Groener boeren verdient beter!

13-01-2022

Tijdens deze bijeenkomst ontdekt u hoe ambities gerealiseerd worden met de Biodiversiteitsmonitor en wat de mogelijkheden zijn om met uw agrarisch bedrijf of organisatie in het werkveld, een bijdrage te leveren. Want alleen samen realiseren we ‘Groener boeren verdient beter!’

Inspiratiebijeenkomst: Groener boeren verdient beter!

Online bijeenkomst Brabants Bodem

​Belonen met de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij

27 januari 2022

13:30u– 16:30 u

Tijdens deze online bijeenkomst schetsen we het lonkende perspectief van een vitale bodem, schoon water en een klimaatbestendig en aantrekkelijk landschap met een hoge biodiversiteit. Agrarisch ondernemers die daaraan bijdragen verdienen daarvoor een goede beloning. Deze middag staat de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) centraal, die begin 2021 met succes van start is gegaan.
 
Trots laten we zien hoe we in Brabant samen met melkveehouders een verduurzamingsslag maken met behulp van deze manier van belonen. Inmiddels werken bijna 200 enthousiaste agrarisch ondernemers met de BBM op basis van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) en is er naast de tijdelijke subsidie een mooi pakket van beloning. Ook melkveehouders die meer willen weten over belonen voor groener boeren, zijn welkom om deel te nemen aan deze bijeenkomst.
 
Tijdens de bijeenkomst ontdekt u hoe ambities gerealiseerd worden met de BBM en wat de mogelijkheden zijn om met uw organisatie een bijdrage te leveren. Want alleen samen realiseren we ‘Groener boeren verdient beter!’

​Meld u aan en zet de inspirerende bijeenkomst direct in uw agenda. 

Aanmelden

Programma

​13:30 u – Opening

Dagvoorzitter Susan Martens (Bureau ZET) en Yvo Kortmann, voorzitter Brabants Bodem.

13:35 u - Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij 

  • Wat is de BBM en hoe werkt het in de praktijk bij het managen van een melkveebedrijf: twee melkveehouders over hun ervaringen.

  • Hendrik Hoeksema (ZLTO) en Femke Dingemans (Brabantse Milieufederatie) vertellen waarom de Biodiversiteitsmonitor een belangrijk instrument is om de prestaties van melkveehouders objectief en integraal in kaart te brengen en te belonen.

14:05 u - Het belang van de Biodiversiteitsmonitor 

  • Het belang van de BBM voor het herstel van de biodiversiteit|Natasja Oerlemans (Wereld Natuur Fonds en Deltaplan Biodiversiteit) 

  • De Biodiversiteitsmonitor en de rol van de markt/ketenpartners|In gesprek met Ruud Tijssens (Agrifirm), Jeen Nijboer (Rabobank) en Hester Maij (FrieslandCampina).

Pauze

14:40 u - Lonkend perspectief: verbreding, opschaling, stapeling van beloningen

  • In gesprek met Rob van Brouwershaven (Ministerie LNV), Elies Lemkes (Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant), Joris Hogenboom (Brabants Landschap) en Vincent Lokin (Waterschap De Dommel)

15:05 u - Afsluiting plenair programma

  • Door Yvo  Kortmann, voorzitter Brabants Bodem

15.10 u – Humoristisch intermezzo met poppenspeler Armand Schreurs  

Pauze

15:30 u - Parallelle workshops

  1. Hoe werkt de BBM? Systematiek, indicatoren, streefwaarden en werkwijze beloningen|Andrea Almasi en Carlo Braat (projectteam BBM)

  2. Van pachter naar partner |Theo Bakker (Staatsbosbeheer) 

  3. Ecoregelingen nieuwe GLB en BBM|Dorieke Goodijk (KoningBoer)

  4. Beleidsruimte is ook belonen|Theo van de Ven (provincie Noord-Brabant.

In iedere workshop is een melkveehouder aanwezig om over de ervaringen uit de praktijk te vertellen.

16:30 u – Einde

Meld je aan

Over Brabants Bodem
Als provincie  zijn we actief partner in Brabants Bodem. Daar werken we met partners uit het gebied aan een nieuw perspectief voor agrarisch ondernemers die bijdragen aan de kwaliteit van natuur en landschap in Van Gogh NP. We werken samen met boeren aan een sterke landbouw in een aantrekkelijk, waardevol en toekomstbestendig landschap. www.brabantsbodem.nl

Afbeeldingen

Cookie-instellingen