Provincie ontwikkelt hulpmiddel voor veehouders om vergunning aan te vragen

22-12-2023

De Taskforce Toekomstbestendige Stallen brengt kennis, netwerken, financiën, praktijkvoorbeelden en technologische oplossingen samen voor de toekomstbestendigheid van de veehouderij. Wij helpen veehouders en leveranciers met het ontwikkelen van innovatieve stalsystemen en de uitdagingen bij implementatie. Een innovatie kan alleen succesvol bijdragen aan een transitie als de innovatie maatschappelijk ingebed raakt. Daar komen technische, economische, juridische en maatschappelijke aspecten bij kijken (zie figuur 1). De implementatie van innovatie voor een duurzamere voedselketen vraagt samenwerking op al deze fronten. Zo verbinden we ontwikkelaars van stalsystemen, technologie, deskundigen en onderzoeksorganisaties om te komen tot integrale oplossingen.

Uitdagingen

De veehouderijsector staat voor allerlei uitdagingen. Het verlagen van schadelijke emissies zoals stikstof, CO2, methaan en geur is er hier maar één van. De Taskforce is ervan overtuigd dat slimme technologieën helpen om de stallen op een duurzame wijze toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van het dier, de boer, de leefomgeving en de economie. Diverse bedrijven hebben slimme oplossingen voor een deel van deze problematiek, maar er is een sterke behoefte aan integraliteit.

In Brabant zijn deze uitdagingen extra urgent. Vanaf 1 juli 2024 moeten stallen die ouder zijn dan 15 jaar (rundvee 20 jaar), voldoen aan de reductie-eis van de Omgevingsverordening Noord-Brabant (OV). De nieuwe wet- en regelgeving betekent voor veehouders dat ze moeten investeren in emissie reducerende technieken. Wilt u als veehouder weten wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn? Kijk dan eens onder ‘Ik moet mijn stal (ver)bouwen’.

Nieuws

De provincie Noord-Brabant heeft een hulpmiddel ontwikkeld voor veehouders om een vergunning aan te vragen voor de Wet natuurbescherming (Wnb). Het is een handreiking voor een ‘passende beoordeling’.

Daarmee kunnen veehouders die een luchtwassysteem willen gaan gebruiken, onderbouwen dat daardoor de belasting van kwetsbare natuur niet toeneemt. Met een goede onderbouwing kan een vergunning worden verleend.

Vergunningverlening emissiearme stalsystemen

Na uitspraken van diverse rechtbanken en de Raad van State in 2022 en 2023 ligt de vergunningverlening voor emissiearme stalsystemen stil. De minister voor Natuur en Stikstof heeft aangekondigd dat het Rijk een handreiking voor passende beoordeling maakt die op zijn vroegst in maart 2024 gereed is.

De provincie Noord-Brabant wil daar niet op wachten en heeft daarom zelf een handreiking voor passende beoordeling ontwikkeld. ‘We hebben in Brabant een stallendeadline die sterk gaat bijdragen aan het verminderen van de stikstofuitstoot,’ aldus gedeputeerde Wilma Dirken. ‘Daarom is het belangrijk dat we de vergunningverlening weer op gang brengen. Stapje voor stapje zorgen we zo met elkaar dat we Brabant openhouden.’

Luchtwassysteem

De handreiking voor passende beoordeling is geschikt voor veehouders die alleen een luchtwassysteem willen gebruiken om de stikstofuitstoot te verminderen. Dit soort systemen worden vooral gebruikt voor stallen die varkens, vleeskalveren en geiten huisvesten. Het zijn min of meer gesloten systemen waarbij externe factoren weinig invloed hebben op het functioneren van het systeem. Deskundigen beschouwen luchtwassystemen als een robuuste techniek met een betrouwbare werking.

Handreiking

Het gebruik van de handreiking is overigens niet verplicht. Ondernemers mogen ook zelf een passende beoordeling maken of die van bijvoorbeeld hun leverancier gebruiken. Per begin december 2023 zijn er 813 Wnb-vergunningsaanvragen ingediend in Brabant. Hiervan liggen er 720 stil omdat deze betrekking hebben op emissiearme stalsystemen.

De provincie schat in dat van die 720 er 150 tot 180 in behandeling genomen kunnen worden aan de hand van de handreiking voor een passende beoordeling. De provincie onderzoekt nog of er binnen de eigen organisatie ook handreikingen ontwikkeld kunnen worden voor andere typen stalsystemen. Ook het Rijk werkt intussen verder aan de ontwikkeling van dergelijke handreikingen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.