Steeds meer Brabantse organisaties stellen voorwaarden aan duurzaam gebruik grond

18-10-2020

Samen met partners wil de provincie ervoor zorgen dat steeds meer agrarisch ondernemers produceren in harmonie met milieu, natuur en landschap. En dat zij gewaardeerd en beloond worden voor hun diensten om de natuur te versterken. Zo levert de Brabantse landbouw een bijdrage aan de biodiversiteit, een aantrekkelijk landschap en de kwaliteit van water en bodem, en kan natuur- en landschapsinclusief boeren de nieuwe norm worden. De provincie streeft naar 500 natuurinclusieve boeren en 15% biologische landbouwgrond in 2030.

De provincie stimuleert en ondersteunt agrarische ondernemers bij de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Zo kan een ondernemerscoach agrariërs kosteloos begeleiden bij het opstellen van een doorontwikkelplan. Als dit plan door de provincie wordt goedgekeurd, kan €10.000 subsidie worden verkregen voor het opstellen van een businessplan. Bekijk het stappenplan. Overweeg je over te schakelen naar biologisch? Dan kan de provincie ook helpen met deze oriëntatie. Daarnaast heeft de provincie een grondregeling natuurinclusieve landbouw, waarbij via een kooperfpachtconstructie extra grond kan worden verworven. Groot voordeel van natuurinclusief ondernemen is ook dat je kunt vallen onder de uitzonderingsregeling van de verplichte stalaanpassing.

Lees de brochure over natuurinclusieve landbouw. Doe inspiratie op bij collega-ondernemers of kijk in de agenda voor interessante werkbezoeken en kennissessies over natuurinclusief ondernemen.

Nieuws

Veertien Brabantse gemeenten, drinkwaterbedrijf Brabant Water en vastgoedonderneming a.s.r. zetten hun handtekening onder het ambitiestatement Duurzame Gronduitgifte. Zij volgen daarmee het voorbeeld van de negen initiatiefnemers, die eerder de verklaring opstelden.

Samen zetten zij zich in voor een duurzamer gebruik van hun gronden. Dat moet zorgen voor herstel van de biodiversiteit, een betere bodemgesteldheid en een betere waterkwaliteit in Brabant.

De 25 organisaties, die het idee van duurzame gronduitgifte hebben omarmd, zijn Groen Ontwikkelfonds Brabant, Provincie Noord-Brabant, Staatbosbeheer, Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Brabant Water, de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel en Rivierenland, a.s.r. real estate en de gemeenten Vught, ’s-Hertogenbosch, Bernheze, Eersel, Haaren, Tilburg, Heusden, Sint Anthonis, Veldhoven, Bergeijk, Landerd, Waalre, Boxtel en Cranendonck.

De betrokken organisaties maken zich, meestal samen met agrarische ondernemers, hard voor een duurzamer grondbeheer. Zij willen zo oplossingen vinden voor soms ingewikkelde maatschappelijke opgaven als bijvoorbeeld het herstel van de biodiversiteit en de klimaatverandering.

Dat doen de 25 deelnemers allemaal op hun eigen manier, op een wijze die past bij de grondportefeuille én bij de afspraken die zij eerder al met hun pachters maakten. De een stimuleert de aanleg van bloemenrijke akkerranden, de ander stelt eisen aan het gebruik van mest en bestrijdingsmiddelen en een derde houdt bij de selectie van pachters rekening met hoe duurzaam zij te werk gaan op hun eigen bedrijf. Vaak staan er ook aantrekkelijke beloningen voor de pachters tegenover, zoals kortingen op de pachtprijs of betere voorwaarden.

Webinar

Provincie Noord-Brabant en Groen Ontwikkelfonds Brabant organiseerden afgelopen donderdag het webinar ‘Van pachtgrond naar p(r)achtgrond’. Tijdens de online bijeenkomst werden interessante voorbeelden getoond van hoe het duurzame gebruik van gronden in Brabant kan worden gestimuleerd. Ruim 400 belangstellenden volgden het webinar. Onder hen ook veel agrarische ondernemers. Elies Lemkes, gedeputeerde landbouw, voedsel en natuur van provincie Noord-Brabant: “Het overweldigende aantal deelnemers aan dit webinar over duurzaam grondgebruik, bevestigt waar ik in geloof: landbouw en natuur zijn bondgenoten, ze versterken elkaar. Wat ik daarbij ook essentieel vind, we vragen boeren goed voor de bodemkwaliteit te zorgen, maar geven ze wel de ruimte om te kunnen blijven ondernemen. En, niet onbelangrijk, ze krijgen voor hun inspanningen ook iets terug.”

Mary Fiers, directeur van Groen Ontwikkelfonds en mede-initiatiefnemer van het webinar, is blij met de toetreding van zestien nieuwe partners, maar meer nog met het groeiende aantal duurzaamheidsinitiatieven in Brabant. “Gemeenten hebben veel grond in hun bezit. Wil je écht iets doen aan het vergroten van de biodiversiteit en het verbeteren van de kwaliteit van bodem en water, dan is het cruciaal dat je niet alleen ambitieuze beleidsnotities schrijft maar dit beleid ook toepast op je eigen gronden. Verbeter de wereld en begin bij jezelf!”

Handreiking

Voor gemeenten en andere organisaties, die met duurzame gronduitgifte aan de slag willen, is een handreiking beschikbaar. De handreiking, met onder meer goede voorbeelden van succesvolle experimenten met duurzame gronduitgifte, is terug te vinden op www.duurzamegronduitgifte.nl/handreiking-aan-de-slag.

De initiatiefgroep organiseert ook driemaal per jaar netwerkbijeenkomsten voor ambtenaren van provincie en gemeenten en voor medewerkers van andere organisaties die ervaring hebben (of willen opdoen) met duurzame gronduitgifte. Aanmelden voor het leernetwerk kan bij Andrea Almasi, via mail aalmasi@brabant.nl

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.