Kansrijke LNV regelingen voor Brabantse boeren

26-10-2021

Samen met partners wil de provincie ervoor zorgen dat steeds meer agrarisch ondernemers produceren in harmonie met milieu, natuur en landschap. En dat zij gewaardeerd en beloond worden voor hun diensten om de natuur te versterken. Zo levert de Brabantse landbouw een bijdrage aan de biodiversiteit, een aantrekkelijk landschap en de kwaliteit van water en bodem, en kan natuur- en landschapsinclusief boeren de nieuwe norm worden. De provincie streeft naar 500 natuurinclusieve boeren en 15% biologische landbouwgrond in 2030.

De provincie stimuleert en ondersteunt agrarische ondernemers bij de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Zo kan een ondernemerscoach agrariërs kosteloos begeleiden bij het opstellen van een doorontwikkelplan. Als dit plan door de provincie wordt goedgekeurd, kan €10.000 subsidie worden verkregen voor het opstellen van een businessplan. Bekijk het stappenplan. Overweeg je over te schakelen naar biologisch? Dan kan de provincie ook helpen met deze oriëntatie. Daarnaast heeft de provincie een grondregeling natuurinclusieve landbouw, waarbij via een kooperfpachtconstructie extra grond kan worden verworven. Groot voordeel van natuurinclusief ondernemen is ook dat je kunt vallen onder de uitzonderingsregeling van de verplichte stalaanpassing.

Lees de brochure over natuurinclusieve landbouw. Doe inspiratie op bij collega-ondernemers of kijk in de agenda voor interessante werkbezoeken en kennissessies over natuurinclusief ondernemen.

Nieuws

Er is een nieuwe openstelling van de Sbv-regeling voor innovatie en de SABE-regeling. Tevens kunnen boeren met een subsidie uit het Economisch Herstelfonds (EHF) investeren in de toekomst van hun landbouwbedrijf. De regelingen zijn samen met de provincies opgesteld vanuit het EU-plattelandsprogramma

Sbv-regeling: Subsidie onderzoeken en ontwikkelen innovaties stalsystemen  

Bent u veehouder? En heeft u een nieuwe techniek of maatregel bedacht om broeikasgas- of stalemissies te verminderen? Kijk dan of u subsidie kunt krijgen om uw innovatie te onderzoeken en ontwikkelen. Aanvragen doet u samen met een onderzoeksorganisatie. De Taskforce Toekomstbestendige Stallen kan u hierbij helpen.

Vanaf 22 november 2021 tot 14 februari 2022 gaat de 3e subsidieronde open voor innovatie in stalsystemen. Deze subsidie valt onder de regeling Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv).

Meer informatie over deze regeling.

RVO organiseert op 16 november een webinar over de 3e openstelling. Aanmelden kan hier.

SABE-regeling: 'Groeien naar morgen'

Vanaf 1 november kunnen agrarisch ondernemers subsidie aanvragen voor drie onderdelen van de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE).

De Sabe-regeling (Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie) helpt agrariërs bij het verduurzamen van hun bedrijf, via vouchers of projectsubsidies. Daarnaast wil de regeling ondernemers inspireren met mooie praktijkvoorbeelden.

Vanaf maandag 1 november kan er subsidie worden aangevraagd voor drie onderdelen:

  • projectsubsidies voor praktijknetwerken,
  • subsidie voor demonstratiebedrijven van duurzame landbouw,
  • subsidievouchers voor het laten opstellen van een bedrijfsplan (gericht op duurzame bedrijfsvoering) door een erkende onafhankelijke bedrijfsadviseur.

Webinar en meer info

De laatste twee onderdelen (demonstratiebedrijven en bedrijfsplanvouchers)  zijn nieuw en worden ineen LNV-webinar nader uitgelegd.  U kunt het webinar hier bekijken.

Meer informatie over de Sabe-regeling.

Subsidie voor groen-economisch herstel landbouw

Wilt u als landbouwer uw bedrijf duurzamer en economisch sterker maken? Of gaat u samen met anderen werken aan een duurzaam verdienmodel voor de hele sector? Dan is misschien één van deze subsidies interessant voor u:

  • Investeren in groen-economisch herstel
  • Samenwerken aan groen-economisch herstel

U vraagt de subsidies bij RVO aan. Dit kan vanaf eind 2021. Voor meer infomatie over deze subsidies, houd de website van RVO in de gaten.

Webinars

Op 26 oktober gaf RVO 2 webinars over de subsidies voor het groen-economisch herstel van de landbouw. Hierin gaven zij uitleg over de subsidies en tips voor het aanvragen. U kunt de webinars hier terugzien.

Meer regelingen

Als agrariër en ondernemer wil je vooruit. Maar vaak heb je het gevoel klem te zitten tussen bijvoorbeeld markt en overheid of tussen bank en burger. Perspectief is nodig en dat vraagt om een investering in duurzame landbouw. Steeds meer agrariërs maken zich klaar voor de toekomst. Wil je ook de volgende stap voor je bedrijf zetten? Bekijk het uitgebreide aanbod aan regelingen en ondersteuning: https://www.platformkringlooplandbouw.nl/regelingen-en-ondersteuning. Zo werken we samen aan een toekomstbestendige landbouw.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.