Kamerbrief over Kamerrapportage Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid

05-09-2023
0 reacties

De coronapandemie heeft laten zien dat een zoönose wereldwijd tot ontwrichtende situaties kan leiden en is de aanleiding geweest om het al bestaande zoönosenbeleid verder te versterken.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen