Vijf pilotprojecten van start voor emissiearme landbouw

04-06-2024

Bij het varkensbedrijf van William Meulendijks in Deurne vond op 29 mei 2024 een (pers)bijeenkomst plaats waarbij het startsein klonk voor vijf pilotprojecten voor een emissiearme landbouw. Voor de provincie Noord-Brabant is deelname aan de Versnellingsaanpak Emissiearme Landbouw belangrijk.

In het consortium 'Versnellingsaanpak Emissierame Landbouw' wordt ingezet op het zo snel mogelijk praktijkrijp maken van innovaties die emissies bij de bron aanpakken.

Het consortium wil innovaties rondom het verlagen van emissie in de veehouderij aanjagen. Vaak lopen innovaties vast, onder andere op wetgeving en financiën. Door samen te werken in de sector kan er meer worden bereikt.

Toekomst

Eén van de belangrijke thema's in de veehouderij in Noord-Brabant is stikstofreductie. Ook wordt er bijvoorbeeld gekeken wat nodig is om de vergunningverlening voor veehouders weer op te starten. Het zijn complexe vraagstukken. Uiteindelijk wil de provincie een gezonde en duurzame toekomst voor Brabant, voor de boeren en voor iedereen die hier woont.

Er worden in de Versnellingsaanpak Emissierame Landbouw landelijk vijf pilotprojecten opgestart, waarvan vier in Noord-Brabant. In de pilots worden stalsystemen verkend en gekeken of ze werkbaar zijn in de praktijk. Daarbij is integraliteit een belangrijk speerpunt: emissies moeten continu worden gemeten, zowel in de stal als daaromheen.

Total Circulair Farmconcept

Op het varkensbedrijf van Meulendijks wordt het Total Circulair Farmconcept (TCF) verder verfijnd. Daarnaast worden de emissies continu gemeten. 

In het TCF staat snelle mestbewerking centraal. Bij een regulier varkensbedrijf worden de mest en urine verzameld in de mestkelder onder de stal. In chemische en biologische reacties tussen de mest en urine ontstaan dan ammoniak, methaan en geur.

De innovatie die ontwikkeld is door automatiseringsbedrijf Kamplan bestaat eruit dat er permanent vloeistof in de mestkelder staat. De mest en urine komen in de vloeistof, net als in een gewoon toilet. Deze vloeistof, de mest en urine wordt regelmatig met behulp van een geautomatiseerd pompsysteem naar een installatie op het varkensbedrijf zelf gebracht. Daar wordt de vloeistof gescheiden, belucht en gefilterd. Het filter haalt waardevolle meststoffen uit de vloeistof en die worden toegevoegd aan de dikke fractie. De dikke fractie wordt als meststof op het land bracht en de vloeistof gaat terug naar de opvang onder de stal. Bij de behandeling van de mestvloeistof wordt via een natuurlijk proces van nitrificatie en denitrificatie de stikstofverbindingen omgezet naar onschadelijk stikstofgas.

Netwerk

De versnellingsaanpak van de provincies is een snelgroeiend netwerk. Het begon met de zes zandprovincies: Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Overijssel en Drenthe, aangevuld met de veehouderijsectoren. Inmiddels doen alle twaalf provincies mee.

Lees hier meer over de pilotprojecten op de website van Innovatie Netwerk Landbouw.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen