Woo-verzoek over de totstandkoming van de Kamerbrieven over het zoönosenbeleid

08-12-2022
0 reacties

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 2 juni 2022 een eerste deelbesluit en op 1 december 2022 een tweede deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet Open Overheid.

Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de totstandkoming van de Kamerbrieven over het zoönosenbeleid van 6 juli 2021 en 23 december 2021. Het verzoek werd ingediend op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen voor de Wet open overheid (Woo). Het besluit is op basis van de Woo genomen.

Bron en lees verder:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/woo-besluiten/2022/06/02/deelbesluit-1-woo-verzoek-over-totstandkoming-kamerbrieven-zoonosenbeleid

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/woo-besluiten/2022/12/01/deelbesluit-2-woo-verzoek-over-totstandkoming-kamerbrieven-zoonosenbeleid

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen