Provincie ontwikkelt hulpmiddel voor veehouders om vergunning aan te vragen

22-12-2023

De provincie Noord-Brabant heeft een hulpmiddel ontwikkeld voor veehouders om een vergunning aan te vragen voor de Wet natuurbescherming (Wnb). Het is een handreiking voor een ‘passende beoordeling’.

Daarmee kunnen veehouders die een luchtwassysteem willen gaan gebruiken, onderbouwen dat daardoor de belasting van kwetsbare natuur niet toeneemt. Met een goede onderbouwing kan een vergunning worden verleend.

Vergunningverlening emissiearme stalsystemen

Na uitspraken van diverse rechtbanken en de Raad van State in 2022 en 2023 ligt de vergunningverlening voor emissiearme stalsystemen stil. De minister voor Natuur en Stikstof heeft aangekondigd dat het Rijk een handreiking voor passende beoordeling maakt die op zijn vroegst in maart 2024 gereed is.

De provincie Noord-Brabant wil daar niet op wachten en heeft daarom zelf een handreiking voor passende beoordeling ontwikkeld. ‘We hebben in Brabant een stallendeadline die sterk gaat bijdragen aan het verminderen van de stikstofuitstoot,’ aldus gedeputeerde Wilma Dirken. ‘Daarom is het belangrijk dat we de vergunningverlening weer op gang brengen. Stapje voor stapje zorgen we zo met elkaar dat we Brabant openhouden.’

Luchtwassysteem

De handreiking voor passende beoordeling is geschikt voor veehouders die alleen een luchtwassysteem willen gebruiken om de stikstofuitstoot te verminderen. Dit soort systemen worden vooral gebruikt voor stallen die varkens, vleeskalveren en geiten huisvesten. Het zijn min of meer gesloten systemen waarbij externe factoren weinig invloed hebben op het functioneren van het systeem. Deskundigen beschouwen luchtwassystemen als een robuuste techniek met een betrouwbare werking.

Handreiking

Het gebruik van de handreiking is overigens niet verplicht. Ondernemers mogen ook zelf een passende beoordeling maken of die van bijvoorbeeld hun leverancier gebruiken. Per begin december 2023 zijn er 813 Wnb-vergunningsaanvragen ingediend in Brabant. Hiervan liggen er 720 stil omdat deze betrekking hebben op emissiearme stalsystemen.

De provincie schat in dat van die 720 er 150 tot 180 in behandeling genomen kunnen worden aan de hand van de handreiking voor een passende beoordeling. De provincie onderzoekt nog of er binnen de eigen organisatie ook handreikingen ontwikkeld kunnen worden voor andere typen stalsystemen. Ook het Rijk werkt intussen verder aan de ontwikkeling van dergelijke handreikingen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen