Koop-pacht-aanpak om natuurinclusief boeren te stimuleren

06-02-2020

Samen met partners wil de provincie ervoor zorgen dat steeds meer agrarisch ondernemers produceren in harmonie met milieu, natuur en landschap. En dat zij gewaardeerd en beloond worden voor hun diensten om de natuur te versterken. Zo levert de Brabantse landbouw een bijdrage aan de biodiversiteit, een aantrekkelijk landschap en de kwaliteit van water en bodem, en kan natuur- en landschapsinclusief boeren de nieuwe norm worden. De provincie streeft naar 500 natuurinclusieve boeren en 15% biologische landbouwgrond in 2030.

De provincie stimuleert en ondersteunt agrarische ondernemers bij de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Zo kan een ondernemerscoach agrariërs kosteloos begeleiden bij het opstellen van een doorontwikkelplan. Als dit plan door de provincie wordt goedgekeurd, kan €10.000 subsidie worden verkregen voor het opstellen van een businessplan. Bekijk het stappenplan. Overweeg je over te schakelen naar biologisch? Dan kan de provincie ook helpen met deze oriëntatie. Daarnaast heeft de provincie een grondregeling natuurinclusieve landbouw, waarbij via een kooperfpachtconstructie extra grond kan worden verworven. Groot voordeel van natuurinclusief ondernemen is ook dat je kunt vallen onder de uitzonderingsregeling van de verplichte stalaanpassing.

Lees de brochure over natuurinclusieve landbouw. Doe inspiratie op bij collega-ondernemers of kijk in de agenda voor interessante werkbezoeken en kennissessies over natuurinclusief ondernemen.

Nieuws

De provincie koopt voor € 30 miljoen aan landbouwgrond aan en verpacht die vervolgens terug aan de boeren. Dit stelt die boeren in staat om extra grond aan te kopen waarmee zij kunnen omschakelen naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering.

Deze stimulering van natuurinclusief boeren maakt onderdeel uit van het pakket aan ondersteunende maatregelen voor de transitie veehouderij.

De verwachting is dat vooral rundveehouders die hun bedrijf nabij natuurgebieden hebben, gebruik gaan maken van de regeling van de provincie. Met extra grond kunnen zij hun bedrijf omvormen naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Hierbij worden ecologische processen ingezet voor de productie van voedsel en gewassen. Dit bespaart kunstmest, bestrijdingsmiddelen en medicatie. En het zorgt voor een grotere diversiteit planten en dieren op het agrarisch bedrijf. Een gezonde bodem, een gevarieerd bodemleven en het sluiten van kringloop vormen de basis van een natuurinclusieve bedrijfsvoering.

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Landbouw): “We zien dat veehouders verschillende keuzes maken voor hun toekomst. Sommigen stoppen, anderen groeien en moderniseren, weer anderen kiezen voor een niche soms gepaard gaand met krimp. Voor al deze keuzes hebben wij ondersteunende maatregelen. De regeling voor natuurinclusieve landbouw biedt rundveehouders de mogelijkheid meer grond in gebruik te nemen. Het moet soortenrijk grasland zijn. Zo gaat de boer erop vooruit én ontstaat er een mooi landschap, gezonde bodem en schoon water. Door goede samenwerking vinden we oplossingen met toekomstperspectief!”


Marktconforme steun

Bij een gemiddelde bedrijfsuitbreiding van 10 hectare kan de provincie met het beschikbare budget circa 40 ondernemers ondersteunen. De erfpacht die 26 jaar duurt, geeft de ondernemer de gelegenheid om de investeringen in natuurinclusieve landbouw terug te verdienen en geld te reserveren om de gronden weer terug te kopen van de provincie. De erfpacht zal marktconform zijn, ongeveer tussen de € 650 en € 700 per hectare per jaar. Dit is gebaseerd op de basisprijs voor natuurpacht (€ 300,-) en mestplaatsingsruimte.

 

Coaching

Een groot aantal boeren heeft belangstelling voor natuurinclusieve landbouw. De provincie biedt boeren de gelegenheid om met ondernemerscoaches hierover te spreken. De coaches hebben inmiddels gesprekken gevoerd met ruim honderd belangstellende boeren. Daarvan zijn 15 boeren gestart met het opstellen van een businessplan voor natuurinclusieve landbouw. Uit deze businessplannen, maar ook gesprekken met ondernemerscoaches blijkt dat er behoefte is aan deze ondersteunende maatregel om de omschakeling naar natuurinclusief te kunnen bekostigen.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.