Cursusaanbod natuurinclusief ondernemen

11-07-2022

Wil je als agrarisch ondernemer kennismaken met de mogelijkheden van natuurinclusief ondernemen, je bestaande bedrijfsvoering verder brengen of als bedrijfscoach natuurinclusieve landbouw aan de slag? Volg een cursus van HAS bedrijfsopleidingen. In de meeste gevallen gratis of met hoge korting.

HAS Hogeschool en de provincie Noord-Brabant willen agrarisch ondernemers ondersteunen in de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige sector. Als opleidings- en expertisecentrum op het gebied van onder andere agro, biedt HAS Hogeschool hiervoor diverse cursussen en opleidingen. Wil je kennismaken met de mogelijkheden van natuurinclusief ondernemen, je bestaande bedrijfsvoering verder brengen of als bedrijfscoach natuurinclusieve landbouw aan de slag? Volg één van de volgende cursussen van HAS bedrijfsopleidingen:

1. Natuurinclusief ondernemen in de landbouw

2. Natuurinclusieve bedrijfsvoering

3. Bedrijfscoach Natuurinclusief ondernemen

 

1. Cursus Natuurinclusief Ondernemen in de landbouw

Wil je als agrarisch ondernemer kennismaken met de mogelijkheden van natuurinclusief ondernemen? In deze cursus ga je praktisch aan de slag met de combinatie van de boerenpraktijk en de natuur: wat zijn mogelijke maatregelen die je kunt nemen, welke samenwerkingsmogelijkheden zijn er en wat zijn de best practices? 

Deze cursus kun je gratis volgen als je jouw SABE-voucher hiervoor inzet. 
De cursus bestaat uit 4 dagdelen en start op vrijdag 23 september 2022.
Kijk op de website van de HAS voor meer informatie, data en aanmelden.

 

2. Cursus Natuurinclusieve bedrijfsvoering

Heb je als boer of tuinder al kennisgemaakt met natuurinclusieve landbouw en speel je met het idee om ‘door te schakelen’ naar een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering? Of je wil een reeds bestaand initiatief succesvol verder brengen, maar zoek je nog naar welke vorm voor jou het beste werkt? Neem dan deel aan de cursus Natuurinclusieve bedrijfsvoering van HAS Hogeschool, geïnitieerd door de Provincie Noord Brabant. Het doel van deze cursus is om elke ondernemer te begeleiden naar de volgende stap in omschakeling ten aanzien van natuurinclusief ondernemen.

Deze cursus bestaat uit 8 lesdagen en start, onder voorbehoud, op 4 november 2022.
Kijk op de website van de HAS voor meer informatie, data en aanmelden.

 

3. Cursus Bedrijfscoach Natuurinclusief ondernemen in de landbouw

Deze cursus is specifiek gericht op agrarische adviseurs die als bedrijfscoach Natuurinclusief Ondernemen in de landbouw aan de slag willen om ondernemers te helpen bij de transitie naar natuurinclusieve bedrijfsvoering.

Via de SABE-regeling kun je deze opleiding nu met korting volgen.
Deze cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten en start op donderdag 15 september 2022.
Kijk op de website van de HAS voor meer informatie, data en aanmelden.

 

Scholingsaanbod toekomstige landbouw

Naast deze cursussen natuurinclusieve landbouw zijn er door de groene hogescholen (HAS Hogeschool, Aeres Hogeschool, Van Hall Larenstein en Inholland) en Wageningen University & Research/Wageningen Academy nog twee cursussen ontwikkeld vanuit de SABE-regeling: 

  • Precisielandbouw: hoe kun je als ondernemer op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw en hoe kun je slim gebruikmaken van de technieken bij beslissingen en teeltmaatregelen.
  • Stikstof: -op bedrijfsniveau- omgaan met brongerichte reductie van ammoniak en broeikasgassen     

Kijk op de website van de HAS voor meer informatie.

 

Ambitie Provincie

De samenwerking met de HAS en het aanbieden van cursussen draagt bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 natuur- en landschapsinclusief is. De provincie wil er samen met partners voor zorgen dat steeds meer agrarisch ondernemers produceren in harmonie met milieu, natuur en landschap . En dat zij gewaardeerd en beloond worden voor hun diensten om de natuur te versterken. Zo levert de Brabantse landbouw een bijdrage aan de biodiversiteit en de kwaliteit van water en bodem, en kan natuur- en landschapsinclusief boeren de nieuwe norm worden.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen