Kick-off Agroforestry Netwerk Nederland

Begin

06-12-2021 om 09:00

Einde

06-12-2021 om 17:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

De afgelopen jaren is er door verschillende partijen keihard gewerkt om agroforestry in al haar vormen op de kaart te zetten. En met succes! De potentie van agroforestry wordt breed erkend als het gaat om klimaatadaptatie en -mitigatie, biodiversiteit en als innovatief verdienmodel voor de boer.

Om deze energie zo goed mogelijk in te zetten, trekken praktijk, overheden en kennisinstellingen samen op in één landelijk netwerk; het Agroforestry Netwerk Nederland. Ook de provincie Noord-Brabant is betrokken met haar netwerk bij dit initiatief. 

Met dit netwerk bundelen we de kennis en ervaring die is opgedaan en werken we samen aan nieuwe projecten en kennisontwikkeling op verschillende thema’s. Ons uiteindelijke doel is een divers landschap waarin kippenuitlopen worden bebost, koeien van voederhagen kunnen snoepen en voedselbossen een brug slaan tussen landbouw en natuur. Kortom, een landschap waarin agroforestry een alom erkende en toegepaste vorm van natuurinclusieve landbouw is.

Bouwen aan netwerk
Op 6 december presenteert het Agroforestry Netwerk Nederland zich met een dag vol interactieve workshops en boeiende sprekers waaronder Jannemarie de Jonge als keynote speaker, koplopende boeren die hun ervaringen met agroforestry presenteren en de DG Agro Marije Beens van het ministerie van LNV. De workshops geven inzicht in en bieden kansen voor het samen bespreken van onder andere het ontwerp, de afzet, het onderzoek en de regelgeving omtrent agroforestry. Tenslotte kun je tijdens de lunch verrassende agroforestry gerechten proeven. Dit alles om jou te motiveren om bij te dragen aan het bouwen van dit levende en groeiende netwerk! We sluiten de dag af met een netwerkborrel.

Voor wie?
Om de ontwikkelingen omtrent agroforestry te versnellen is samenwerking en kennisuitwisseling tussen verschillende partijen cruciaal. Om deze reden is dit evenement gericht op een brede doelgroep waaronder onder andere bedrijven in voedselverwerking/inkoop/retail, agrarische ondernemers, adviseurs, boerenbelangenorganisaties, collectieven, beleidsmedewerkers, maatschappelijke organisaties, onderzoekers, en onderwijsinstellingen.

Meer informatie via website RVO

Cookie-instellingen