Handreiking voor natuurinclusieve melkveehouders

04-11-2021

Samen met partners wil de provincie ervoor zorgen dat steeds meer agrarisch ondernemers produceren in harmonie met milieu, natuur en landschap. En dat zij gewaardeerd en beloond worden voor hun diensten om de natuur te versterken. Zo levert de Brabantse landbouw een bijdrage aan de biodiversiteit, een aantrekkelijk landschap en de kwaliteit van water en bodem, en kan natuur- en landschapsinclusief boeren de nieuwe norm worden. De provincie streeft naar 500 natuurinclusieve boeren en 15% biologische landbouwgrond in 2030.

De provincie stimuleert en ondersteunt agrarische ondernemers bij de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Zo kan een ondernemerscoach agrariërs kosteloos begeleiden bij het opstellen van een doorontwikkelplan. Als dit plan door de provincie wordt goedgekeurd, kan €10.000 subsidie worden verkregen voor het opstellen van een businessplan. Bekijk het stappenplan. Overweeg je over te schakelen naar biologisch? Dan kan de provincie ook helpen met deze oriëntatie. Daarnaast heeft de provincie een grondregeling natuurinclusieve landbouw, waarbij via een kooperfpachtconstructie extra grond kan worden verworven. Groot voordeel van natuurinclusief ondernemen is ook dat je kunt vallen onder de uitzonderingsregeling van de verplichte stalaanpassing.

Lees de brochure over natuurinclusieve landbouw. Doe inspiratie op bij collega-ondernemers of kijk in de agenda voor interessante werkbezoeken en kennissessies over natuurinclusief ondernemen.

Nieuws

De provincie Noord-Brabant heeft een Handreiking Natuurinclusieve melkveehouderij ontwikkeld. Daarmee kunnen melkveehouders aantonen dat ze vallen onder de uitzonderingsregeling van de verplichte stalaanpassing per 1 januari 2024 in de Interim omgevingsverordening.

Met deze handreiking kunnen ook biologische melkveehouders onder de uitzondering vallen als ze aan de voorwaarden voldoen.

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede Welvaart: “We hebben zojuist onze visie op de toekomst van de landbouw en voedselsector ter inzage gelegd. Om een derde fase in te kunnen gaan (3.0) is verduurzaming noodzakelijk. Een belangrijk onderdeel, en daarom ook een concrete doelstelling, is te komen tot 500 natuurinclusieve bedrijven en 15% biologische landbouw. Deze handreiking om voor de uitzondering van stalaanpassing in aanmerking te komen, kan een extra stimulans zijn om naar een natuurinclusieve of biologische bedrijfsvoering om te schakelen.”

Uitzondering

De uitzondering voor verplichte stalaanpassing heeft de provincie opgenomen, omdat natuurinclusieve bedrijven vaak al een duurzame bedrijfsvoering hebben. Met de handreiking krijgen natuurinclusieve melkveehouders een handig instrument om aan te tonen dat aan de voorwaarden wordt voldaan. Door de lage veebezetting, ruime weidegang en andere voorwaarden die gesteld worden aan een biologische bedrijfsvoering voldoen nagenoeg alle biologische melkveebedrijven ook aan de voorwaarden. Hierdoor scoren zij ook voldoende punten conform de handreiking.

Handreiking

De provincie Noord-Brabant heeft het Louis Bolk Instituut opdracht gegeven om een toetsingsinstrument te ontwikkelen voor natuurinclusieve bedrijven. Met behulp van dit instrument kunnen ondernemers zien welke aanvullende maatregelen zij nog moeten treffen om aan de uitzonderingsregeling te voldoen. De handreiking is gebaseerd op dit instrument in combinatie met de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM). De handreiking gaat niet uit van stalmaatregelen, maar van indicatoren die de gehele bedrijfsvoering omvatten en die bijdragen aan het halen van doelstellingen. Het gaat dan met name om verbetering van het bodem- en watersysteem, vergroten van biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit en het beter sluiten van kringlopen (nutriënten, koolstof water).

Hagar Roijackers, gedeputeerde Water, Natuur en Gebiedsgerichte aanpak: “Natuur is belangrijk, maar dat betekent niet dat we ondernemen onmogelijk willen maken. De Brabantse Biodiversiteitsmonitor (BBM) is integraal afgestemd op de natuur, water en bodem opgaven van de provincie Noord-Brabant. We geven ondernemers die al een duurzame bedrijfsvoering hebben daarmee meer mogelijkheden met respect voor onze natuurdoelen.”

Meer informatie

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.