Subsidieregeling bescherming landbouwhuisdieren uitgebreid

20-12-2022

Samen met partners wil de provincie ervoor zorgen dat steeds meer agrarisch ondernemers produceren in harmonie met milieu, natuur en landschap. En dat zij gewaardeerd en beloond worden voor hun diensten om de natuur te versterken. Zo levert de Brabantse landbouw een bijdrage aan de biodiversiteit, een aantrekkelijk landschap en de kwaliteit van water en bodem, en kan natuur- en landschapsinclusief boeren de nieuwe norm worden. De provincie streeft naar 500 natuurinclusieve boeren en 15% biologische landbouwgrond in 2030.

De provincie stimuleert en ondersteunt agrarische ondernemers bij de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Zo kan een ondernemerscoach agrariërs kosteloos begeleiden bij het opstellen van een doorontwikkelplan. Als dit plan door de provincie wordt goedgekeurd, kan €10.000 subsidie worden verkregen voor het opstellen van een businessplan. Bekijk het stappenplan. Overweeg je over te schakelen naar biologisch? Dan kan de provincie ook helpen met deze oriëntatie. Daarnaast heeft de provincie een grondregeling natuurinclusieve landbouw, waarbij via een kooperfpachtconstructie extra grond kan worden verworven. Groot voordeel van natuurinclusief ondernemen is ook dat je kunt vallen onder de uitzonderingsregeling van de verplichte stalaanpassing.

Lees de brochure over natuurinclusieve landbouw. Doe inspiratie op bij collega-ondernemers of kijk in de agenda voor interessante werkbezoeken en kennissessies over natuurinclusief ondernemen.

Nieuws

De mogelijkheid om met subsidie van de provincie wolfwerende maatregelen te treffen is uitgebreid. Vanaf nu kunnen schapen- en geitenhouders in heel Brabant een vergoeding krijgen voor wolfwerende maatregelen, als in een gebied een zwervende wolf is waargenomen die schade heeft veroorzaakt.

Ook kunnen terreinbeherende organisaties en particuliere grondeigenaren gebruik maken van de subsidie wanneer ze schapen en geiten inzetten voor begrazing van hun terrein.

Na een lange periode van afwezigheid wordt de wolf de laatste jaren steeds vaker gezien in Brabant. Ook heeft zich inmiddels een wolf definitief gevestigd op de Groote Heide. De provincie heeft als beleid om vee en landbouwhuisdieren te beschermen tegen de wolf en daarmee ook de wolf te beschermen. De wolf is namelijk een beschermde diersoort en levert als roofdier een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit.
Gedeputeerde Hagar Roijackers: “Natuurlijk is het even wennen, als na een lange afwezigheid de wolf weer kiest om zich in ons land te vestigen. Het is aan ons om mee te bewegen met die realiteit. Schapen en andere dieren beschermen, en de wolf zijn leefgebied te laten ontdekken. Daarom hebben we nu de subsidieregeling uitgebreid.”

Zwervende wolf

Het najaar en winter is de periode waarin vaker zwervende wolven worden gesignaleerd. Deze jonge wolven hebben de roedel van hun ouders verlaten en zoeken een eigen territorium. Om dierhouders de mogelijkheid te geven om hun dieren beter te beschermen is de subsidieregeling uitgebreid naar héél Brabant. Voorheen beperkte de regeling zich tot het leefgebied waar de wolf zich gevestigd heeft. Ook was de regeling niet toegankelijk voor terreinbeherende organisaties en particulieren, omdat zij vaak geen eigenaar zijn van schapen en geiten, maar deze wel inzetten voor natuurbeheer. De regeling is bedoeld om snel en lokaal preventieve maatregelen te nemen wanneer een (zwervende) wolf schade veroorzaakt buiten een vastgesteld leefgebied. Door landbouwhuisdieren te beschermen wordt het gebied onaantrekkelijk voor de wolf. Zo wordt de wolf gestimuleerd om zich te richten op prooidieren en op zoek te gaan naar een geschikt leefgebied. Mocht er zich onverhoopt toch een schade voordoen, dan kunnen zowel professionele als hobby- dierhouders terugvallen op de regeling voor schadevergoeding.

Gevestigde wolf op de Groote Heide

Op de Groote Heide heeft zich eind september 2020 officieel een wolf gevestigd in Noord-Brabant. Als dezelfde wolf een half jaar in één gebied zit, spreken we van een gevestigde wolf. De provincie wijst zo’n gebied dan aan als leefgebied. Deze wolf leeft van het wild in dit gebied, zoals reeën en wilde zwijnen. Het blijft echter wel van belang om schapen in dit gebied te beschermen. Er is nog subsidie beschikbaar voor dierhouders in dit gebied om stroomrasters- of -netten aan te leggen.
De uitbreiding van de subsidie ter bescherming van landbouwhuisdieren is een onderdeel uit de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant. Deze wordt jaarlijks aangepast en verbeterd.  

Meer informatie over de wolf in Brabant, preventie en bescherming, bekijk deze website.

Ambitie provincie

Deze ontwikkeling draagt bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 natuur- en landschapsinclusief is. Met deze regeling wil de provincie er samen met partners voor zorgen dat steeds meer agrarisch ondernemers produceren in harmonie met milieu, natuur en landschap. En dat zij gewaardeerd en beloond worden voor hun diensten om de natuur te versterken. Zo levert de Brabantse landbouw een bijdrage aan de biodiversiteit en de kwaliteit van water en bodem, en kan natuur- en landschapsinclusief boeren de nieuwe norm worden.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.