Goed Boeren-lid uitgelicht: Boerderij ’t Schop

30-04-2021

Samen met partners wil de provincie ervoor zorgen dat steeds meer agrarisch ondernemers produceren in harmonie met milieu, natuur en landschap. En dat zij gewaardeerd en beloond worden voor hun diensten om de natuur te versterken. Zo levert de Brabantse landbouw een bijdrage aan de biodiversiteit, een aantrekkelijk landschap en de kwaliteit van water en bodem, en kan natuur- en landschapsinclusief boeren de nieuwe norm worden. De provincie streeft naar 500 natuurinclusieve boeren en 15% biologische landbouwgrond in 2030.

De provincie stimuleert en ondersteunt agrarische ondernemers bij de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Zo kan een ondernemerscoach agrariërs kosteloos begeleiden bij het opstellen van een doorontwikkelplan. Als dit plan door de provincie wordt goedgekeurd, kan €10.000 subsidie worden verkregen voor het opstellen van een businessplan. Bekijk het stappenplan. Overweeg je over te schakelen naar biologisch? Dan kan de provincie ook helpen met deze oriëntatie. Daarnaast heeft de provincie een grondregeling natuurinclusieve landbouw, waarbij via een kooperfpachtconstructie extra grond kan worden verworven. Groot voordeel van natuurinclusief ondernemen is ook dat je kunt vallen onder de uitzonderingsregeling van de verplichte stalaanpassing.

Lees de brochure over natuurinclusieve landbouw. Doe inspiratie op bij collega-ondernemers of kijk in de agenda voor interessante werkbezoeken en kennissessies over natuurinclusief ondernemen.

Nieuws

Netwerk Goed Boeren is een netwerk voor uitwisseling van kennis en inspiratie op het gebied van natuurinclusieve landbouw en bijbehorende verdienmodellen. Op boerderij ’t Schop in Hilvarenbeek staat de natuur centraal.

Er wordt biologisch en natuurinclusief gewerkt met veel aandacht voor het sluiten van kringlopen. Het nabijgelegen natuurgebied wordt beheerd door maaien en begrazing met koeien. Dit geeft voer en strooisel voor het bedrijf en tegelijk een mooiere natuur met schraalgraslanden en ruimte voor weidevogels. Het vlees van de koeien wordt via de eigen boerderijwinkel verkocht. Jan van den Broek is lid van het Netwerk Goed Boeren en vertelt samen met zijn zoon Bart over het bedrijf.


 
> Voor meer informatie over het bedrijf, kijk op www.hetschop.nl

Netwerk Goed Boeren

Het Netwerk Goed Boeren is een lerend netwerk en biedt een platform voor onderlinge uitwisseling van kennis en inspiratie op het gebied van natuurinclusieve landbouw en bijbehorende verdienmodellen. Het gaat om een gezamenlijke zoektocht naar hoe ondernemers invulling kunnen geven aan en omgaan met de uitdagingen die ze daarbij tegen komen. Ze laten zien wat ze doen en leren van elkaar. Daarnaast benadert het netwerk de Brabantse beleidsmakers met kennis en oplossingen. Ze willen dat het beleid natuurinclusieve landbouw stimuleert, waardeert en bijdraagt aan een goed verdienmodel voor een natuurinclusieve bedrijfsvoering.

Het netwerk wordt actief ondersteund door de Brabantse Milieufederatie en FoodUp Brabant (onderdeel van provincie Noord-Brabant).

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.