Aan de slag met Duurzame gronduitgifte

13-12-2022

Vijf jaar geleden zijn grondeigenaren in Brabant gestart met stellen van meer (duurzaamheids)voorwaarden aan de uitgifte van hun gronden. Wat zijn de resultaten van hun inspanningen? En wat is de volgende stap? Op 26 januari is er een bijeenkomst voor iedereen die aan de slag wil met duurzame gronduitgifte.

In Noord-Brabant zijn de provincie en het Groen Ontwikkelfonds Brabant vijf jaar geleden begonnen met duurzame gronduitgifte en zijn enthousiast over de behaalde resultaten. Gelukkig zijn we niet de enige; veel grondeigenaren binnen en buiten de provincie zijn ook met duurzame gronduitgifte aan de slag gegaan. Een mooi moment om samen de balans op te maken en vooral vooruit te kijken: wat is de volgende stap?

Duurzame gronduitgifte

Met duurzame gronduitgifte kan je snel, effectief én samen met agrarische ondernemers werken aan de grote opgaven waar de overheid en andere partijen in het landelijk gebied voor staan.

Duurzame gronduitgifte is het verpachten van grond waarbij niet alleen de prijs telt, maar ook de mate waarin een agrarisch ondernemer (met zijn bedrijfsvoering) bijdraagt aan biodiversiteit, vitale bodem, schoon (drink)water en een klimaatrobuust landschap. Voor agrarisch ondernemers die willen bijdragen aan deze doelen biedt het voordeel (prijs en/of langjarige zekerheid) en voorrang bij inschrijving op de pachtgronden. Zo zorgen we samen dat doelen gerealiseerd worden!

Programma 26 januari

Op donderdag 26 januari 2023 organiseren Groen Ontwikkelfonds Brabant en Provincie Noord-Brabant de 4e bijeenkomst over duurzame gronduitgifte. De bijeenkomst wordt gehouden in (voormalig klooster) De Beukenhof, Capucijnenstraat 46 in Biezenmortel van 14.30 uur tot 16.30 uur. Bekijk hier de uitnodiging. 

Tijdens de bijeenkomst vertellen grondeigenaren en pachters, elk vanuit hun eigen perspectief, over hun ervaringen met duurzame gronduitgifte.
Op het programma staan onder meer:

14.15 uur inloop
14.30 uur start programma, met onder meer:
       • Hagar Roijackers en Elies Lemkes-Straver, gedeputeerden Noord-Brabant
       • Mary Fiers (Groen Ontwikkelfonds Brabant) over duurzame gronduitgifte
       • Voorbeelden uit de praktijk:
                  - a.s.r. – Fadyan Pronk
                  - gemeente Eersel – wethouder Steven Kraaijeveld
       • Gesprek agrariër Lars van Loenhout en Theo Bakker (Staatsbosbeheer)
       • Interview met Casper Holl, ministerie van LNV
       • Presentatie Joks Janssen, praktijkhoogleraar Brede Welvaart
16.30 uur bijzondere afsluiting programma met aansluitend netwerkborrel

Deelname is kosteloos en aanmelden kan via de volgende link:

Aanmelden

De bijeenkomst is interessant voor iedereen die aan de slag wil met duurzame gronduitgifte, zoals: gemeenten, waterschappen, particuliere grondeigenaren, terreinbeheerders, agrarisch ondernemers, agrarische natuurverenigingen en maatschappelijke organisaties.

Ambitie provincie

Deze ontwikkeling draagt bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 natuur- en landschapsinclusief is. Met Duurzame gronduitgifte wil de provincie er samen met partners voor zorgen dat steeds meer agrarisch ondernemers produceren in harmonie met milieu, natuur en landschap . En dat zij gewaardeerd en beloond worden voor hun diensten om de natuur te versterken. Zo levert de Brabantse landbouw een bijdrage aan de biodiversiteit en de kwaliteit van water en bodem, en kan natuur- en landschapsinclusief boeren de nieuwe norm worden.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen