Netwerk Goed boeren organiseert webinar over natte teelten

19-10-2020

Natte teelten zijn interessant om het waterbeheer te verbeteren. Deze gewassen hebben geen last van natte voeten en enkele soorten kunnen ook prima tegen een periode van droogte. Daarmee zijn ze uitermate geschikt voor laaggelegen percelen, percelen met wijstvoorkomen of als overgang naar een beekdal.

Neem ook deel aan de webinar over natte teelten. Het netwerk Goed Boeren nodigt u, in samenwerking met waterschap Aa en Maas, van harte uit om online mee te doen.

Voor wie?

Collega-boeren en bedrijfsopvolgers met interesse in natuurinclusieve landbouw en duurzame teeltmethodes. Evenals docenten van agrarische opleidingen en andere professionals binnen de landbouw.

Datum en locatie

5 november 2020 van 14.00 tot 15.30 uur. De link voor de webinar volgt nadat u zich heeft aangemeld.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@goedboeren.nl, graag onder vermelding van uw naam en soort bedrijf. Deelname is gratis.

Natte teelten

Natte teelten zijn interessant om het waterbeheer te verbeteren. Deze gewassen hebben geen last van natte voeten en enkele soorten kunnen ook prima tegen een periode van droogte. Daarmee zijn ze uitermate geschikt voor laaggelegen percelen, percelen met wijstvoorkomen of als overgang naar een beekdal. Op een perceel met natte teelt kan je water bufferen, bijvoorbeeld bij piekneerslagen, waardoor wateroverlast elders wordt voorkomen en het water beschikbaar blijft om in de omgeving de grondwaterstand in droge perioden langer op peil te houden.

De producten van natte teelten zoals lisdodde, wilg, azolla of riet kunnen gebruikt worden als veevoer of strooisel en kunnen vergelijkbare producties als grasland leveren. Ook worden er voor de  steeds meer afzetmarkten ontwikkeld, zoals substraat voor oesterzwammenteelt of in de bouwsector om deze materialen in te zetten voor duurzame huizenbouw. In dit webinar zal Mechteld Swinkels toelichting waarom zij heeft gekozen om een perceel met lisdodde aan te planten.

Brouwgerst- en lisdoddeteelt

Mechteld Swinkels teelt brouwgerst voor Bavaria met extra aandacht voor een goede bodemvruchtbaarheid en waterbeheer. Ze is bijzonder geïnteresseerd in de kansen die natte teelten bieden voor duurzaam land- en waterbeheer. Daarom heeft zij een perceel ter beschikking gesteld voor een pilot project voor de natte teelt van grote lisdodde, in samenwerking met waterschap Aa en Maas en de Radboud Universiteit. Afgelopen zomer is het perceel vernat en in september is de lisdodde geplant.

Projectbegeleider en gastspreker

Dr. Gert-Jan van Duinen, senior ecoloog en specialist natte teelten bij Stichting Bargerveen en de Radboud Universiteit is projectleider voor het waterschap Aa en Maas voor de natte teelt pilot. Hij vertelt hoe natte teelten bij kunnen dragen aan goed bodem- en waterbeheer en nieuwe innovatieve verdienmodellen.

Job van der Crommert werkt aan innovatieprojecten bij Verbruggen Paddenstoelen, waar ze o.a. biologische oesterzwammen telen. Hij zal toelichten hoe natte teelten potentie hebben om substraat te produceren voor dit soort paddenstoelenteelt.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over natte teelten op:

Met vragen kunt u contact opnemen met Merijn van den Hout via info@goedboeren.nl of (06) 11 12 38 82.

Bekijk ook Webinar Natuurinclusieve landbouw: Samen kom je verder.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen