Expertisecentrum voor food en technologie

27-11-2019
238 keer bekeken

HAS Hogeschool en Food Tech Brainport gaan samenwerken aan een expertisecentrum voor sustainable food processing. Op 26 november tekenden ze de overeenkomst om de komende 4 jaar samen dit expertisecentrum voor het MKB(+) op te zetten.

Het lectoraat Duurzaam Produceren in de agrifoodsector van HAS Hogeschool werkt de komende 4 jaar samen met Food Tech Brainport in Helmond aan het opzetten van een expertisecentrum voor het MKB(+). Het doel van dit expertisecentrum is het terugdringen van voedselverspilling en bij- en reststromen te verwaarden door middel van milde conservering en milde scheidingstechnieken.

Vierjarig partnerschap

“Vanuit HAS Hogeschool wilden we al sinds de start van Food Tech Brainport 6 jaar geleden graag met de stichting gaan samenwerken”, vertelt Rob van Diepenbeek, docent bij de opleiding Voedingsmiddelentechnologie en lid van de kenniskring van het lectoraat. “Het is mooi om te zien dat dit nu via het lectoraat van lector Elies Lemkes-Straver in een vierjarig partnerschap vorm krijgt. Bovendien zijn de lijnen kort, want onze collegevoorzitter Dick Pouwels is tevens voorzitter van de Raad van Bestuur van de stichting Food Tech Park Brainport.”

Verschillende technologiedomeinen

Food Tech Brainport biedt faciliteiten en toegang tot kennis, kapitaal en netwerken op het gebied van technologie en food. De organisatie draagt actief bij aan gezondere en circulaire voeding in verschillende technologiedomeinen: milde scheiding, milde conservering, het benutten van alle grondstoffen uit het product, en SMART Food processing (Cotemaco initiatief). Bedrijven gevestigd op de campus van Food Tech Brainport, zoals Pascal Processing en Bodec, werken nauw samen met onder meer van Rijsingengreen en andere foodindustriepartners. Food tech Brainport nodigt bedrijven van harte uit om aan te sluiten op de technologieprogrammalijnen zoals membranen, innovatief vriezen, innovatieve pasteurisatietechnologieën als hoge druk of electrische pulsen, fermentatie en innovatief drogen.

HAS Hogeschool

Lector Elies Lemkes-Straver (links) met haar kenniskring. Rob van Diepenbeek staat in het midden.

Samen optrekken

“We hebben als HAS Hogeschool veel raakvlakken met Food Tech Brainport”, zegt Rob. “Het lectoraat Duurzaam Produceren in de agrifoodsector heeft als missie bedrijven in de agrofoodsector te helpen zich zodanig te ontwikkelen dat de druk op het milieu wordt geminimaliseerd en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen zo efficiënt mogelijk is. Hiervoor is het nodig dat processen op het gebied van het gebruik van hulpstoffen, energie en water verder geoptimaliseerd worden en de kwaliteit van producten verbeterd wordt zodat de houdbaarheid langer wordt en er minder verspild wordt. En belangrijk hierbij: dat deze verduurzaming ook meetbaar wordt gemaakt.”

Fieldlab

Een belangrijke onderzoekslijn van het lectoraat is het verduurzamen van voedselproductieprocessen en draagt daarmee voornamelijk bij aan Sustainable Development Goal 12 (Verantwoorde consumptie en Productie). Hierin gaan het lectoraat en Food Tech Brainport nu samen optrekken. De vorm waarin de beide partijen gaan samenwerken is die van een fieldlab waarin toegepast onderzoek centraal staat. Rob: “De technologieën die we gebruiken hebben zich al bewezen. Wij gaan pilots opzetten met bedrijven, toepassingen verder testen en opschalen. We richten ons daarbij op langlopende programmalijnen. Dit vormt de basis voor het  expertisecentrum. Studenten spelen een belangrijke rol in het onderzoek: onze ambitie is dat er in het fieldlab jaarlijks 4 stages, 2 onderwijsprojecten en 4 afstudeeropdrachten draaien. We zoeken ook samenwerking met Fontys Hogescholen.”

Food Tech Brainport TV

Via een online videoplatform verspreidt Food Tech Brainport regelmatig video’s gericht op de laatste trends met betrekking tot de wereld van food en technologie. Ook de samenwerking met het onderwijs komt erin terug. Kijk op de website van Food Tech Brainport en klik op video 11 ‘Samenwerking met het onderwijs’.

Inaugurele rede Elies Lemkes-Straver

Elies Lemkes-Straver, lector van het lectoraat Duurzaam Produceren in de agrifoodsector, hield op 26 november op HAS Hogeschool in Den Bosch haar inaugurele rede. Ook kwamen prominente spelers uit de agrofoodketen aan het woord over het thema verduurzaming. De samenwerkingsovereenkomst met Food Tech Brainport werd tijdens deze bijeenkomst officieel getekend.

Bron: HAS Hogeschool

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen