Goede resultaten met kruidenrijk grasland en zetje in de rug voor soortenrijke groenbemesters

30-10-2023

Door heel het land experimenteerden 1.480 melkveehouders de afgelopen drie jaar succesvol met kruidenrijk grasland. De resultaten zijn veelbelovend, blijkt uit een enquête. Urgenda en LTO Nederland hebben de campagne opgezet, met subsidie van de Provincie Noord-Brabant en Brabants Bodem.

Voordelen van kruidenrijk grasland

Uit onderzoek van het Louis Bolk Instituut blijkt dat de opbrengst van productief kruidenrijk grasland hoger is dan van het gangbare Engelse raaigras. Ook blijkt dat een melkveehouder gemiddeld 154 euro per hectare per jaar kan besparen door kruidenrijk grasland te implementeren. Toch willen veel melkveehouders dit eerst zelf ervaren, voordat ze omschakelen naar kruidenrijk grasland. De campagne 1001ha Kruidenrijk Grasland maakte dit mogelijk, door iedere melkveehouder voor maximaal 3 hectare per jaar een flinke korting te geven. Hierdoor lag de prijs van kruidenrijk gras dicht tegen die van Engelse raaigras. Experimenteren met kruidenrijk grasland werd hierdoor laagdrempelig gemaakt. Bovendien kregen de melkveehouders er gratis begeleiding bij.

Resultaten campagne

Van de deelnemende melkveehouders gaf 97% aan dat de melkproductie gelijk bleef of zelfs steeg. Bovendien gebruikten ze nauwelijks kunstmest en daarmee bespaarden ze kosten en zorgden ze gezamenlijk voor 3 miljoen kilo minder CO₂-uitstoot per jaar. Daarnaast is uit eerder onderzoek van Wageningen University & Research gebleken dat er beduidend meer (47%) insecten werden aangetroffen op kruidenrijke percelen dan op kruidenarme percelen. En de deelnemers van de campagne 1001ha Kruidenrijk Grasland bevestigden dit: 40% ziet “veel meer” insecten op de kruidenrijke percelen. Een vijfde van de melkveehouders neemt ook meer weidevogels waar. Na het experiment wil 74% van de deelnemers dan ook meer kruidenrijk grasland. 

Jos van Lent (projectleider realisatie natuurinclusieve en biologische landbouw bij provincie Noord-Brabant) hoopt dat door deze positieve resultaten veel meer veehouders overschakelen naar kruidenrijk grasland. Zij kunnen hiervoor ook een beloning krijgen via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in Brabant (ANB) en de Brabantse Biodiversiteitmonitor Melkvee (BBM).

Klik hier voor meer informatie en het volledige evaluatieverslag

Ambitie provincie Noord-Brabant

Dit project draagt bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 natuur- en landschapsinclusief is. Eind september heeft de provincie Noord-Brabant subsidie gegeven voor soortenrijke groenbemesters. Hiermee kunnen ook akkerbouwers laagdrempelig ervaring opdoen met soortenrijke groenbemesters.

 

Foto verkregen via Urgenda

Afbeeldingen

Cookie-instellingen