Webinar over natuurinclusieve landbouw terugkijken?

03-12-2020

Bij natuurinclusieve landbouw produceren agrariërs voedsel en gewassen in harmonie met milieu, natuur en landschap. Zij doen dit door natuurlijke processen in de bedrijfsvoering te integreren, te zorgen voor een gezond bodem- en watersysteem, een aantrekkelijk landschap en meer biodiversiteit, passend binnen een economisch rendabele bedrijfsvoering.

Steeds meer agrarische ondernemers voelen zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leefomgeving. Ze willen meer aandacht schenken aan de kwaliteit van bodem en water, minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruiken en meer ruimte geven aan planten en dieren. Een natuurinclusieve werkwijze maakt dat mogelijk. Meer weten? Lees de brochure over natuurinclusieve landbouw. Doe inspiratie op bij collega-ondernemers of kijk in de agenda voor interessante werkbezoeken en kennissessies over natuurinclusief ondernemen, ook van het Brabantse Netwerk Goed Boeren.

Hulp bij omschakeling

De provincie biedt begeleiding en ondersteuning aan bij de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Een ondernemerscoach kan agrariërs kosteloos begeleiden bij het opstellen van een doorontwikkelplan met daarbij een verdienmodel voor de agrariër. Als dit plan door de provincie wordt goedgekeurd, kan subsidie worden verkregen voor het opstellen van een businessplan. Bekijk het stappenplan.
Daarnaast geeft de provincie financiële ondersteuning via een kooperfpachtconstructie, aan boeren die grond nodig hebben. 
Ook de Inspiratiegids Groene Regelingen is interessant om te bekijken. Deze geeft een overzicht van interessante regelingen voor biodiversiteit, natuur en landschap in het landelijk gebied. 

Nieuws

Eind november organiseerden de provincie Noord-Brabant en het netwerk Goed Boeren het webinar ‘Natuurinclusieve landbouw: samen kom je verder – Ondernemen met perspectief’. Je kunt het webinar hier terugkijken.

Als natuurinclusieve agrariër sta je er niet alleen voor: steeds meer collega’s innoveren hun bedrijf om de grond vitaal te houden, efficiënt om te gaan met grondstoffen, en om bij te dragen aan de natuur en landschapskwaliteit. Daarbij hoort een goed inkomen. Tijdens het webinar lieten diverse partijen, die belangrijk zijn voor agrariërs, zien hoe zij natuurinclusieve ondernemers kunnen ondersteunen en de beweging versterken. De belangstelling was groot: meer dan 250 deelnemers hebben het webinar live gevolgd.

Terugkijken hele webinar

Het webinar is als film in z’n geheel terug te zien via deze link.

Terugkijken per onderdeel

Opening door dagvoorzitter Susan Martens, en interview met Jack Verhulst

De beweging rond natuurinclusieve landbouw wordt breder. Dit webinar is bedoeld om een aantal partijen aan het woord te laten, die deze beweging versterken.

Jack Verhulst is melkveehouder en voorzitter Netwerk Goed Boeren, een netwerk van en voor boeren, biologisch en niet-biologisch, die aan de keukentafel ervaringen en kennis uitwisselen in de zoektocht naar een bedrijf met meer ecologie en meer economie.

De opening is terug te zien via deze link.

Video: natuurinclusieve landbouw

Harrie Vissers van de provincie Noord-Brabant vat samen wat de provincie aan ondersteuning biedt: ondernemerscoaches voor boeren met belangstelling voor een overstap; subsidie voor het maken van een businessplan en bemiddeling bij het verwerven van grond. Komende jaren is er vooral aandacht voor bedrijven in of nabij het natuurnetwerk. Meeuwis Millenaar vertelt over zijn werk als coach natuurinclusieve landbouw en Jack Verhulst komt aan het woord over het netwerk Goed Boeren.

De video is terug te zien via deze link.

Video: gebiedsontwikkeling landbouw en natuur

Melkveehouder Wim Jennissen zit in de startfase van een gebiedsproces samen met 10 andere boeren, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en het waterschap om goed ondernemerschap en vakmanschap te combineren met een mooi landschap. Hidde Hoetink, relatiebeheerder van de ZLTO, begeleidt dit proces.

De video is terug te zien via deze link.

Gesprek met Hendrik Hoeksema, bestuurder ZLTO

ZLTO heeft eigen adviseurs, die leden adviseren op de inhoud, zoals bodemverbetering en natuurlijke plaagbestrijding. Daarnaast ontwikkelt ZLTO programma’s, bijvoorbeeld rond een goed verdienmodel.

Het gesprek is terug te zien via deze link.

Video: inzet van grond

Vleesveehouder Emiel Anssems werkt met grond van Staatsbosbeheer (Theo Bakker).

De video is terug te zien via deze link

Gesprek met Theo Bakker (Staatsbosbeheer, adviseur natuurinclusieve landbouw ) en Anya van de Ven (Groen Ontwikkelfonds Brabant, Coördinator verkoop grond)

Hoe kunnen Staatsbosbeheer en het Groenontwikkelfonds helpen met de inzet van grond voor boeren die op een natuurinclusieve manier (willen gaan) boeren?

Het gesprek is terug te zien via deze link.

Gesprek met Jorrit Dekker, directeur Food&Agri Rabobank Midden-Brabant

Wat is de visie van de Rabobank op natuurinclusieve landbouw en wat kan de bank voor boeren betekenen?

Het gesprek is terug te zien via deze link.

Video: Natuurvlees uit Nederland

Over Natuurvlees uit Nederland met het bedrijf Van Lieshout. Met dank aan Sligro.

De video is terug te zien via deze link.

Presentatie door Frederiek van Lienen, directeur gebiedsonderneming Duinboeren & Maatschappij

Over individuele en collectieve verdienmodellen met als voorbeeld de gebiedsonderneming Duinboeren.

De presentatie is terug te zien via deze link en in de bijlage van dit artikel.

Gesprek met Gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur, Elies Lemkes

Over de rol van de provincie Noord-Brabant in de beweging van de natuurinclusieve landbouw.

Het gesprek is terug te zien via deze link.

Afsluiting webinar door dagvoorzitter Susan Martens en Jack Verhulst

Een korte terugblik op het webinar.

Het gesprek is terug te zien via deze link.

Netwerk Goed Boeren

Het Netwerk Goed Boeren biedt een platform voor onderlinge uitwisseling van kennis en inspiratie op het gebied van natuurinclusieve landbouw en bijbehorende verdienmodellen. Interesse om mee te doen? Kijk op https://www.goedboeren.nl/lid-worden/

Informatie

Met boeren bij of in het Natuurnetwerk komt de provincie graag in contact.

Vragen over bijvoorbeeld beleid, coaching en mogelijkheden:

Loes van Erp – Mooren: Lmooren@brabant.nl

 

 

 

 

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.