Cursus natuurinclusieve bedrijfsvoering

18-09-2023

Samen met partners wil de provincie ervoor zorgen dat steeds meer agrarisch ondernemers produceren in harmonie met milieu, natuur en landschap. En dat zij gewaardeerd en beloond worden voor hun diensten om de natuur te versterken. Zo levert de Brabantse landbouw een bijdrage aan de biodiversiteit, een aantrekkelijk landschap en de kwaliteit van water en bodem, en kan natuur- en landschapsinclusief boeren de nieuwe norm worden. De provincie streeft naar 500 natuurinclusieve boeren en 15% biologische landbouwgrond in 2030.

De provincie stimuleert en ondersteunt agrarische ondernemers bij de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Zo kan een ondernemerscoach agrariërs kosteloos begeleiden bij het opstellen van een doorontwikkelplan. Als dit plan door de provincie wordt goedgekeurd, kan €10.000 subsidie worden verkregen voor het opstellen van een businessplan. Bekijk het stappenplan. Overweeg je over te schakelen naar biologisch? Dan kan de provincie ook helpen met deze oriëntatie. Daarnaast heeft de provincie een grondregeling natuurinclusieve landbouw, waarbij via een kooperfpachtconstructie extra grond kan worden verworven. Groot voordeel van natuurinclusief ondernemen is ook dat je kunt vallen onder de uitzonderingsregeling van de verplichte stalaanpassing.

Lees de brochure over natuurinclusieve landbouw. Doe inspiratie op bij collega-ondernemers of kijk in de agenda voor interessante werkbezoeken en kennissessies over natuurinclusief ondernemen.

Nieuws

Ben jij boer of tuinder in Noord-Brabant en overweeg jij een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering binnen jouw bedrijf? Of je enkel met dit idee rondloopt of al concrete plannen hebt, de cursus Natuurinclusieve bedrijfsvoering kan je hierbij verder helpen.

Deze masterclass is geïniteerd door de Provincie Noord-Brabant.

Na het volgen van de cursus Natuurinclusieve bedrijfsvoering heb je kennis opgedaan over de veranderingen die je binnen jouw bedrijf moet maken voor een natuurinclusieve bedrjfsvoering. Tevens heb je jouw plan uitgewerkt om de omschakeling te kunnen doorvoeren. 

Voor wie?

De cursus is beschikbaar voor elke primaire ondernemer in de land- en tuinbouw in Noord-Brabant met het idee om- of door te schakelen naar een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering.

Wanneer?

De cursus bestaat uit 8 lesdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur. Iedere twee weken vindt er een bijeenkomst plaats. Naast de bijeenkomsten vragen we tijd voor voorbereiding van de lesdagen en het uitwerken van de opdrachten. De lessen vinden plaats op de volgende dagen: 

  •  1 december
  • 15 december
  • 12 januari
  • 26 januari
  • 9 februari
  • 1 maart
  • 15 maart
  • 29 maart

Waar?

De lesdagen vinden plaats bij HAS green academy of bij een agrarische onderneming in jouw regio. 

Investering

De cursus wordt grotendeels gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant, waardoor er van deelnemers enkel een bijdrage nodig is van €320,-.

Aanmelden

Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden vind je via Cursus Natuurinclusieve bedrijfsvoering - HAS green academy

Ambitie provincie

Deze cursus draagt bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 natuur- en landschapsinclusief is. Met extra geld voor natuurinclusieve landbouw wil de provincie er samen met partners voor zorgen dat steeds meer agrarisch ondernemers produceren in harmonie met milieu, natuur en landschap. En dat zij gewaardeerd en beloond worden voor hun diensten om de natuur te versterken. Zo levert de Brabantse landbouw een bijdrage aan de biodiversiteit en de kwaliteit van water en bodem, en kan natuur- en landschapsinclusief boeren de nieuwe norm worden.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.