Aan de slag met Biodiversiteitsmonitor

26-03-2021

200 ondernemers gaan aan de slag met de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij: Een financiële beloningsregeling voor de bijdrage die melkveehouders leveren aan het versterken van de biodiversiteit in het Van Gogh Nationaal Park i.o..

Het project Biodiversiteitsmonitor verbindt de kwaliteit van natuur en landschap aan het verdienend vermogen van de agrariër. Onder grote belangstelling is in januari jongstleden de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) beloningsregeling vastgesteld en de werving van start gegaan. Ruim 250 melkveehouders hebben zich aangemeld en gaan hun bedrijfsvoering verduurzamen binnen dit praktijkproject. Middels een puntensysteem worden hun prestaties meetbaar gemaakt en daarvoor ontvangen ze een beloning. Inmiddels zijn 200 bedrijven onder de aangemelde melkveehouders geselecteerd en geïnformeerd. Het project maakt onderdeel uit van het programma Brabants Bodem waarin 11 partijen samenwerken aan het versterken van het verdienmodel van agrarisch ondernemers die bijdragen aan de kwaliteit van het Van Gogh Nationaal Park.

Wat wordt er gemonitord?

De BBM bepaalt aan de hand van een integrale set van 13 indicatoren de mate waarin een melkveehouder bijdraagt aan de bodem, water, natuur en landschapskwaliteit van het gebied. De ondernemer wordt beloond voor bovenwettelijke prestaties, voor drie jaar waarbij melkveehouders met een maximale score jaarlijks €5.000,- beloning ontvangen voor hun prestaties. In 2020 heeft een pilot groep van 55 melkveehouders gewerkt aan de indicatoren en de streefwaarden. Aan de hand van deze bevindingen zijn de streefwaarden en de beloningsregeling bepaald. De uitvoering van deze beloningsregeling ligt in handen van de agrarische collectieven West- en Midden-Brabant.

Start project

De Biodiversiteitsmonitor staat in de startblokken. Vanaf begin april vinden vijf informatieavonden, georganiseerd door ZLTO, plaats voor de deelnemers teneinde het invullen van hun nul-meting op de 13 indicatoren. Het project BBM gaat samen met VAA Data Works een module opzetten zodat de gegevens van de melkveehouders, na toestemming van de veehouder, automatisch vanuit de centrale database kringloopwijzer en gegevens Boeren Natuur kunnen worden gedownload, extra worden gecontroleerd en worden vertaald naar een beloning per melkveehouder. Het ministerie van LNV, drie waterschappen Brabantse Delta, De Dommel en Aa en Maas en provincie Noord-Brabant dragen financieel bij aan de beloningsregeling.
 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen