Biologische boeren overhandigen visiedocument

27-07-2021

Samen met partners wil de provincie ervoor zorgen dat steeds meer agrarisch ondernemers produceren in harmonie met milieu, natuur en landschap. En dat zij gewaardeerd en beloond worden voor hun diensten om de natuur te versterken. Zo levert de Brabantse landbouw een bijdrage aan de biodiversiteit, een aantrekkelijk landschap en de kwaliteit van water en bodem, en kan natuur- en landschapsinclusief boeren de nieuwe norm worden. De provincie streeft naar 500 natuurinclusieve boeren en 15% biologische landbouwgrond in 2030.

De provincie stimuleert en ondersteunt agrarische ondernemers bij de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Zo kan een ondernemerscoach agrariërs kosteloos begeleiden bij het opstellen van een doorontwikkelplan. Als dit plan door de provincie wordt goedgekeurd, kan €10.000 subsidie worden verkregen voor het opstellen van een businessplan. Bekijk het stappenplan. Overweeg je over te schakelen naar biologisch? Dan kan de provincie ook helpen met deze oriëntatie. Daarnaast heeft de provincie een grondregeling natuurinclusieve landbouw, waarbij via een kooperfpachtconstructie extra grond kan worden verworven. Groot voordeel van natuurinclusief ondernemen is ook dat je kunt vallen onder de uitzonderingsregeling van de verplichte stalaanpassing.

Lees de brochure over natuurinclusieve landbouw. Doe inspiratie op bij collega-ondernemers of kijk in de agenda voor interessante werkbezoeken en kennissessies over natuurinclusief ondernemen.

Nieuws

Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver ontving onlangs het visiedocument ‘Naar een duurzame landbouw en natuur in Brabant in 2030', uit handen van Pipie Smits van Oyen namens de Brabantse bio-boeren. De overhandiging vond plaats op het biologisch akkerbouwbedrijf van Dyanne Schrauwen.

Elies Lemkes-Straver: “Ik ben enthousiast over het visiedocument van de biologische boeren en zie veel aanknopingspunten die ik mee wil nemen in het beleidskader Landbouw & Voedsel dat in ontwikkeling is. Biologisch en natuurinclusief zouden meer met elkaar geïntegreerd moeten worden, juist omdat biologische boeren de toegang tot de groeiende biologische markt goed gevonden hebben.”

Systeembenadering

Aanleiding voor de ontwikkeling van het visiedocument was de onzichtbaarheid van de biologische sector in het beleid van provincie Noord–Brabant met name in de discussies rond emissies die zich vooral concentreerde op stalaanpassingen, een benadering die niet werkt in de biologische sector vanwege open stalsystemen, verplichte uitloop, weidegang etc. "Vanuit de bio-boeren wordt daarom al lang aangedrongen op een systeembenadering in plaats van in te steken op slechts één onderdeel in dat systeem. Verder werd er vanuit de Provincie wél veel aandacht gegeven aan Natuurinclusieve landbouw als oplossing van alle duurzaamheidsproblemen, maar ook daarin werd biologisch niet genoemd, wat bij veel biologische boeren in Brabant tot frustratie leidde", aldus Marjon Krol van de ZLTO die de bio-boeren vertegenwoordigt.

Elies Lemkes- Straver sprak tevens haar waardering uit voor de bottom-up aanpak waarbij meer dan 70 biologische bedrijven betrokken zijn. Ongeveer de helft van alle biologische boeren in Brabant.

Volgens de bio-boeren is dit hét moment om aandacht te geven aan biologisch. "Frans Timmermans heeft biologisch speerpunt van zijn beleid gemaakt; op landelijk niveau komt er bij LNV ook weer meer aandacht voor. In de markt zie je ontwikkelingen, zoals bij PLUS waar binnenkort alleen nog biologische zuivel te krijgen is. Dus Brabant mag hierin niet achterblijven", aldus Pipie Smits van Oyen namens de Brabantse bio-boeren.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.