Groener boeren verdient beter!

13-01-2022
2295 keer bekeken 0 reacties

Via de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) worden melkveehouders financieel beloond voor hun bijdrage aan natuur, water en landschapskwaliteit. De beloning in de BBM is gebaseerd op 13 verschillende duurzaamheidsindicatoren waaronder ammoniakuitstoot, weidegang, blijvend grasland en fosfaat-bodemoverschot. De melkveehouder zit zelf aan de knoppen en bepaalt welke maatregelen hij neemt om de scores op de indicatoren te verbeteren. Hoe hoger de score, hoe hoger de beloning. De BBM wordt gefinancierd door de provincie Noord-Brabant, Brabants Bodem en Brabant Water.

Collectieven ANB Brabant

De Biodiversiteitsmonitor is ontwikkeld samen met 55 boeren en is in februari 2021 opengezet voor nog eens 145 deelnemers. Het succes van de BBM heeft geleid tot een vervolg. Eind januari 2022 komt 1,4 miljoen beschikbaar voor een tweede fase, waaraan 140 melkveehouders uit heel de provincie deel kunnen nemen. De Collectieven ANB Midden- en West-Brabant voeren de regeling uit. Voor meer informatie over de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij, ga naar de website van de Collectieven Agrarische natuur- en landschapsbeheer Brabant:

Website ANB

Updates

Tijdens deze bijeenkomst ontdekt u hoe ambities gerealiseerd worden met de Biodiversiteitsmonitor en wat de mogelijkheden zijn om met uw agrarisch bedrijf of organisatie in het werkveld, een bijdrage te leveren. Want alleen samen realiseren we ‘Groener boeren verdient beter!’

Inspiratiebijeenkomst: Groener boeren verdient beter!

Online bijeenkomst Brabants Bodem

​Belonen met de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij

27 januari 2022

13:30u– 16:30 u

Tijdens deze online bijeenkomst schetsen we het lonkende perspectief van een vitale bodem, schoon water en een klimaatbestendig en aantrekkelijk landschap met een hoge biodiversiteit. Agrarisch ondernemers die daaraan bijdragen verdienen daarvoor een goede beloning. Deze middag staat de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) centraal, die begin 2021 met succes van start is gegaan.
 
Trots laten we zien hoe we in Brabant samen met melkveehouders een verduurzamingsslag maken met behulp van deze manier van belonen. Inmiddels werken bijna 200 enthousiaste agrarisch ondernemers met de BBM op basis van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) en is er naast de tijdelijke subsidie een mooi pakket van beloning. Ook melkveehouders die meer willen weten over belonen voor groener boeren, zijn welkom om deel te nemen aan deze bijeenkomst.
 
Tijdens de bijeenkomst ontdekt u hoe ambities gerealiseerd worden met de BBM en wat de mogelijkheden zijn om met uw organisatie een bijdrage te leveren. Want alleen samen realiseren we ‘Groener boeren verdient beter!’

​Meld u aan en zet de inspirerende bijeenkomst direct in uw agenda. 

Aanmelden

Programma

​13:30 u – Opening

Dagvoorzitter Susan Martens (Bureau ZET) en Yvo Kortmann, voorzitter Brabants Bodem.

13:35 u - Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij 

  • Wat is de BBM en hoe werkt het in de praktijk bij het managen van een melkveebedrijf: twee melkveehouders over hun ervaringen.

  • Hendrik Hoeksema (ZLTO) en Femke Dingemans (Brabantse Milieufederatie) vertellen waarom de Biodiversiteitsmonitor een belangrijk instrument is om de prestaties van melkveehouders objectief en integraal in kaart te brengen en te belonen.

14:05 u - Het belang van de Biodiversiteitsmonitor 

  • Het belang van de BBM voor het herstel van de biodiversiteit|Natasja Oerlemans (Wereld Natuur Fonds en Deltaplan Biodiversiteit) 

  • De Biodiversiteitsmonitor en de rol van de markt/ketenpartners|In gesprek met Ruud Tijssens (Agrifirm), Jeen Nijboer (Rabobank) en Hester Maij (FrieslandCampina).

Pauze

14:40 u - Lonkend perspectief: verbreding, opschaling, stapeling van beloningen

  • In gesprek met Rob van Brouwershaven (Ministerie LNV), Elies Lemkes (Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant), Joris Hogenboom (Brabants Landschap) en Vincent Lokin (Waterschap De Dommel)

15:05 u - Afsluiting plenair programma

  • Door Yvo  Kortmann, voorzitter Brabants Bodem

15.10 u – Humoristisch intermezzo met poppenspeler Armand Schreurs  

Pauze

15:30 u - Parallelle workshops

  1. Hoe werkt de BBM? Systematiek, indicatoren, streefwaarden en werkwijze beloningen|Andrea Almasi en Carlo Braat (projectteam BBM)

  2. Van pachter naar partner |Theo Bakker (Staatsbosbeheer) 

  3. Ecoregelingen nieuwe GLB en BBM|Dorieke Goodijk (KoningBoer)

  4. Beleidsruimte is ook belonen|Theo van de Ven (provincie Noord-Brabant.

In iedere workshop is een melkveehouder aanwezig om over de ervaringen uit de praktijk te vertellen.

16:30 u – Einde

Meld je aan

Over Brabants Bodem
Als provincie  zijn we actief partner in Brabants Bodem. Daar werken we met partners uit het gebied aan een nieuw perspectief voor agrarisch ondernemers die bijdragen aan de kwaliteit van natuur en landschap in Van Gogh NP. We werken samen met boeren aan een sterke landbouw in een aantrekkelijk, waardevol en toekomstbestendig landschap. www.brabantsbodem.nl

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.