11-06-20 | SDa-Persbericht: Daling antibioticumgebruik

01-07-2020
0 reacties

Het gebruik van antibiotica in de kalver-, varkens-, rundvee- en vleeskuikensector is ten opzichte van 2018 met respectievelijk 11,3%, 8,2%, 4,9% en 2,2% gedaald. Het gebruik in de kalkoen- en konijnensector (gehouden voor voedselproductie) is hoog.

De gegevens over de verkoop van antibiotica laten een daling van 16,1% ten opzichte van 2018 zien. De daling ten opzichte van het door de overheid aangewezen referentiejaar 2009 bedraagt nu 69,6%.

Het gebruik van de voor de volksgezondheid kritische antibiotica, zoals fluorochinolonen en 3e en 4e  generatie cefalosporinen, blijft in de meeste sectoren onverminderd laag. Het gebruik van de polymyxines (o.a. colistine) ligt onder de norm die de EMA hiervoor opgesteld heeft, maar neemt toe. De SDa doet een beroep op dierenartsen en dierhouders het gebruik terug te dringen.

De WHO heeft in 2019 besloten de polymyxines in te delen bij de groep van de voor de volksgezondheid kritische middelen. De SDa vindt dat voor de polymyxines eenzelfde nul-streefwaarde moet gaan gelden als voor een aantal andere middelen in deze categorie.

Vorig jaar presenteerde de SDa voor de diverse sectoren de benchmarkwaarden voor aanvaardbaar gebruik. Dit jaar worden de resultaten voor het eerst ten opzichte van deze benchmarkwaarden gepresenteerd. In de komende jaren zal aan de hand van deze benchmarkwaarden getoetst worden hoe het gebruik zich ontwikkelt. Het gebruik in de sectoren waar nog geen benchmarkwaarden voor aanvaardbaar gebruik afgegeven konden worden, wordt getoetst aan de reeds in 2019 vastgestelde actiewaarde. Aan de nieuwe benchmarksystematiek voor dierenartsen wordt op dit moment de laatste hand gelegd.

De SDa dringt er bij de sectoren en dierenartsen al jaren op aan de aandacht te richten op de bedrijven met een structureel hoog gebruik. De sectoren, waarvoor de SDa een aanvaardbaar gebruik van antibiotica heeft vastgesteld, werken op dit moment samen met de dierenartsen aan een plan gericht op het terugdringen van antibiotica op deze bedrijven. De SDa-voorzitter Jos Werner: “Wij hebben er vertrouwen in dat de nieuwe aanpak gericht op bedrijven met een structureel hoog gebruik, zijn vruchten zal afwerpen. Dierhouders en dierenartsen werken daar hard aan en tegen de achtergrond van de vele uitdagingen waar de dierhouderij mee geconfronteerd worden, blijkt de aandacht voor dit dossier niet verminderd te zijn en dat is een verheugend resultaat.” Lees de begeleidende SDa-brief en het SDa-rapport online.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen