‘Stal met slimme sensor verbetert gezondheid en emissie’

08-01-2024

Slimme stal sensoren meten 24/7 het stalklimaat in de biggenstallen van familie van Hulsen. “Elke 10 minuten verzamelt de sensor data over ammoniakgehalte, CO2, temperatuur en luchtvochtigheid. Hiermee sturen wij het klimaat", zegt varkenshouder Peter van Hulsen.

En dat leidt weer tot betere diergezondheid en dierenwelzijn, en dus betere resultaten en minder uitstoot. In de stallen en voedselketens van de toekomst is een belangrijke rol weggelegd voor slimme technologieën en data.

Continu het stalklimaat meten zegt meer dan één keer per jaar een meting. Het is natuurlijk niet de slimme stal sensor die het stalklimaat verbetert. “Elke 10 minuten verzamelt de slimme sensor de vier parameters. Dat levert een gigantische hoeveelheid data op waarvan wij wekelijks een uitdraai met minima, maxima en verloop krijgen. Die gebruiken we om het stalklimaat te optimaliseren. Sinds de meter in de biggenstal hangt is de levensgroei vanaf geboorte 370 gram per dag. De uitval was al laag maar is nu gedaald tot 0,6 procent vanaf spenen. De dierdagdosering antibiotica is vrijwel nul”, zegt Peter van Hulsen tevreden. Sinds februari 2022 hangt de slimme stal sensor in de biggenstal.

Beter voor Natuur & Boer

Samen met zijn vrouw José houdt de 50-jarige varkens- en pluimveehouder 400 zeugen in Ospel. Ze doen mee met het Beter voor Natuur & Boer programma van Albert Heijn. Dat concept werkt met het 1 ster Beter Leven keurmerk als basis. De varkens krijgen meer ruimte en speel- en afleidingsmateriaal en de varkenshouders meten voortdurend de omstandigheden in de stallen om te zorgen voor een gezond stalklimaat voor de dieren.

“Wij werken in het bedrijf met het 3 weken systeem en houden de biggen in twee afdelingen van elk 750 biggen. De tomen houden we apart. Dat is beter voor de diergezondheid. Gecombineerd met de realtime data levert dat extra voordeel op. Elke varkenshouder wil gezonde dieren, dit is een vrij eenvoudige manier om de diergezondheid en daarmee ook het dierenwelzijn te verbeteren.”

Van Hulsen werkt met een chemische luchtwasser. Samen met de klimaatspecialist heeft hij de sensoren ingeregeld. “De slimme sensor hangt net buiten bereik van de biggen op de plek waar de lucht gemengd wordt”, geeft Peter aan. De klimaatspecialist ontvangt ook de data en kijkt mee of bijstellingen nodig zijn. Op verzoek komt de specialist ter plekke de instellingen optimaliseren. Een slimme meter kost ongeveer 2000 euro. Daarbij komen maandelijkse kleine kosten voor gebruik van software en internet.

Lagere emissie

Bij de bouw van de biggenstal in 2015 heeft van Hulsen op allerlei manieren rekening gehouden met diergezondheid. “Voor de plafondventilatie hebben we houtwolcementplaten met daarop glaswol gebruikt vanwege het vochtregulerend vermogen. Een wand is kalkzandsteen vanwege vochtregulatie, de ander is kunststof omdat dat makkelijker schoon is te maken. Vocht is funest voor meerdere gezondheidsproblemen zoals staartbijten en longontsteking”, legt Peter uit.

Het Beter Leven keurmerk schrijft voor dat de biggen vanaf 2025 een gedeeltelijk dichte vloer moeten hebben. Dat is eenvoudig te realiseren door matten op de roosters te leggen of een deel van de roosters te vervangen. Van Hulsen heeft al een bolle vloer. Onder de bolle vloer is een afgesloten deel van de mestput zodat er geen mestgassen vrij komen. “Uit de data van de slimme stalsensoren op 100 varkensbedrijven blijkt dat de uitstoot van ammoniak bij een bolle vloer 50 procent is ten opzichte van een volledige roostervloer. Bij het dichtmaken van de roosters, blijft het uitstootgevende oppervlakte gelijk. Als je minder uitstoot wilt, dan is een bolle vloer zeker een optie.”

Voor de toekomst zal de uitstoot van methaan of CO2 meer impact hebben. Als de ammoniakuitstoot gehalveerd wordt, kun je ervan uit gaan dat andere mestgassen ook gehalveerd worden. Dat biedt toekomstperspectief voor toekomstbestendige stallen.

Lees het volledige artikel op de website van Stal en Akker. Daar publiceert de Taskforce Toekomstbestendige Stallen regelmatig artikelen in de serie ‘Toekomstbestendige Stallen Brabant’. Met deze serie wil de taskforce praktische ervaringen van veehouders met nieuwe stallen of staltechnieken delen. 

Lees het volledige artikel

Over de taskforce

In de Taskforce Toekomstbestendige Stallen brengen de provincie Noord-Brabant, FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland, ZLTO, BAJK en HAS green academy hun kennis, netwerk, financiën en nieuwe en bestaande technologische oplossingen bij elkaar. Door een breed netwerk van bedrijven en instellingen uit verschillende sectoren en disciplines met elkaar in contact te brengen en te activeren, werken zij aan slimme en duurzame oplossingen. Wil je als veehouder weten wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn? Kijk dan eens onder ‘Ik moet mijn stal (ver)bouwen’.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen