‘Oplossing van het mestprobleem voor melkveehouders’

06-05-2024

Melkveehouder Frank van Boxtel uit het Brabantse Uden scheidt sinds september 2021 de dikke en dunne mest van zijn koeien. De dikke fractie wordt in een sleufsilo zonder emissie gefermenteerd en gebruikt hij als bodemverbeteraar. De dunne fractie wil hij gebruiken als kunstmestvervanger.

“Als dat is toegestaan, is de cirkel rond: alle mest zelf verwerken, geen mestafzetkosten, dunne fractie inzetten als kunstmestvervanger en geen kunstmest aankopen”, concludeert Frank.

Toenmalig minister Carola Schouten zette Frank aan het denken. “Als boeren zitten we vaak te klagen maar kom zelf met een oplossing”, zo motiveert hij zijn innovatie.

In september 2021 begon hij met de fermentatie. Na 2,5 jaar is hij dik tevreden. Alles draait naar wens, het ruikt bijna niet op het boerenerf, het stalklimaat is prima en de koeien zijn gezond. “De gefermenteerde dikke fractie is een geweldige bodemverbeteraar op het land. Ik zie het verschil in het gewas op het buurperceel. Op ons perceel is een veel actiever bodemleven door het organisch materiaal”, zegt de melkveehouder tevreden.

Fermentatie

In de volksmond wordt ook de term bokashi gebruikt. Die term is niet helemaal juist. Daarbij gebruik je bermmaaisel waar afval en uitlaatgassen in kunnen zitten. Frank spreekt van gefermenteerde vaste mest.

Samen met A&S Techniek uit het Friese Burgum ontwikkelde hij het systeem om vaste mest vaster en stapelbaar te maken en om urine geschikt te maken als kunstmestvervanger.

De vaste fractie van de mest wordt twee keer per dag met een mestschuif naar een kanaal achter in de stal geschoven. Van daaruit gaat het naar een mengbak buiten de stal. Daar worden stro, fermentatievloeistof, kleimineralen en zeeschelpenkalk toegevoegd en gemengd met een vijzel. Door die toevoegingen ontstaat een fermentatieproces waardoor alle mineralen worden gebonden, met als gevolg dat er veel minder emissie ontstaat.

Lees het volledige artikel op de website van Stal en Akker. Daar publiceert de Taskforce Toekomstbestendige Stallen regelmatig artikelen in de serie ‘Toekomstbestendige Stallen Brabant’. Met deze serie wil de taskforce praktische ervaringen van veehouders met nieuwe stallen of staltechnieken delen. 

Lees het volledige artikel

Over de taskforce

In de Taskforce Toekomstbestendige Stallen brengen de provincie Noord-Brabant, FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland, ZLTO, BAJK en HAS green academy hun kennis, netwerk, financiën en nieuwe en bestaande technologische oplossingen bij elkaar. Door een breed netwerk van bedrijven en instellingen uit verschillende sectoren en disciplines met elkaar in contact te brengen en te activeren, werken zij aan slimme en duurzame oplossingen. Wil je als veehouder weten wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn? Kijk dan eens onder ‘Ik moet mijn stal (ver)bouwen’.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen