Nieuwe besmetting COVID-19 bij drie nertsenbedrijven

19-08-2020
0 reacties

Nieuwsbericht | 18-08-2020 | 16:56 In De Rips (gemeente Gemert-Bakel) zijn op twee bedrijven besmettingen met SARS-CoV-2 vastgesteld bij nertsen. Het gaat om twee bedrijven met beide ongeveer 14.000 moederdieren.

Ook in Ven-Zelderheide (gemeente Gennep) is een besmetting met SARS-CoV-2 vastgesteld. Het gaat om een nertsenbedrijf met ongeveer 6000 moederdieren. De besmettingen zijn aan het licht gekomen door een melding van ziekteverschijnselen bij de nertsen. De bedrijven worden zo spoedig mogelijk geruimd.

In totaal zijn nu 36 nertsenbedrijven in Nederland besmet verklaard.

Vervolgadvies OMT-Z

In het advies van 17 juli sprak het OMT-Z de verwachting uit dat door het afgenomen aantal contactmomenten tussen mensen en nertsen na afronding van de intensieve handelingen in juli, én door de recente aanscherpingen van het hygiëneprotocol en het preventief gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen op niet-besmette bedrijven, het risico op besmetting van bedrijven zou afnemen. Het OMT-Z verwachtte dat naar grove schatting nog 6-12 bedrijven positief bevonden konden worden in de 3-4 weken na 17 juli. Het duurt namelijk even om het effect na volledige implementatie van deze maatregelen te kunnen beoordelen. Met de nieuwe bevestigde besmettingen zijn dat er nu 11.

Wanneer er na half augustus nog nieuwe besmettingen onder nertsenbedrijven zouden zijn, adviseerde het OMT-Z om nertsenbedrijven preventief te ruimen, mits de situatie met de verspreiding van het virus onder mensen vergelijkbaar zou zijn met half juli toen het aantal vastgestelde besmettingen onder mensen laag was. Ook stelde het OMT-Z dat als de situatie met de verspreiding van het virus onder mensen in Nederland zou veranderen, dit opnieuw zou moeten worden afgewogen. Het kabinet heeft dit advies als uitgangspunt genomen, en is nu in afwachting van een OMT-Z vervolgadvies om nader in te gaan op de risicobeoordeling en maatregelen in het licht van de volksgezondheid.

Bron en lees verder: rijksoverheid

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen