Webinar over natuurinclusieve landbouw terugkijken?

03-12-2020

Samen met partners wil de provincie ervoor zorgen dat steeds meer agrarisch ondernemers produceren in harmonie met milieu, natuur en landschap. En dat zij gewaardeerd en beloond worden voor hun diensten om de natuur te versterken. Zo levert de Brabantse landbouw een bijdrage aan de biodiversiteit, een aantrekkelijk landschap en de kwaliteit van water en bodem, en kan natuur- en landschapsinclusief boeren de nieuwe norm worden. De provincie streeft naar 500 natuurinclusieve boeren en 15% biologische landbouwgrond in 2030.

De provincie stimuleert en ondersteunt agrarische ondernemers bij de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Zo kan een ondernemerscoach agrariërs kosteloos begeleiden bij het opstellen van een doorontwikkelplan. Als dit plan door de provincie wordt goedgekeurd, kan €10.000 subsidie worden verkregen voor het opstellen van een businessplan. Bekijk het stappenplan. Overweeg je over te schakelen naar biologisch? Dan kan de provincie ook helpen met deze oriëntatie. Daarnaast heeft de provincie een grondregeling natuurinclusieve landbouw, waarbij via een kooperfpachtconstructie extra grond kan worden verworven. Groot voordeel van natuurinclusief ondernemen is ook dat je kunt vallen onder de uitzonderingsregeling van de verplichte stalaanpassing.

Lees de brochure over natuurinclusieve landbouw. Doe inspiratie op bij collega-ondernemers of kijk in de agenda voor interessante werkbezoeken en kennissessies over natuurinclusief ondernemen.

Nieuws

Eind november organiseerden de provincie Noord-Brabant en het netwerk Goed Boeren het webinar ‘Natuurinclusieve landbouw: samen kom je verder – Ondernemen met perspectief’. Je kunt het webinar hier terugkijken.

Als natuurinclusieve agrariër sta je er niet alleen voor: steeds meer collega’s innoveren hun bedrijf om de grond vitaal te houden, efficiënt om te gaan met grondstoffen, en om bij te dragen aan de natuur en landschapskwaliteit. Daarbij hoort een goed inkomen. Tijdens het webinar lieten diverse partijen, die belangrijk zijn voor agrariërs, zien hoe zij natuurinclusieve ondernemers kunnen ondersteunen en de beweging versterken. De belangstelling was groot: meer dan 250 deelnemers hebben het webinar live gevolgd.

Terugkijken hele webinar

Het webinar is als film in z’n geheel terug te zien via deze link.

Terugkijken per onderdeel

Opening door dagvoorzitter Susan Martens, en interview met Jack Verhulst

De beweging rond natuurinclusieve landbouw wordt breder. Dit webinar is bedoeld om een aantal partijen aan het woord te laten, die deze beweging versterken.

Jack Verhulst is melkveehouder en voorzitter Netwerk Goed Boeren, een netwerk van en voor boeren, biologisch en niet-biologisch, die aan de keukentafel ervaringen en kennis uitwisselen in de zoektocht naar een bedrijf met meer ecologie en meer economie.

De opening is terug te zien via deze link.

Video: natuurinclusieve landbouw

Harrie Vissers van de provincie Noord-Brabant vat samen wat de provincie aan ondersteuning biedt: ondernemerscoaches voor boeren met belangstelling voor een overstap; subsidie voor het maken van een businessplan en bemiddeling bij het verwerven van grond. Komende jaren is er vooral aandacht voor bedrijven in of nabij het natuurnetwerk. Meeuwis Millenaar vertelt over zijn werk als coach natuurinclusieve landbouw en Jack Verhulst komt aan het woord over het netwerk Goed Boeren.

De video is terug te zien via deze link.

Video: gebiedsontwikkeling landbouw en natuur

Melkveehouder Wim Jennissen zit in de startfase van een gebiedsproces samen met 10 andere boeren, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en het waterschap om goed ondernemerschap en vakmanschap te combineren met een mooi landschap. Hidde Hoetink, relatiebeheerder van de ZLTO, begeleidt dit proces.

De video is terug te zien via deze link.

Gesprek met Hendrik Hoeksema, bestuurder ZLTO

ZLTO heeft eigen adviseurs, die leden adviseren op de inhoud, zoals bodemverbetering en natuurlijke plaagbestrijding. Daarnaast ontwikkelt ZLTO programma’s, bijvoorbeeld rond een goed verdienmodel.

Het gesprek is terug te zien via deze link.

Video: inzet van grond

Vleesveehouder Emiel Anssems werkt met grond van Staatsbosbeheer (Theo Bakker).

De video is terug te zien via deze link

Gesprek met Theo Bakker (Staatsbosbeheer, adviseur natuurinclusieve landbouw ) en Anya van de Ven (Groen Ontwikkelfonds Brabant, Coördinator verkoop grond)

Hoe kunnen Staatsbosbeheer en het Groenontwikkelfonds helpen met de inzet van grond voor boeren die op een natuurinclusieve manier (willen gaan) boeren?

Het gesprek is terug te zien via deze link.

Gesprek met Jorrit Dekker, directeur Food&Agri Rabobank Midden-Brabant

Wat is de visie van de Rabobank op natuurinclusieve landbouw en wat kan de bank voor boeren betekenen?

Het gesprek is terug te zien via deze link.

Video: Natuurvlees uit Nederland

Over Natuurvlees uit Nederland met het bedrijf Van Lieshout. Met dank aan Sligro.

De video is terug te zien via deze link.

Presentatie door Frederiek van Lienen, directeur gebiedsonderneming Duinboeren & Maatschappij

Over individuele en collectieve verdienmodellen met als voorbeeld de gebiedsonderneming Duinboeren.

De presentatie is terug te zien via deze link en in de bijlage van dit artikel.

Gesprek met Gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur, Elies Lemkes

Over de rol van de provincie Noord-Brabant in de beweging van de natuurinclusieve landbouw.

Het gesprek is terug te zien via deze link.

Afsluiting webinar door dagvoorzitter Susan Martens en Jack Verhulst

Een korte terugblik op het webinar.

Het gesprek is terug te zien via deze link.

Netwerk Goed Boeren

Het Netwerk Goed Boeren biedt een platform voor onderlinge uitwisseling van kennis en inspiratie op het gebied van natuurinclusieve landbouw en bijbehorende verdienmodellen. Interesse om mee te doen? Kijk op https://www.goedboeren.nl/lid-worden/

Informatie

Met boeren bij of in het Natuurnetwerk komt de provincie graag in contact.

Vragen over bijvoorbeeld beleid, coaching en mogelijkheden:

Loes van Erp – Mooren: Lmooren@brabant.nl

 

 

 

 

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.