Goed Boeren-lid uitgelicht: Boerderij ’t Schop

30-04-2021

Netwerk Goed Boeren is een netwerk voor uitwisseling van kennis en inspiratie op het gebied van natuurinclusieve landbouw en bijbehorende verdienmodellen. Op boerderij ’t Schop in Hilvarenbeek staat de natuur centraal.

Er wordt biologisch en natuurinclusief gewerkt met veel aandacht voor het sluiten van kringlopen. Het nabijgelegen natuurgebied wordt beheerd door maaien en begrazing met koeien. Dit geeft voer en strooisel voor het bedrijf en tegelijk een mooiere natuur met schraalgraslanden en ruimte voor weidevogels. Het vlees van de koeien wordt via de eigen boerderijwinkel verkocht. Jan van den Broek is lid van het Netwerk Goed Boeren en vertelt samen met zijn zoon Bart over het bedrijf.


 
> Voor meer informatie over het bedrijf, kijk op www.hetschop.nl

Netwerk Goed Boeren

Het Netwerk Goed Boeren is een lerend netwerk en biedt een platform voor onderlinge uitwisseling van kennis en inspiratie op het gebied van natuurinclusieve landbouw en bijbehorende verdienmodellen. Het gaat om een gezamenlijke zoektocht naar hoe ondernemers invulling kunnen geven aan en omgaan met de uitdagingen die ze daarbij tegen komen. Ze laten zien wat ze doen en leren van elkaar. Daarnaast benadert het netwerk de Brabantse beleidsmakers met kennis en oplossingen. Ze willen dat het beleid natuurinclusieve landbouw stimuleert, waardeert en bijdraagt aan een goed verdienmodel voor een natuurinclusieve bedrijfsvoering.

Het netwerk wordt actief ondersteund door de Brabantse Milieufederatie en FoodUp Brabant (onderdeel van provincie Noord-Brabant).

Afbeeldingen

Cookie-instellingen