Eerste beloning Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij

18-12-2022
1350 keer bekeken 0 reacties

In 2021 is de eerste groep melkveehouders gestart met de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM). Deze deelnemers hebben onlangs hun eerste beloning ontvangen. Ook is er duidelijk een stijgende lijn in natuurinclusieve maatregelen te zien.

Met een toename van gemiddeld 144 punten ten opzichte van de nulmeting is er duidelijk een stijgende lijn in natuurinclusieve maatregelen te zien. Goed nieuws natuurlijk! Momenteel voert Aequator een evaluatie uit. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de scores en ervaringen van deelnemers. Ook wordt nagegaan hoeveel gebruik wordt gemaakt van de overige kansen en beloningen, door navraag te doen bij zowel de deelnemers als de partners van Brabants Bodem. Resultaten van de evaluatie worden begin 2023 gepresenteerd.

Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij

De Biodiversiteitsmonitor is een beeldbepalend project en sluit naadloos aan bij de doelen van Brabants Bodem: het verbinden van de kwaliteit van natuur en landschap aan het verdienend vermogen van de agrariër. Ruim 350 melkveehouders gaan hun bedrijfsvoering verduurzamen binnen het praktijkproject Biodiversiteitsmonitor. Middels een puntensysteem worden hun prestaties meetbaar gemaakt en daarvoor ontvangen ze een beloning.

Inmiddels zijn ruim 350 melkveehouders aan de slag met de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. In 2020 is het project gestart met bijna 200 melkveehouders. Zij krijgen in 2022 voor het eerst een beloning uitgekeerd op basis van hun prestaties op de 13 indiactoren. In 2022 is het project uitgebreid met ruim 160 deelnemers en is het Brabantbreed uitgerold.

Download hier de wervingsfolder Groener boeren loont

 

Meer informatie of aanmelden? 

De Agrarisch Collectieven voeren de regeling uit. Alle informatie over het project, de indicatoren, de beloning staan hier netjes op een rij. Op deze site kunnen melkveehouders zich ook aanmelden.  

​Voor meer informatie kunt u terecht bij Andrea Almasi – aalmasi@brabant.nl of op de website van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor veehouderij.

Ambitie provincie

Deze ontwikkeling draagt bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 natuur- en landschapsinclusief is. Met de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij wil de provincie er samen met partners voor zorgen dat steeds meer agrarisch ondernemers produceren in harmonie met milieu, natuur en landschap . En dat zij gewaardeerd en beloond worden voor hun diensten om de natuur te versterken. Zo levert de Brabantse landbouw een bijdrage aan de biodiversiteit en de kwaliteit van water en bodem, en kan natuur- en landschapsinclusief boeren de nieuwe norm worden.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen