verouderde stallen in Brabant wordt verschoven naar 1 juli 2024. Ook wordt de externe saldering van stikstof verhoogd: om neerslag te verminderen wordt vrijgekomen stikstofruimte afgeroomd met 40%. Dit was 30%. Met beide wijzigingen wordt gehoor gegeven aan een motie van Provinciale Staten.

Het terugbrengen van de stikstofdepositie is nodig om de Brabantse natuur te beschermen. Dit is een wettelijke taak van de provincie. Met de afroming van 30% naar 40% wordt de stikstofneerslag verder verminderd.

Stalaanpassingen

De provincie Noord-Brabant was zich al vroeg bewust van de noodzaak om de stikstofdepositie te verminderen en nam daartoe al in 2017 aangescherpte maatregelen ten aanzien van verouderde stalsystemen. Vanwege gewijzigde omstandigheden, waaronder het landelijk onderzoek naar de effectiviteit van nieuwe stalsystemen, is de provincie genoodzaakt om de datum voor stalaanpassingen op te schuiven. De datum voor het aanpassen van verouderde stallen wordt verschoven naar 1 juli 2024. Veehouders die voor 1 oktober 2023 een volledige vergunning aanvragen, en die buiten hun schuld op 1 juli 2024 niet voldoen aan de eisen, worden gevrijwaard van handhavend optreden. Daarnaast wordt, in opdracht van Provinciale Staten, ook de mogelijkheid geboden om de stikstofreductie te realiseren door het houden van minder dieren.

Interim Omgevingsverordening

Deze wijzigingen vragen een aanpassing in de Interim Omgevingsverordening (IOV) waarover Provinciale Staten op 3 maart zal beslissen. Voor kleinere diersectoren is nu besloten om geen wijzigingen in de ammoniakreductie-eisen vast te stellen. Afhankelijk van het Rijkstraject, wordt medio 2023 bezien of, en zo ja, welke aanpassingen nodig of wenselijk zijn. Ondernemers kunnen in ieder geval voldoen door minder dieren te houden.

Provinciale Staten spreken op 17 februari en op 3 maart met Gedeputeerde Staten over deze besluiten, en de andere onderwerpen vanuit de aangenomen Statenmotie.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.