Cursus natuurinclusieve bedrijfsvoering

18-09-2023

Ben jij boer of tuinder in Noord-Brabant en overweeg jij een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering binnen jouw bedrijf? Of je enkel met dit idee rondloopt of al concrete plannen hebt, de cursus Natuurinclusieve bedrijfsvoering kan je hierbij verder helpen.

Deze masterclass is geïniteerd door de Provincie Noord-Brabant.

Na het volgen van de cursus Natuurinclusieve bedrijfsvoering heb je kennis opgedaan over de veranderingen die je binnen jouw bedrijf moet maken voor een natuurinclusieve bedrjfsvoering. Tevens heb je jouw plan uitgewerkt om de omschakeling te kunnen doorvoeren. 

Voor wie?

De cursus is beschikbaar voor elke primaire ondernemer in de land- en tuinbouw in Noord-Brabant met het idee om- of door te schakelen naar een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering.

Wanneer?

De cursus bestaat uit 8 lesdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur. Iedere twee weken vindt er een bijeenkomst plaats. Naast de bijeenkomsten vragen we tijd voor voorbereiding van de lesdagen en het uitwerken van de opdrachten. De lessen vinden plaats op de volgende dagen: 

  •  1 december
  • 15 december
  • 12 januari
  • 26 januari
  • 9 februari
  • 1 maart
  • 15 maart
  • 29 maart

Waar?

De lesdagen vinden plaats bij HAS green academy of bij een agrarische onderneming in jouw regio. 

Investering

De cursus wordt grotendeels gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant, waardoor er van deelnemers enkel een bijdrage nodig is van €320,-.

Aanmelden

Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden vind je via Cursus Natuurinclusieve bedrijfsvoering - HAS green academy

Ambitie provincie

Deze cursus draagt bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 natuur- en landschapsinclusief is. Met extra geld voor natuurinclusieve landbouw wil de provincie er samen met partners voor zorgen dat steeds meer agrarisch ondernemers produceren in harmonie met milieu, natuur en landschap. En dat zij gewaardeerd en beloond worden voor hun diensten om de natuur te versterken. Zo levert de Brabantse landbouw een bijdrage aan de biodiversiteit en de kwaliteit van water en bodem, en kan natuur- en landschapsinclusief boeren de nieuwe norm worden.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen